slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

- PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

Pythagorova věta - matematika Mgr. Renata Šilhánková - 22. ZŠ Plzeň Metodické pokyny pro učitele Předmět: matematika Jazyk: AJ Jazyková úroveň: A11 Rok: 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nuala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pythagorova věta - matematikaMgr. Renata Šilhánková - 22. ZŠ PlzeňMetodické pokyny pro učitelePředmět: matematikaJazyk: AJJazyková úroveň: A11Rok: 2010

slide2

Cíle aktivityObsahové cíle: Žák rozpozná pravúhlý trojúhelník, určí odvěsny a přeponu, objasní Pythagorovu větu, vyvodí obecný závěr z praktického úkolu, aplikuje Pythagorovu větu v praktických úlohách.Jazykové cíle: Žák pojmenuje trojúhelník, typ úhlu, přiřadí anglické názvy stran trojúhelníka Žák dokáže reprodukovat Pythagorovu větu Žák použije termíny do definice Pythagorovy věty.Kompetence: Kompetence k učení: žák s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí, žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti Kompetence k řešení problémů: žák myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájitPomůcky: dataprojektor, pravítko, kartičky s anglickými termíny (přiřazování), pracovní list k vystřižení a dokazování Pythagorovy věty

slide3

Pracovní postup aktivity1. Úvod - seznámení se s osobou Pythagora, jeho život, dílo (viz. Soubor 1) 2. Pravoúhlý trojúhelník - pojmenování jednotlivých stran, úhlů 3. Definice - znění věty, doplnění termínů do věty 4. Důkaz Pythagorovy věty - praktický úkol, při kterém si žáci ověří platnost Pythagorovy věty 5. Video kontrola daného úkolu (video1) 6. Další důkaz dokazující Pythagorovu větu - video (video2) 7. Doplňující cvičení - follow up activities - případně procvičení na další vyučovací hodinu: Doplňující úkoly, na kterých si žáci procvičí definici, vypočítají dané příklady.

slide4

Použitá literatura, zdroje: http://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.htm http://www.youtube.com/watch?v=hbhh-9edn3c http://www.youtube.com/watch?v=g73rRI3vZ9M&feature=related

slide5

Pracovní postup pro žákyPředmět: matematikaNázev aktivity: Pythagorova větaJazyk: AJInstrukce žákům v cílovém jazyce: 1. I will show you a picture of a man. "Who is the man?" I will read some information about him. If you are not sure, I can help you a little: ("put the letters into correct order to make the name of the man up):S O T Y P H A G R A 2. This is a right angled triangle, please describe it by matching the right words. 3. This is the the rule and definition of Pythagorean Theorm. Fill in the gaps to show that you understand the terms. 4. Prove the definition. Here are 3 worksheets and you will prove the Pythagorean Theorem by cutting the exact parts of squares. 5. Now, let´s play the video solution on the web. 6. Here is another proof of the Pythagorean Theorem by using water in the video. 7. Follow up activities (or homework) - Two mathematic tasks are given to the students to solve them either at school or at home.