Foucault
Download
1 / 14

Foucault - PowerPoint PPT Presentation


  • 73 Views
  • Uploaded on

Diskursbegrepet: et samlet korpus av utsagn. Alt som er sagt innen et avgrenset område Analytisk redskap og epistemologisk perspektiv: Diskursobjektet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Foucault' - genera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Foucault

Diskursbegrepet: et samlet korpus av utsagn. Alt som er sagt innen et avgrenset område

Analytisk redskap og epistemologisk perspektiv:

Diskursobjektet

Episteme (slags struktur av forutforståelser – diskursive formasjoner – reguleringer av det som kan sies – i utvidet forstand: F. fokuserte spesielt på medisin / psykiatri, humaniora og rettsvesenet)

Genealogi: den historiske avdekingen av hvordan makt og kunnskap – hvor vi selv er en viktig del av historien

Biomakt

Diskursanalyse (arkeologi)

Eks.: Galsk. historie: Sinnslidelser eksisterer ikke før på begynnelsen av 1800-tallet - med asylene og det nye medikovitenskaplige, naturvitenskaplige synet på galskap

Foucault


Foucault og makt som diskurs

Produsert av psykologi og psykiatri-diskurser innen et avgrenset område

forbrytelse, seksualitet

Diskursive figurer som oppstår fra og med 1700-tallet

Hysteriseringen av kvinnekroppen, pedagogisering av det onanerende barnet, sosialisering av barneavlen, psykiatriseringen av den perverse nytelsen

Foucault og makt som diskurs


Foucault og makt som diskurs1

Frembringelsen av den hysteriske kvinnen, det masturberende barnet, det malthusianske paret og den perverse mannen

“Oppkomsten av seksualiteten”

Altså et vitenskaplig prosjekt som produserer seksualitet. Denne produksjonen er et resultat av serier av maktstrategier - knyttet til kunnskap og det å hevde sannheter gjennom nye vitenskaplige positivistiske metoder, teknikker for eksperimentering, klassifisering, observasjon etc.

Foucault og makt som diskurs


Panopticon maktens arkitektur

pan-optisk: alt eller alle kan ses barnet, det malthusianske paret og den perverse mannen

Pesten - et utgangspunkt

1. Streng oppdeling av rommet

Delene underlegges nitid overvåkning

Strenge regler som forbyr bevegelse og kommunikasjon generellt

Sikring av isolasjonen

Et allestedsnærværende overblikk

Panopticon - maktens arkitektur


Panopticon

http://www.dnai.com/~mackey/thesis/panpic.html barnet, det malthusianske paret og den perverse mannen

http://carmen.artsci.washington.edu/panop/subject_P.htm#PANOPTICON

Panopticon

Prototypen - slik moralfilosofen Jeremy Bentham (1748-1832)tegnet den.


Panopticon - maktens arkitektur barnet, det malthusianske paret og den perverse mannen

Flere fengsler ble etter hvert bygget på med den panoptiske grunnideen som basis.


Panopticon1

2. Permanent overvåkning barnet, det malthusianske paret og den perverse mannen

basert på systemer som sikrer permannet registrering / protokollføring av hvert enkelt individ

Permanent oppsyn med innbyggerne

Fungerer som en slags individueringsprosess

hvert enkelt individ betraktes for seg

virkeliggjøring av individet

Panopticon


Kontinuerlig overoppsyn
Kontinuerlig overoppsyn barnet, det malthusianske paret og den perverse mannen

Isolasjonen som ide i anstaltene handlet opprinnelig om å øve bot overfor Gud. Den interbnerte skulle ha kontakt med to figurer: Gud og fengselsdirektøren.

Bildet er hentet fra

Michel Foucault: ”Fengslets og straffens historie”.


Panoptisisme makt og kunnskap knyttet sammen
Panoptisisme - makt og kunnskap knyttet sammen barnet, det malthusianske paret og den perverse mannen

Straffen ble pedagogisk. Den etter hvert rettet mot å forandre individet, fra å være ment som pine rettet mot handlingen. Det er her det modernes prinsipp om disiplin ligger.

Bildet er hentet fra

Foucault: ”Fengslets og straffens historie” og er fra en forelesning for innsatte om alkoholens forbannelse.


Korreksjon og forming av individet er sentralt i Foucaults analyse av makt som disiplinering i det moderne samfunnet.


Panopticon2

Epidemien møtes ved hjelp av orden, dens funksjon er å sortere ut en hver forvirring

En hel flora av kontrolldiskurser vokser opp om kring den pestrammede omkring slutten av 1600-tallet

Ikke bare et ønske om kontroll og sunnhet

Også en politisk drøm nedfelt i dette

Panopticon


Panopticon3

Historisk tilknytning: eneveldet sortere ut en hver forvirring

Nye og statlig samlede, sentraliserte enheter

Medfører bekymring for mulige oppløsninger og uorden, opprør - mye av dette utover på 1800-tallet

Også knyttet til ideen om samfunnskroppen (Hobbes, Spencer, Durkheim) og dennes hygiene

Representerer en sammenknytning av det medisinske og det politiske feltet

Instrumentet som utløses av epidemien: disiplin

korrelat mellom medisinske og politiske forordninger

Panopticon


Panopticon4

Foucault knytter overgangen til det moderne vestlige samfunn til prosesser knyttet til endrede maktstrategier og disiplineringsmekanismer

"Rent" fellesskap - disiplinert samfunn

eksklusjons - disiplinære prosjekter

spedalskhet - epidemi

separering - segmentering

binær deling - kompleks, mangfoldig deling

brennemerking - forandring

Panopticon


Foucault og psykoanalysen som maktdiskurs

Psykoanalysens makt som forklarings- og modell-leverandør til prosesser knyttet til endrede maktstrategier og disiplineringsmekanismer

Kontinuiteten mellom katolisisme og psykoanalyse

Jfr. skriftemålspraksisen

synden

Psykoanalyse = bekjennelse + fortolkning og terapi

Foucault og psykoanalysen som maktdiskurs

nevrosene


ad