Download
syst m gmp kr tk p edstaven n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Systém GMP + : krátké představení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Systém GMP + : krátké představení

Systém GMP + : krátké představení

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Systém GMP + : krátké představení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Systém GMP+:krátké představení Produkt Board Animal Feed - Dik Wolters

 2. Obsah • Standardy GMP+: Obecná charakteristika • GMP+ B1: Výroba krmiv • GMP+ B4: Doprava • GMP+ B2: Výroba krmných složek • GMP+ B3: Shromažďovánía obchodování

 3. GMP+ : Obecná charakteristika • Požadavky pro kontrolubezpečnosti všech činností a krmiv • požadavky systému řízení (založeny na „ISO9001“) • plná integrace zásad HACCP • rozšířené požadavky pro program nezbytných předpokladů • v souladu se zákonem o krmivech EU • znění: • obecné a výňatek (GMP+ B1/B4) nebo • praktičtější a přesnější (GMP+ B2/B3) • Aktualizováno pro kontrolubezpečnosti krmiv

 4. GMP+: HACCP • Obsahuje všechny zásady kodexu • zásadaAnalýza nebezpečí • identifikace nebezpečí • odhad rizika • zásadaUrčení kritických kontrolních bodů (CCP) • definování kontrolních opatření • definování CCP • zásadaUrčení standardů pro CCP • zásadaMonitorování CCP • zásadaDefinování nápravných opatření • zásadaValidace a verifikace plánu HACCP • zásadaDokumentace a registraceplánu HACCP • Užitečný dokument: Směrnice HACCP

 5. GMP+: V souladu se zákonem o krmivech EU • GMP+plně integrovala zákon o krmivech, jenž je zaměřen na bezpečnost krmiv-tituly • Obecné potravinové právo 178/2002 • Nařízení o hygieně krmiv 183/2005 • Nežádoucí látky2002/32 • Max. zbytková množství pesticidů 396/2005 • Vedlejší produkty zvířat 1774/2002 • Živočišná bílkovina 999/2001 • Zakázané krmné materiály 2004/217 • Krmné přísady 1831/2003

 6. GMP+: V souladu se zákonem o krmivech EU • GMP+ částečně integrovala zákon o krmivech, který se týká obchodování nebo na něj odkazuje-tituly • Krmné přísady 1831/2003 • Nařízení o salmonele2160/2003 • Obchodování s krmnými materiály 96/25 • Obchodování s kombinovanými krmivy 79/373 • Ostatní nařízení 93/74, 90/167 atd.

 7. GMP+: Program nezbytných předpokladů • Kodex: „Bez dobrého programu nezbytných předpokladů není možné úspěšně implementovat plán HACCP.“ • Předpoklad úspěšné aplikace HACCP • Tvorba základní hygienické úrovně ve společnosti • Základní prvky • vzdělání a výchova • infrastruktura/budovy a pracovní prostředí • zařízení a vybavení • čištění a údržba • kontrola škůdců • administrativa a registrace

 8. Jak program nezbytných předpokladů funguje? • Téměř všechna rizika jsou řízena kontrolními opatřeními, jež jsou součástí programu nezbytných předpokladů. • Pro některá rizika jsou nezbytná specifická kontrolní opatření. Klasifikace rizika Program nezbytných předpokladů Základní hygienická úroveň Nebezpečí

 9. Krmivo Suroviny „HACCP“ Nezbytné předpoklady „ISO9001“ Schematický přehledsystému managementu jakosti GMP+

 10. Přehled systému GMP+: působnost

 11. GMP+ B1 • Struktura je totožná s ISO9001(2000) • Představení • Normativní doporučení • Podmínky a definice • Systém bezpečnosti krmiv • Odpovědnost managementu • Řízenízdrojů („nezbytné předpoklady“) • Procesní kontrola včetně HACCP • Měření, analýza a inovace

 12. GMP+ B4 • GMP B4.1 Silniční doprava • GMP B4.2 Nakládka pro vnitrozemskou plavební cestu • GMP B4.3 Vnitrozemská vodní doprava • GMP B4.4 Nakládka pro námořní dopravu • GMP B4.5 Nakládka pro železniční dopravu

 13. GMP+ B4.1 • Požadavky na silniční dopravu • Doplňkové k GMP+ B1 • stejná struktura ISO • snadná kombinace se standardem GMP+ B1 • Základní požadavky na dopravu: • důkladné čištění před dopravou krmiv zabrání kontaminaci předchozími náklady • správná administrativa prokázat shodu

 14. GMP+ B4.1 • Vlastní plán HACCP není požadován • Výsledky hodnocení rizika založeném na HACCPjsou formulovány v Mezinárodní databázi dopravy • Odborníci produkt hodnotí a definují požadované metody čištění • IDT používá QS (Německo), GMP-Ovocom (Belgie), GMP+-PDV (Nizozemí) a Qualimat (Francie) • jedna databáze pro několik systémů • harmonizace

 15. GMP+ B4.3 Přeprava krmiva plavidlem po vnitrozemské plavební cestě Sbírka zásad (v souladu s Nařízením o hygieně krmiv a potravin) Část 1: Požadavky Část 2: Pracovní plány s praktickými informacemi o LCI hygiena a čištění nakládka, doprava a vykládka předchozí náklady identifikovatelnosta sledovatelnost stížnosti

 16. Přehled systému GMP+: působnost

 17. Současná situace GMP+ B2 (2005) Představena vroce 2001 pro uvolnění GMP+do dodavatelského řetězce (v zahraničí) (Jednoduchý) standard kontroly bezpečnosti pro zahájení užívání na celém světě Zejména zásady HACCP Minimum požadavků systému řízení Zpočátku pro výrobu krmných látek Vroce 2002 rozšíření o obchodování, sběr a skladování (s ohledem na potřeby na trhu)

 18. GMP+ B2 a GMP+ B3 GMP+B2Výroba krmných složek V přípravě. Uvedení se plánuje na jaro 2009 V přípravě, představení se plánuje: jaro 2009 GMP+ B2 (2005) GMP+ B3 Obchodování, sběr a skladování K dispozici již odroku 2007 Do roku 2010 Do 2010 Produkce, obchodování a skladování krmných materiálů Výroba, obchodování a skladování krmných materiálů

 19. GMP+ B2 a B3 • Standardy vypracované na objednávku: • GMP B2(2009), GMP B3(2007) • Požadavky pro kontrolu bezpečnosti • pro zvláštní činnosti } • pro zvláštníkrmiva } omezená působnost • se specifickou strukturou a zněním

 20. GMP+ B2 a B3: Obsah Představení, normativní doporučení, definice Požadavky na systém managementu jakosti Nezbytné předpoklady HACCP V B2: Zvláštní požadavky pro produkci krmných složek V B3: Zvláštní požadavky pro obchodování sběr a skladování dopravu

 21. Děkujeme za Vaši pozornost. Otázky a diskuze