Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4
Download
1 / 30

Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4. Woensdag 18 september 2013. Inhoud presentatie. Voorstellen mentor Uitleg: Opbouw examenprogramma Uitleg PTA Uitleg hoe examens verdeeld zijn Informatie leerjaar 3 (vakken, stage, bevorderingscriterea)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4' - geoff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

Woensdag 18 september 2013


Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

Inhoud presentatie

 • Voorstellen mentor

 • Uitleg: Opbouw examenprogramma

 • Uitleg PTA

 • Uitleg hoe examens verdeeld zijn

 • Informatie leerjaar 3 (vakken, stage, bevorderingscriterea)

 • Informatie leerjaar 3 (vakken, stage, bevorderingscriterea)

 • Algemene gegevens / regels voor komend schooljaar

 • Vragenronde


Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

Voorstellen mentor

 • ……………..


Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

Opbouw leerjaar 3 en 4

Eindcijfer leerjaar 4 = cijfer schoolexamen


Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

Opbouw leerjaar 3 en 4

 • Examen start dus in leerjaar 3 !!

 • Alle behaalde punten tellen mee voor het schoolexamen.

 • Examen bestaat uit 2 onderdelen:

  A: Schoolexamen

  B: Centraal Examen - Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE)

  - Centraal Schriftelijk Examen (CSE)


Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

A: Schoolexamen

 • Schoolexamen bestaat uit een Programma van Toetsing en Afsluiting (P.T.A.)

 • School stelt zelf toetsen en normeringen vast

 • Per vak staat omschreven:

  • Leerstof

  • Toetsing

  • Beoordeling

  • Gewicht cijfer

  • Herkansbaarheid


Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

A: Schoolexamen

PTA

 • Alles moet afgerond zijn

 • Leerling is verantwoordelijk voor inhalen toetsen en opdrachten n.a.v. afwezigheid

 • Bij niet (op tijd) afgewerkte toetsen/opdrachten geldt examenreglement

 • Een afgerond PTA is voorwaardelijk voor deelname aan centraal examen.


Andere voorwaarden voor toelating tot centraal examen

A: Schoolexamen

Andere voorwaarden voor toelating tot Centraal Examen

 • Voor de onderstaandevakken is de eindbeoordeling in leerjaar 4 minimaalvoldoende:

  • Lichamelijke Opvoeding

  • Culturele Kunstzinnige Vorming

  • Sectoronderzoek (alleen van toepassing voor de Gemengde Leerweg)

 • Het P.T.A. is volledigafgerond:

  • Alletoetsen + alleopdrachten

 • Allestage-onderdelenzijnvoldoendeafgerond


Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

B: Centraal Examen

 • Het Centraal Examen bestaat ook uit 2 onderdelen:

  • A: Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE)

   • Dit is het centrale examen van het beroepsgerichte deel

  • B: Centraal Schriftelijk Examen (CSE)

   • Dit is het centrale examen zoals bekend in heel het land.

  • Beide onderdelen zijn landelijke toetsen en normeringen !!

  • Let op:

  • De KB en BB doen de CSE allemaal digitaal (op de PC)


Welke vakken voor cse bij welke leerweg

B: Centraal Examen

Welke vakken voor CSE bij welke leerweg:


Informatie leerjaar 3
Informatieleerjaar 3Herkansingen

Leerjaar 3 !!

Herkansingen

 • Elke rapportperiode kan leerling 1 onderdeel van het P.T.A herkansen (dus ook maar van 1 vak).

 • Niet alles is echter herkansbaar. Wat wel herkansbaar is, kan iedereen terug te vinden in P.T.A.

 • Leerling moet zich aanmelden voor een herkansing. De uitnodiging daarvoor krijgen ze van de mentor.


Vakken leerjaar 3

Nederlands

Engels

Duits (alleen voor GL)

Wiskunde

Biologie

Economie

Natuur- en Scheikunde 1 (alleen voor KB en GL)

Maatschappijleer

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV week)

Lichamelijke opvoeding

Groene vakken ( = alle beroepsgerichte vakken)

Leerjaar 3 !!

Vakken leerjaar 3


Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

Leerjaar 3 !!

Beroepsgerichte vakken bb-kb

 • In leerjaar 3 integraal aangeboden

 • In leerjaar 4 apart aangeboden (=keuze)

  • Agrarische techniek

  • Bloemschikken

  • Dierhouderij

  • Groene ruimte

  • Plantenteelt

  • Verwerking Agrarische Producten

 • Leerlingen GL volgen LBB


Stage klas 3
Stage klas 3

3 stageweken in leerjaar 3

1 stage van 1 week

1 stage van 2 weken

Zelf stagebedrijf zoeken of kiezen uit lijst (zie website)

Handelingsdeel, dus moet voldoende zijn voor bevordering

Onderdeel van het vak Maatschappijleer

Leerjaar 3 !!


