1 / 16

Sosiaalisuus verkossa – apuvälineinä oppimisympäristö, Skype tai ConnectPro

Sosiaalisuus verkossa – apuvälineinä oppimisympäristö, Skype tai ConnectPro. FM Anne Lindholm Puolalan koulu Puolalanmäen lukio Turun suomenkielinen työväenopisto Sukol 13.3.2009. Mistä on kokemusta?. Aktiivisesti kieliverkossa 2001-2002 11 Turun alueen kansalaisopistoa

geoff
Download Presentation

Sosiaalisuus verkossa – apuvälineinä oppimisympäristö, Skype tai ConnectPro

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sosiaalisuus verkossa – apuvälineinä oppimisympäristö, Skype tai ConnectPro FM Anne Lindholm Puolalan koulu Puolalanmäen lukio Turun suomenkielinen työväenopisto Sukol 13.3.2009

 2. Mistä on kokemusta? • Aktiivisesti kieliverkossa 2001-2002 • 11 Turun alueen kansalaisopistoa • 7 kielten verkkokurssia: englanti, espanja, esperanto, saksa ja suomi • Varsinais-Suomen opistoverkko 2002-2003 • 15 opistoa • kursseja eri oppiaineissa, • 7 kielten verkkokurssia: englanti, espanja ja ruotsi • Setka – venäjän virtuaalikoulu 2002-2007 • Verkko-opetus ja verkko lähiopetuksen tukena VUO – venäjän uudet oppimisympäristöt 2008 ->

 3. Esimerkkeinä olevat vapaan sivistystyön verkkokurssit • NetWork English • toteutettu syksyllä 2001, 2002, 2003 monimuotokurssina • syksystä 2004 puhtaasti verkkokurssina • Most – venäjän alkeiskurssi verkossa • 2003-2004 Julia Laittila ja Raija Lerkki • 2004-2005 Raija Lerkki ja Anne Lindholm • 2005-2006 Anne Lindholm • 2006-2007 Anne Lindholm

 4. Ihminen on sosiaalinen eläin • Kansalais- ja työväenopistoihin tullaan olemaan ryhmässä • Yhteisöllisyys verkkokurssilla erittäin tärkeä opiskelumotivaation ylläpitäjä • Opettajat haluavat verkostoituaSetkan sähköpostilistalla yli 300 venäjän opettajaa • Kulttuurien kohtaaminen, kontaktit kohdekielen puhujiin – kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet • Verkon avulla sosiaaliset verkostot laajenevat: Facebook ja Second Life

 5. Millaista sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä toteutettu: Verkkokurssilaisten yhteisö • NetWork English ja Mostoppimisympäristönä: lähi/s-posti, WWW/phpbb ja MoodleSkype-pienryhmätunnit Kohdekielen puhujien kohtaaminen • Most – aikuisten venäjän alkeiskurssi verkossa – keskustelukanava • Verkkolehti – lukion saksa ja yleissivistävän koulutuksen venäjän opetus Kohdekielen puhujien ja toisten opiskelijoiden kohtaaminen • VUO-hanke – ConnectPro-kohtaamiset peruskoulussa

 6. Ilmaiset työvälineet: • Sähköposti • Skype • Verkkolehti – Magazine Factory Maksulliset työvälineet: • Keskustelukanava – phpbb - palvelin • Moodle-oppimisalusta ”ilmainen” – palvelin • Videoneuvottelujärjestelmät, esim. Adoben ConnectPro

 7. Phpbb keskustelukanava verkkokurssilla • Most- kurssin ja NetWork English-kurssin oppimisympäristö: www-sivut ja keskustelukanava • Keskustelukanava: luokkahuone verkossa • Tehtäviin vastaaminen vs. sosiaalisuus • Millaiset tehtävät tukevat sosiaalisuutta? • Most –kerro kuvan perheestä • Kulttuurien kohtaaminen: Pietarilaiset suomen opiskelijat mukanaMost – kylässä – vertaile suomalaisia ja venäläisiä vierailutapoja

 8. Perinteinen oppimisympäristö – NetWork English MoodlessaTutustu – avain autumn2008 • Tehtäväohjeet • Palautukset • Keskustelut + Kaikki samassa paikassa Opiskelijan helppo löytää ja hallita Opettajan helppo seurata • Materiaalit eivät ole helposti siirrettävissä

 9. Skype - verkkokurssilla Opetuksessa hyödylliset toiminnot: • Puhelu – verkkokurssin neuvonta-aika? • Konferenssi, jossa 1+4 osallistujaa Ääni ja/tai video • Chatti • Tiedoston lähettäminen?

 10. Pienryhmäopetus • Jaa kurssi pienryhmiin • Enintään 4 + isäntä = iso ryhmä Skypessä! • Yksilöllisempää - aikaa kuluu enemmän kuin tavallisessa lähiopetuksessa koko ryhmälle: valmistelu + opetusaika – resurssointi! • Online-opetusta - aika pitää sopia etukäteen • Testaa yhteydet etukäteen osallistujien kanssa • Avaa samanaikaisesti chatti– voit tarvittaessa lähettää kirjallisia ohjeita, sanastoa, linkkejäPika-apu, jos joku putoaa keskustelusta.Linkkien avulla voit toimittaa oheismateriaalia.

 11. Pienryhmäopetus • Puheen oltava hitaampaa kuin luokassa • Puhu selvästi ja pidä selvä tauko kun repliikki loppuu • Opettaja toimii keskustelun puheenjohtajana • Tehtävät etukäteen opiskelijoille? • Pitää olla mukava kuulokemikrofoni • Pitäisikö opettajasta olla videokuva – web-kamera? • Ongelmia: ei näe opiskelijoiden reaktioita, kuuluvuus voi olla ”epätasainen”, joskus kaikuu • Etuja: henkilökohtaisuus lisääntyy, opiskelijat pitivät, suullista voi harjoitella verkossakin, kyrilliikka toimii

 12. :ssä onnistuu • Luento – tarvitaan kuva! • Keskustelut eri aiheista • Pienellä ennakkosuunnittelulla monet luokkaopetuksen suulliset tehtävät, esim.Kolmen ryhmässä numerot 1-100 ABCPari- tai ryhmätyönä kellonajat • Työryhmien työskentely • Ilmaiset puhelut - kv-toiminta

 13. ConnectPro

 14. Verkkolehti opetuksessa • Mit anderen Augen Puolalanmäen lukion ja Schiller- Gymnasiumin yhteistyö • Turun venäjän opetuksen verkkolehdetPuolalan koulu ja Puolalanmäen lukioPietarissa Koulut 201, 204, 227 ja 284

 15. Muita? • Facebook • Second Life • Introduction to Second Life • Educational uses of Second Life

 16. Linkit ja yhteystiedot http://www.tkukoulu.fi/~annelind/koulutus/sosiaalisuus.htm Anne Lindholm 050-491 2920 anne-tellervo.lindholm@turku.fi Skype nimi: anne_lindholm_turku http://www.tkukoulu.fi/~annelind

More Related