kapitel 6 offentlig upphandling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapitel 6 Offentlig upphandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapitel 6 Offentlig upphandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kapitel 6 Offentlig upphandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Kapitel 6 Offentlig upphandling . Program. Offentlig upphandlings egenskaper lagar för offentlig upphandling Europadirektivet för offentlig upphandling Annonsering och förfaranden för offentlig upphandling Upphandlingsprocess Den offentliga upphandlingens följder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapitel 6 Offentlig upphandling' - gerek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program
Program

Offentlig upphandlings egenskaper

lagar för offentlig upphandling

Europadirektivet för offentlig upphandling

Annonsering och förfaranden för offentlig upphandling

Upphandlingsprocess

Den offentliga upphandlingens följder

offentlig upphandlings egenskaper
Offentlig upphandlings egenskaper

Offentlig verksamhet spelar en väsentlig roll på interna marknader

2002 omfattade den offentliga upphandlingen 16,3% av BNP inom EU

EU strävar efter en fri marknad utan hinder

offentlig upphandlings egenskaper1
Offentlig upphandlings egenskaper
 • Offentligt ansvar:
  • Upphandlingsprocessens legitimitet är viktig
  • Offentlig verksamhet ska följa europeiska upphandlingslagar
  • Processen är procedurorienterad istället för resultat- och prestationsorienterad
  • Detta har ofta negativ påverkan på effektivitet
 • Inte föremål för fri marknad:
  • Offentlig verksamhet finansieras med skattepengar
  • Inte alltid en drivet av att skapa bäst värde för skattebetalarna
  • Ibland fokus på annat än kommersiella mål:
   • Stödja lokala affärer
   • Hållbara investeringar
offentlig upphandlings egenskaper2
Offentlig upphandlings egenskaper
 • Ibland sätts budgetar årsvis:
  • Om hela budgeten inte används ett år så kommer den att sänkas nästa år
  • Detta resulterar i att utgifterna ökar vid slutet av året
 • Ofta beaktas bara inköpspriset för respektive vara och tjänste (snarare än de totala ägandekostnaderna)
 • Professionaliserandet av offentlig upphandling är en långsam process
lagstiftning f r offentlig upphandling
Lagstiftning för offentlig upphandling

Lagar för offentlig upphandling föreskriver, på

ett formellt sätt, tillvägagångssättet för offentliga

kontrakt.

 • De viktigaste beståndsdelarna i lagstiftning för offentlig upphandling är europadirektiven för offentlig upphandling
  • 2004/17 för försörjningssektorerna
  • 2004/18 för den klassiska sektorn
europadirektivens omfattning
Europadirektivens omfattning
 • Omfattning:
  • All offentlig verksamhet (statliga, regionala eller lokala myndigheter och organ som faller under offentlig lag)
 • Direktiven för offentlig upphandling:
  • Kontrakt för materialförsörjning, byggentreprenader och tjänster
 • Ramavtal:
  • Avtal mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer
  • För att etablera de styrande kontraktsvillkoren för en given tidsperiod
europadirektivens omfattning1
Europadirektivens omfattning
 • För ett begränsat anta offentliga verksamheter krävs inte den europeiska offentliga upphandlingen... särskilda regler gäller för:
   • Förvarsdepartementets avtal
   • Hemliga uppdrag eller uppdrag med syfte att upprätthålla rikets säkerhet
   • Avtal baserade på internationella traktat
   • Uppdrag mellan olika offentliga verksamheter
f rfaranden vid offentlig upphandling
Förfaranden vid offentlig upphandling
 • Formellt meddelande,annonsering genom vilket den upphandlande enheten bjuder in intresserade parter att avge anbud
  • Formellt meddelande sänds till Tender Electronic Daily (TED)
  • Tre olika typer av meddelanden:
   • Förhandsannonsering
   • Annons om upphandling
   • Efterannonsering
europeiska upphandlingsf rfaranden
Europeiska upphandlingsförfaranden

Öppet förfarande: Alla på marknaden kan deltaga

Selektivt förfarande: Fokuserat på prekvalificering

Konkurrenspräglad dialog: Används i komplexa projekt för att undersöka vilken lösning som bäst passar in i en funktionell specifikation

Förhandlat förfarande med/utan meddelande om upphandling: Förhandsmeddelande: förhandlingar om utförande och möjliga kostnader. Med eller utan förkvalificering.

Projekttävlan: En jury väljer ut en part att utföra projektet. Förfarandet måste vara tydligt och unikt.

upphandlingsprocess 1
Upphandlingsprocess (1)
 • Definierande av specifikationer
  • Proportionalitet: i linje med uppdragets art
  • Icke-diskriminerande: specifikationen får inte innehålla handelshinder
  • Likabehandling: rättvis konkurrens som skapar en gemensam spelplan för leverantörer
 • Leverantörsurval
  • Separation av urvals- och tilldelningskriterium
  • Utvärdera leverantörer enligt uteslutningsprincip först
  • Därefter efter duglighetskriterium
  • Informera leverantörer när de inte valts in på kortlistan
upphandlingsprocess 2
Upphandlingsprocess (2)
 • Inhämtande av anbud och kontraktstilldelning
  • Inledande tilldelning av anbud:
   • Baserad på lägst pris
   • Baserat på ekonomiskt mest fördelaktiga anbud
  • Informera ej utvalda parter om avslag
  • Kontraktstilldelning till vald leverantör
den offentliga upphandlingens f ljder
Den offentliga upphandlingens följder

Inköpsfunktionen för offentlig upphandling borde drastiskt förbättras

Motstånd mot procedurer från offentliga inköpare

Framgångsrikt införande av europeisk lagstiftning kräver tydligt strukturerade inköpsprocesser och en professionell organisation

Ledningskultur i offentlig verksamhet skapar problem

Granskning av den korrekta tillämpningen av dessa procedurer krävs

Europeiska upphandlingsförfaranden har utvecklats utan att beakta inköpsfunktioners nuvarande roll och förmåga…

grad av efterlevnad
Grad av efterlevnad

För alla offentliga verksamheter i Holland

Ibid Significant, 2004

slutsatser
Slutsatser

Anskaffning inom offentlig sektor omfattar mycket pengar.

EU-direktiven har avsevärd påverkan på offentlig upphandling.

Offentlig upphandling syftar främst till att uppnå politiska syften och planer.

Upphandlande enheter måste respektera europeiska tröskelvärden.