kodaniku henduste riikliku rahastamise korrastamise programm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kodanikuühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kodanikuühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm

play fullscreen
1 / 11

Kodanikuühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm

214 Views Download Presentation
Download Presentation

Kodanikuühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kodanikuühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm Töögrupi kohtumine 14.12.2011 Lo Rihvk

 2. Programmi tegevused • Ühtse rahastamismudeli kirjeldamine • Rahastamispraktikate analüüs • Teabe- ja juhendmaterjalide väljatöötamine, sh vabatahtliku töö arvestamise metoodika • Koolituste läbiviimine juhendmaterjalide baasil • Strateegiliste partnerite andmebaaside ülevaatamine, täiendamine, avalikustamine

 3. 1. Ühtse rahastamismudeli kirjeldamine TÖÖVORM: töögrupi arutelud (täna ja 05.01.2012) TULEMUS: kokku lepitud ühtsed põhimõtted, valminud rahastamispõhimõtete lahtiseletused

 4. 2. Rahastamispraktikate analüüs TÖÖVORM: eksperttöö + arutelud töögrupis AEG: jaanuar-märts TULEMUS: nn ideaalmudeli ja praktikate erinevused

 5. 3. Juhendmaterjalide väljatöötamine TÖÖVORM: eksperttöö + arutelud töögrupis AEG: jaanuar-mai TULEMUS: valminud on praktilise juhendmaterjalid

 6. 4. Koolituste läbiviimine TÖÖVORM: koolitused AEG: sept’12 – veebr’13 TULEMUS: koolitatud on 300 rahastamist korraldavad ametnikku

 7. 5. Strateegiliste partnerite andmebaasi koostamine ja avalikustamine TÖÖVORM: töögrupi liikmete iseseisev töö TULEMUS: andmebaasid on täiendatud ja avalikustatud Ajakava: veebruar 2012 – märts 2012

 8. Grupitöö teemad I grupp: • Raha jagamine ja kasutamine on läbipaistev • ühendustele on tagatud võrdneligipääs rahastamisele II grupp: • Rahastamine peab olema avalikes huvides; • Rahastamise planeerimisel kaastakseühendusi; • Rahastamine on riigi/KOV strateegiliste eesmärkidega kooskõlas; • Rahastajadon määratletud strateegilised partnerid, kelle läbi oma eesmärke saavutada

 9. Grupitöö teemad III grupp: • Rahastamine on tulemuslik, tulemuslikkust peab olema võimalik hinnata. • Rahastamine toetab ühenduse võimekust. IV grupp: • Rahastamise liik, viis, allikas on sobilik ja vastab rahastamise eesmärkidele • Liik: milleks raha antakse? Tegevustoetus, projektitoetus, delegeerimine • Viis: kuidas? Konkursipõhine, programmipõhine, konkursiväline vmt • Allikas: kust raha jagatakse? Riigieelarve, riikilid fondid

 10. Küsimused töögrupile • Mõtelge läbi ja pange kirja iga põhimõtte praktiline sisu ja rakendamismehhanismid, st  mida see põhimõte praktikas peaks tähendama. • Kuidas selle põhimõtte rakendamist hinnatakse? Mõõdikud • Kui kaua võtab selle põhimõtte rakendamine praktikasse aega (üleminekuperioodi kehtestamine...)? • Milline teadmine ja info on täna puudu?

 11. Rahastamine peab olema avalikes huvides • Kodanikeühenduste võimekus toetuste rakendamiseks (minimaalsed võimekuse kriteeriumid). • Rahastamise planeerimisel kaastakse ühendusi • Rahastamine peab olema riigi/KOV strateegiliste eesmärkidega kooskõlas • Rahastajad on määratlenud strateegilised partnerid, kelle läbi oma eesmärke saavutada. • Ühendustele on tagatud võrdne ligipääs rahastamisele. Kellel on eelised? • Raha jagamine ja kasutamine on läbipaistev • Rahastamine peab suurendama ja toetama ühenduste võimekust • Rahastamine on tulemuslik ja rahastamise tulemuslikkust peab olema võimalik hinnata • Rahastamise liik, viis, allikas on sobilik ja rahastamise eesmärkidega kooskõlas • Liik: tegevustoetus, projektitoetus, teenuste delegeerimine • Allikas: riigieelarve, SF rahad, ... • Viis: programm, konkurss, riigihange, ...