sociaal centrum de wilg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
sociaal centrum De Wilg PowerPoint Presentation
Download Presentation
sociaal centrum De Wilg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

sociaal centrum De Wilg - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

sociaal centrum De Wilg. Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum. Versie januari 2012. Algemeen. Gespecialiseerd sociaal centrum - Doelgroep: klanten met psychiatrische problemen - Uniek aanbod: detectie <-> opname <-> nazorg - Bijna 30 jaar ervaring in deze materie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

sociaal centrum De Wilg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sociaal centrum de wilg

sociaalcentrum De Wilg

Van nazorgcentrum

naar gespecialiseerd sociaal centrum

Versie januari 2012

algemeen
Algemeen

Gespecialiseerd sociaal centrum

- Doelgroep: klanten met psychiatrische

problemen

- Uniek aanbod: detectie <-> opname <->

nazorg

- Bijna 30 jaar ervaring in deze materie

- Multidisciplinair team

- Sterk uitgebouwde ondersteuning

hulpverleners

- Uitbouw netwerken en

samenwerkingsverbanden

organogram
Organogram

Bestuurscoördinator MI cluster 2060

Jonathan Mortelmans

Administratieve cel

Boerhaavestraat

Annemie De Swert

Hoofd-maatschappelijk-werker

Carl Pétré

Psychiatrisch Verpleegkundig

team (PVe-team)

Esther Verbist

Petra Braem (1*)

Kelly De Loose

Robby Geldof

Dienst opnamezorg

Veronique Zwakhoven

Cathy Van Regenmortel (1*)

Anke Breugelmans (1*)

Nathalie Pauwels

Dienst jeugdzorg

Nathalie Pauwels

Dienst nazorg

Dominique Cuypers

Jan Vernimmen

Patricia De Pauw (2*)

Arbeidsbegeleiding

Cathy Van Regenmortel (1*)

1* = niet aanwezig op woensdag

2* = niet aanwezig op vrijdag

dienst opnamezorg
Dienst Opnamezorg

Financiële en administratieve hulpverlening

onze klanten
Onze klanten
 • Alle nieuwe aanvragen en gekende dossiers van patiënten
 • en klanten
 • Psychiatrisch ziekenhuis/instelling en PAAZ-afdelingen
 • - Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
 • - Therapeutische gemeenschappen
 • - Verblijven in beschut wonen buiten Antwerpen (art 2)
 • - Therapie volgen in een dagziekenhuis psychiatrie
 • - Opgenomen in ADIC
het sociaal onderzoek1
Het sociaal onderzoek
 • OCMW Wet van 8 juli 1976
 • Eigen OCMW regelgeving - vademecum
 • Stappenplan van de hulpverlening

aanvraag

max

30

dagen

Bevoegdheid

Recht (E)LL

Andere bijstand

Medische bijstand

beslissing

Éénmalige vragen

informatie

het sociaal onderzoek bevoegdheid
Het sociaal onderzoekBevoegdheid

Algemene regel = “gewoonlijk verblijf”

3 uitzonderingen

- asielzoekers

- studenten

- opname instellingen art.2§1

Wet 2/4/1965 = laatste inschrijving

LET OP: REFERENTIEADRES TELT NIET

Binnen 5 werkdagen

Conflicten via POD MI

het sociaal onderzoek leefloon of equivalent leefloon
Het sociaal onderzoekleefloon of equivalent leefloon
 • 6 voorwaarden:
 • Nationaliteit
 • Leeftijd
 • Verblijfplaats
 • Ontoereikende bestaansmiddelen
 • Werkbereidheid
 • Uitputten rechten
 • Verrekening inkomsten
 • Regel alle inkomsten
  • Uitzondering RMI wetgeving en eigen
  • regelgeving
het sociaal onderzoek andere bijstand en medische zorgen
Het sociaal onderzoekandere bijstand en medische zorgen
 • A norm = activeerbaar
 • B norm = niet activeerbaar = referentienorm
 • Referentienorm als inkomensgrens
 • Referentiepunt voor elke aanvraag bijstand
 • Medische bijstand:
 • Huisdokter + GMD = verplicht !!!!
 • Aantoonbare financiële noodzaak
 • Aantoonbare medische noodzaak
 • GEEN AUTOMATISCHE TOEKENNING MEER
het pve team
Het PVe-Team

