rahvuslik rkamisaeg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rahvuslik ärkamisaeg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rahvuslik ärkamisaeg

play fullscreen
1 / 9

Rahvuslik ärkamisaeg

469 Views Download Presentation
Download Presentation

Rahvuslik ärkamisaeg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rahvuslik ärkamisaeg 6. klass Heli Roos "Muusikaõpik 6. klassile"

  2. Muusikal on kõigi rahvaste kultuuris ja ajaloos tähtis roll. Kreeklased pidasid kauneid kunste jumalate kingituseks. Kreeka jumal Apollon

  3. Ka eesti regilaul oli tihti maagilise tähendusega usuti, et igal taimel veekogul põllul loomal hing on oma , mis kuuleb laulu ja aitab kaasa töö edenemisele ning elujärje parandamisele.

  4. Laulude kaudu on säilinud teadmised meie esivanemate elust. Palgivedu Heinategu Lehmalüps Viljalõikus

  5. Eesti rahvausundis muusikajumalat ei tuntud Ometi on meie eeposes “Kalevipoeg” tegelaseks laulujumal Vanemuine. See tegelane ilmub esimest korda 19. sajandil Kristjan Jaak Petersoni luuletustes ja Friedrich Robert Faehlmanni muistendites.

  6. Olulised kultuuritegelased olid: Friedrich Reinhold Kreutzwald Kirjutas rahvaluule ainestikulise regivärsi vormis eepose “Kalevipoeg” Lydia Koidula Ärkamisaja meelolusid kajastav Eesti esimene naisluuletaja Johann Voldemar Jannsen Toimetas esimest nädalalehte “Postimees”

  7. Karl August Hermann Sündis Põltsamaal sepa pojana. Tegeles eesti kirjakeele ühtlustamisega. Õpetas ja koostas ise ka õpikuid. 1882. aastast asus toimetama "Postimeest“. Hakkas välja andma kultuuriajakirja "Laulu ja mängu leht", • milles jagas rahvale algteadmisi muusikast ning teavet laiast muusikamaailmast.

  8. Karl August Hermann Tema eestvedamisel ilmus mitu laulukogumikku eesti rahvalaulude töötlustega. On olnud laulupidude korraldaja ja dirigent. On loonud üle 300 heliteose, • millest paremiku moodustavad koorilaulud. • Nt. "Ilus oled isamaa", "Munamäel", "Isamaa mälestus"

  9. Tänud