Pokyny pro vypracov n maturitn pr ce
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Pokyny pro vypracování maturitní práce. SSOU Industria II Ústí nad Labem. CO JE MATURITNÍ PRÁCE?. Součást závěrečné zkoušky, při níž student prokazuje schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi. ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE. zadává přednášející odborných předmětů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - george


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pokyny pro vypracov n maturitn pr ce

Pokyny pro vypracování maturitní práce

SSOU Industria IIÚstí nad Labem


Co je maturitn pr ce

CO JE MATURITNÍ PRÁCE?

Součást závěrečné zkoušky,při níž student prokazuje schopnostaplikovat teoretické poznatky v praxi


Zad n maturitn pr ce
ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

 • zadává přednášející odborných předmětů

 • student volí téma sám nebo je mu navrženo

 • vedoucí maturitní práce (interní, externí)

 • oponent maturitní práce


Zpracov n maturitn pr ce
ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

 • Úvod (odpovědi na otázky: proč, co, jak)

 • Teoreticko – metodologická část (hypotéza)

 • Analytická část (praktická)

 • Návrhová, projektová část (rozbor výsledků)

 • Závěr

 • Seznam literatury, přílohy


Prava maturitn pr ce
ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE

 • rozsah min. 30, max. 50 stran (bez příloh)

 • řádkování 1,5

 • velikost písma 12

 • doporučený font Times New Roman

 • řádek 60 úhozů včetně mezer

 • zarovnání textu do bloku

 • okraje: 3 cm nahoře a dole 3,6 cm vlevo 3 cm vpravo


Bibliografick citace
BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

 • souhrn údajů o citované publikaci

 • norma ČSN ISO 690; ČSN 01 0197

 • umístění citace (na konec textu, v poznámce pod čarou, přímo v textu)


Citace p m a nep m
CITACE PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ

 • Jak správně citovat(ing. Václav Šubrta)

  http://izi215.wordpress.com/2006/10/21/jak-spravne-citovat/

 • Plagiátorství a jak mu předejít(Robert Zbíral)

  http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/politologie/Jak_psat_seminarni_prace.pdf


Seznam literatury
SEZNAM LITERATURY

Seznam literatury (příklad)

[1] ARISTOTELES: Etika Nikomachova. Bratislava, Pravda 1979

[2] BÖHM-BAWERK, E.: Základy teorie hospodářské hodnoty statků. Praha, Academia 1991

[3] BRÁF, A.: Listy o studiu národohospodářském. In Albín Bráf, Život a dílo, II. Praha, 1923

[4] FUCHS, K.: Vývoj pojetí ceny v ekonomii. Brno, Masarykova univerzita, 1999

[5] GIDE, R., RIST, CH.: Dějiny nauk národohospodářských. Díl I. a II. Praha, Jan Laichner, 1928


Uspo d n maturitn pr ce i
USPOŘÁDÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE I.

 • Titulní list (název školy, studijní obor, název práce, maturitní práce, rok, jméno studenta)

 • Druhý list – originál zadání MP

 • Třetí list – poděkování, prohlášení

 • Obsah MP, číslované kapitoly, stránky (každá hlavní kapitola začíná na nové stránce)


Uspo d n maturitn pr ce ii
USPOŘÁDÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE II.

 • grafy, diagramy, tabulky, obrázky musí být označeny číslem a textem

 • kontrola pravopisu

 • pevná vazba, formát A4

 • tisk po jedné straně papíru


Asov harmonogram
ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • listopad 2010 – obeznámení studentů s podklady k MP, kompletace teoretické části MP (podmínka udělení klasifikace MP)

 • 28. únor 2011 – odevzdání prací ke kontrole (student může mít konzultanta, který podepíše práci)

 • 31. březen 2011 – odevzdání maturitních prací (deadline – kdo neodevzdá = nejde k maturitě)

  Nutno ve 2 exemplářích (1× škola, 1× student)


Odevzd n pr ce
ODEVZDÁNÍ PRÁCE

 • Termín 30. 3. 2011

 • 2× tištěná, vázaná verze*(originál, 1 kopie)

 • 1× elektronická verze CD(jméno, název)

 • v případě, že student práci v uvedeném termínu neodevzdá, není připuštěn k závěrečné zkoušce; další možný termín zkoušky je září 2011

  *knižní vazba, brožovaná (prošívaná) vazba, kroužková vazba


Posudek maturitn pr ce
POSUDEK MATURITNÍ PRÁCE

 • posudek vedoucího maturitní práce

 • posudek oponenta maturitní práce

 • student obdrží výsledek nejpozději 3 dny před obhajobou


Krit ria hodnocen mp
KRITÉRIA HODNOCENÍ MP

 • aktuálnost řešeného tématu

 • formulace cíle práce

 • volba vhodné metodiky

 • vyváženost literatury, citace

 • přínos pro praktické využití

 • originalita závěrů

 • srozumitelnost textu, jazyková úroveň

 • formální úprava


Pokyny pro vypracov n maturitn pr ce

Děkuji za pozornost a přeji úspěch při zpracování a obhajobě vaší závěrečné práce 

Z. Javorský