Het Psychiatrisch Verpleegkundig Team van De Wilg

werkpijlers pve team
Werkpijlers PVe-Team

individueel

collectief

ONDERSTEUNEN

BEGELEIDEN

INFORMEREN

VORMEN

OVERLEG

EXPERTISE

werkpijlers pve team individueel
Werkpijlers PVe-TeamIndividueel

Ondersteuning bieden aan hulpverleners

- Individuele (interventie)vragen

- Advies en info via telefoon of mail

- Aanvragen via een online formulier (internet OCMW)

- Begeleiden van klanten mbt psychische stoornis

- Gesprekken op centrum alleen of met dossierbegeleider

- Huisbezoeken, klanten begeleiden

- Geen dossierovername tenzij naar opnamezorg of

nazorg De Wilg

ONDERSTEUNEN

BEGELEIDEN

INFORMEREN

werkpijlers pve team collectief
Werkpijlers PVe-Teamcollectief

Ondersteuning bieden aan de hulpverleners

- Vormingsinitiatieven omtrent omgaan met

psychische stoornissen bij klanten

- Methodiek casusbespreking/ intervisie

supervisie

- Opleiding nieuwe maatschappelijk werkers

- Deelname zorgoverleg/ klantoverleg

VORMEN

OVERLEG

EXPERTISE

de dienst nazorg onze klanten
de dienst Nazorgonze klanten

Integrale begeleiding na een opname

 • Verwijzers: residentiële en/of ambulant
 • - Woonst hebben in Antwerpen
 • - Vrijwillig in begeleiding komen
 • Ambulant bij een (gespecialiseerde) arts in
 • behandeling zijn
 • - Opstart nazorg steeds voorafgegaan door intake
 • - Recht hebben op steun OCMW = geen voorwaarde
 • - Kennis Nederlands = geen voorwaarde
 • - Geen uitsluiting op basis van pathologie
de dienst nazorg onze hulpverlening
de dienst Nazorgonze hulpverlening

Door een gepaste begeleiding trachten psychisch en sociaal herval te vermijden en zo maatschappelijke en persoonlijke schade te beperken.

- Ambulante psychosociale begeleiding

- Budgetteren en bemiddelen met bewindvoerders

- Actief overleg met andere hulpverleners

- Begeleiding organiseren huishouden

- Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd

- Flexibele hulpverlening = geen vaste afspraken

- Medicatie toediening ism thuisverpleging (woensdag NM)

- Langdurige chronische psychiatrie

de dienst jeugdzorg
De dienst Jeugdzorg

- Opstart procedure tijdelijke voogdij OCMW Antwerpen

bij vondelingen

- Begeleiding OCMW wezen in verlengde

minderjarigheid

- Begeleiding NB minderjarige asielzoekers

=> OCMW voogd

- Administratieve en financiële begeleiding

- Actief overleg met andere hulpverleners

- Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd

- Flexibele hulpverlening

arbeidsbegeleiding
Arbeidsbegeleiding

Activering als hefboom uit de psychiatrie

 • - Opstart arbeidsbegeleiding tijdens opname voor bij
 • ontslag resocialisatie
 • - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject
 • dienst Nazorg
 • - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject
 • dienst Jeugdzorg
 • - Aanbod gespecialiseerde trajectbegeleiding op maat
 • van de klant
 • - Aanbod professionele activering, arbeidszorg en
 • vrijwilligerswerk
2012 en verder
2012 en verder….
 • Sociaal centrum De wilg is een zeer specifiek en
 • ondersteunend sociaal centrum. We zijn dan ook
 • permanent op zoek naar partners en nieuwe uitdagingen.
 • Wat staat er op het programma vanaf 2012:
 • Ondersteuning van het agressiebeleid binnen OCMW
 • Ondersteuning thuisdiensten zorgbedrijf Antwerpen
 • Deelname opstart project niet begeleide minderjarige asielzoekers
 • Samenwerking binnen project 107 Antwerpen
 • Nieuwe locatie SC De Wilg
 • Meewerken aan de ontwikkelen van een beleidsplan GGZ voor
 • Antwerpen (nieuwe legislatuur)
 • …….
contactgegevens algemeen
Contactgegevens Algemeen

Sociaal centrum De Wilg

Boerhaavestraat 20 – 2060 Antwerpen

tel. 03 270 08 40 – fax 03 270 08 59

Gsm-nummer hoofd-maatschappelijk-werker: 0497 292 246

E-mails:

Sociaal centrum De Wilg algemeen

Dienst opnamezorg en arbeidsbegeleiding

Dienst nazorg en jeugdzorg

Psychiatrisch verpleegkundig team

De Wilg op www.ocmw.antwerpen.be

Een klacht of bemerkingen: Annemie De Swert