Overgangsregeling klas 3 naar klas 4

Leerjaar 3 !!

Overgangsregeling klas 3 naar klas 4

 • Een leerling is bevorderd bij de volgende criteria:

 • Een leerling heeft voor alle vakken samen gemiddeld een 6,0 of hoger.

 • Een leerling voldoet aan de eisen van de slaag/zak regeling zoals die gebruikt wordt bij het vaststellen of een kandidaat na het eindexamen is geslaagd.

 • Een leerling voldoet aan de onderstaande aanvullingen:

 • Voor het vak CKV heeft de leerling “voldoende” of “goed” behaald.

 • De leerling heeft het P.T.A. van leerjaar 3 afgerond.

Niet voldoen aan criteria is “bespreekgeval”


Informatie leerjaar 4
Informatieleerjaar 4


Alle schoolexamens

Leerjaar 4 !!

Alle schoolexamens


Vakken leerjaar 4

Leerjaar 4 !!

Vakken leerjaar 4

 • Met centraal eindexamen:

  - Nederlands - Engels

  - Wiskunde - Biologie

  - Duits (keuzevak in GL) - Nask 1 (keuzevak GL-KB)

  - Beroepsgerichte vakken - Economie (keuzevak)

  • Zonder centraal eindexamen (alleen schoolexamen):

   • Lichamelijke opvoeding > moet voldoende zijn

   • CKV > moet voldoende zijn

   • Maatschappijleer (wordt afgerond in klas 3 !!).

    • Let op: dit telt mee als punt bij de zak-slaag-regeling


Stage klas 4
Stage klas 4

 • KB / GL: 2 x een volledige week

 • BB: 1 dag per week + 2 x een volledige week

 • Moet voldoende zijn !!

  • Dit is een handelingsdeel wat onder het Beroepsgericht Programma valt.


Zak en slaagregeling in leerjaar 4

Leerjaar 4 !!

Zak- en slaagregeling in leerjaar 4

 • Geslaagd als:

  • Alle vakken 6 of meer

  • Eén 5, rest 6

  • Twee x 5, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer

  • Eén 4, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer

 • + - Gemiddelde CE-cijfers minimaal 5,5 (onafgerond)

 • - Nederlands minimaal een 5

 • BBL en KBL: cijferberoepsgerichtevaktelt 2x in dezeregeling


Berekening eindcijfer examen

Leerjaar 4 !!

Berekening eindcijfer examen

Alle leerwegen :

SE + CE

2

Eindcijfer afronden op heel getal

 • 5,49 5

 • 5,50 6

= eindcijfer


Specifieke informatie leerjaar 3 en 4
Specifieke informatie leerjaar 3 en 4


Onregelmatigheden

Leerjaar 3 en 4 !!

“Onregelmatigheden”

 • Gemiste toetsen

 • Onvoltooide opdrachten / stage

 • Onwettige afwezigheid bij toetsen

 • Frauderen


Examenreglement

Leerjaar 3 en 4 !!

Examenreglement

 • Spelregels

 • “Vertaald” voor leerlingen in examengids

  • Inrichting en gang van zaken bij SE en CE

  • Herkansingsregeling

  • Cijfergeving

  • Zak – en slaagregeling

  • Onregelmatigheden

  • Te gebruiken hulpmiddelen


Dyslexie en dyscalculie

Leerjaar 3 en 4 !!

Dyslexie en dyscalculie

Faciliteiten voor leerlingen met verklaring deskundige:

 • Meer tijd (indien nodig)

 • Vergroot schrift (indien nodig)

 • Gebruik van computer (Kurtzweil, indien nodig)

 • Coulance bij spel – en rekenfouten (alleen SE)

  Meer info omtrent dyslexie en dyscalculie kunt u opvragen bij

  mevr. Van Spaandonk


Www exameninfo oudenbosch nl

Leerjaar 3 en 4 !!

www.exameninfo-oudenbosch.nl

Voor meer informatie over het hele examentraject kunt u terecht bij:

Examenbureau:

Hr. E. Mallens(e.mallens@rocwb.nl)

Hr. E. Mathijssen (e.mathijssen@rocwb.nl)

Deze presentatie vindt u ook op de examenwebsite:


Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

1e contactpersoon voor ouders is altijd de mentor !!

Contactgegevens mentor:

Emailadres:

Telefoonnummer: