slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tjänstepension PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tjänstepension

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Tjänstepension - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Tjänstepension. Två pensionsplaner. Premiebestämd ITP 1. Förmånsbestämd ITP 2. Tjänstemän födda 1979 och senare. Tjänstemän födda 1978 och tidigare. Vad är det som är bestämt på förhand?. ITP 1. ITP 2. Premien Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tjänstepension' - genero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tv pensionsplaner
Två pensionsplaner

Premiebestämd ITP 1

Förmånsbestämd ITP 2

 • Tjänstemän födda 1979 och senare
 • Tjänstemän födda 1978 och tidigare
vad r det som r best mt p f rhand
Vad är det som är bestämt på förhand?

ITP 1

ITP 2

Premien

 • Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad
 • Den anställde vet inte vad pensionen kommer att bli

Förmånen

 • Arbetsgivaren har svårare att veta kostnaden vid ändringar
 • Den anställde vet sin kommande pension
itp 1 premie varje m nad till pension
ITP 1 -Premie varje månad till pension
 • från 25 år
 • 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
 • 30 % på lönedelar däröver.

30 %

7,5 inkomstbasbelopp

4,5 %

premie varje m nad till pension
Premie varje månad till pension
 • Pensionspremien beräknas på ”kontant bruttolön”.
 • Premien betalas månadsvis.

30 % i premie

7,5 inkomstbasbelopp

4,5 % i premie

JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

slide6

?

 • Du bestämmer själv försäkringens utformning
 • Traditionell eller Fondförsäkring?
 • Välja bolag?
 • Återbetalningsskydd?
 • Familjeskydd ?
hur ska du placera pengarna
Hur ska du placera pengarna?

Traditionell försäkringFondförsäkring

 • Garanti
 • Avgift
 • Inga garantier
 • Hög risk
 • Låg risk
 • Avgift
slide8

Hälften i en trygg sparform

 • Traditionell pensionsförsäkring

50%

50 %

Trygg sparform

Du väljer fritt mellan

Traditionell eller Fond

valbara f rs kringsbolag
Valbara försäkringsbolag

Traditionell försäkringFondförsäkring

 • AMF
 • Danica Pension
 • SEB Trygg Liv
 • SPP
 • Swedbank
 • Alecta
 • AMF
 • Folksam
 • Skandia
om du inte g r n got val
Om du inte gör något val
 • Traditionell pensionsförsäkring i Alecta
 • Garanti och avkastning
 • Inget återbetalningsskydd/familjeskydd för din familj
vad h nder om jag d r
Vad händer om jag dör?

Du kan välja

 • återbetalningsskydd
 • familjeskydd
anv nda en del av premien till ett familjeskydd
Använda en del av premien till ett familjeskydd?
 • Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp
 • Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år.

Beloppet betalas ut till

 • make/maka eller sambo
 • eller
 • barn
vad best mmer hur stor lderspensionen blir
Vad bestämmer hur stor ålderspensionen blir?

Storlek på premien

tid

 • Hur mycket premier har betalats in?
 • Har efterlevandeskydd valts?
 • Hur hög har avkastningen varit?
 • Vilka avgifter tas ut?
 • Hur lång tid ska ålderspensionen betalas ut?

familjeskydd

återbetalningsskydd

itp2 tv lderspensioner
ITP2 – Två ålderspensioner!
 • Premiebestämd ITPK

2% av pensionsmedförande lön

 • Förmånsbestämd Ålderspension

Ålderspensionen = % x lönen x tjänstetid

slide15

ITPK Ålderspension

 • Premiebestämd – 2% av pensionsmedförande lön

100%

Du väljer fritt mellan

Traditionell eller Fond

itpk s historia syns i ditt rsbesked
ITPK:s historia syns i ditt årsbesked

ITPKupphandling

UITPK

ITPK val

vilka inkomster ger kollektivavtalad f rm nsbest md itp 2 itpk pension
Vilka inkomster ger kollektivavtalad förmånsbestämd ITP 2/ITPK-pension?
 • Fast lön + semestertillägg
 • Provision, tantiem och liknande rörliga lönedelar inklusive semestertillägg
 • Ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst inklusive semestertillägg
 • Naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad
 • Restidsersättning

Max 30 inkomstbasbelopp.

s r knas itp pensionen ut
Så räknas ITP-pensionen ut

Procent av slutlönen

 • 30 ibb
 • 20 ibb
 • 7,5 ibb

32,5 %

65 %

10 %

f r full itp 2 kr vs 360 m nader
För full ITP 2 krävs 360 månader

Godkänd tid

 • när man arbetar
 • när man är sjuk
 • tid med föräldrapenning
slide20

Ersättningar vid sjukdom

90 %

80 %

77,6 %

30 IBB

77,6 %

90 %

80 %

ITPs sjukpension 32,5 %

20 IBB

Sjuklön

80 %

Sjuklön 90 %

ITPs sjukpension 65 %

ITPs sjukpension 10%

Från arbetsgivaren

Från Alecta

7,5 PBB

ITPs sjukpension 10 %

Sjuklön 10 %

ITPs sjuk-pension 15 %

Lön

Sjuklön

80 %

Sjukpenning

77,6 %

K

A

R

E

N

S

D

A

G

72,75 %

Sjuk- eller aktivitets-ersättning

64 %

Från

arbetsgivaren

Från Försäkringskassan

91 _360

15 _90

361 _365

366

Dag 2 _14

slide21

Familjepension

30 ibb

 • Förmånstagare - make/a, barn 20 år
 • Livsvarig pension

16,25 %

20 ibb

32,5%

 • Möjlighet att avstå framtida premier
 • Förstärka ITPK

7,5 ibb

-

tj nstegrupplivf rs kring tgl ett skattefritt eng ngsbelopp vid d dsfall
Tjänstegrupplivförsäkring TGL- ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall

6 pbb

3pbb

64 år

55 år