Deze presentatie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Deze presentatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Deze presentatie

play fullscreen
1 / 44
Deze presentatie
131 Views
Download Presentation
gen
Download Presentation

Deze presentatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Buitenlandse migratie vanaf de 19e eeuwDe invloed van de buitenlandse migratie op de bevolkingssamenstelling in Nederland Han NicolaasArno Sprangers Symposium Volkstellingen 29 september 2006

 2. Deze presentatie • bronnen • de (Volks)tellingen sinds 1795 • migratie in de 19e en 20e eeuw • recente migratiestromen • invloed op de samenstelling van de bevolking • conclusies

 3. Bronnen • J. Lucassen en R. Penninx • C. Oomens • S. Castles & M. Miller • Volkstellingen • CBS (statistiek van de buitenlandse migratie) • CBS (GBA-structuurtellingen)

 4. (Volks)tellingen • de tellingen van 1795 en 1815 • officiële Volkstellingen sinds 1829 • 1971: laatste Volkstelling

 5. De telling van 1795

 6. 1971: laatste Volkstelling • protest i.v.m. privacy (de alwetende overheid) • 35 duizend mensen weigerden

 7. Immigratie 17e – 19e eeuw

 8. Migratie in de 19e en begin 20e eeuw • officiële cijfers sinds 1865 • daarvóór ramingen van Oomens (1989) • 19e eeuw: negatief migratiesaldo • 1e helft 20e eeuw: Duitsers, Polen, joden, Slovenen, socialisten, communisten • ‘migratie’ in oorlogsjaren

 9. Immigratie

 10. Emigratie

 11. Saldo buitenlandse migratie

 12. Bevolkingssamenstelling 19e eeuw

 13. Vreemdelingen in Nederland

 14. Belgische vluchtelingen, 1914

 15. Bevolkingssamenstelling 1909-1930

 16. Italiaanse ijsverkopers, ca. 1930

 17. Joodse vluchtelingen, 1936

 18. Migratie na W.O. II • immigratie vanuit Nederlands-Indië • vertrek van landverhuizers • arbeidsmigranten uit de wervingslanden • Suriname onafhankelijk • gezinshereniging en gezinsvorming • asielzoekers • uitbreiding Europese Unie

 19. Indonesische repatrianten, 1958

 20. Immigratie uit Indonesië / Ned. Indië

 21. Bevolkingssamenstelling 1930-1960

 22. Arbeidsmigranten uit wervingslanden

 23. Arbeidsmigranten, jaren ‘60

 24. Retourmigratie van immigranten uit 1964-1973

 25. Suriname onafhankelijk, 1975

 26. Surinaamse immigranten, 1975

 27. Immigratie uit Suriname

 28. Gezinshereniging en gezinsvorming: aandeel vrouwen in immigratie

 29. Toenemende asielmigratie

 30. Immigratie uit de nieuwe EU-lidstaten

 31. Bevolkingssamenstelling 1971-2006

 32. Migratie met de Antillen/Aruba

 33. Aandeel Nederlanders in migratiestromen

 34. Autochtoon en allochtoon, 1990 en 2006 2006 1990 8% 9% 6% 11% 81% 86% autochtonen niet-westerse allochtonen westerse allochtonen

 35. Immigratie en de ontvangende samenleving (I)

 36. Immigratie en de ontvangende samenleving (II) (naar aanleiding van het voornemen een gebouw in Stevensbeek in te richten als asielzoekerscentrum, 1987)“Ons dorp wordt nooit meer ons dorp. Die mensen mogen hier niet komen!”

 37. Immigratie en de ontvangende samenleving (III) Maar ook: • kerkasiel, particuliere opvang van asielzoekers • heftig verzet tegen uitzetting Gümüs (1996) • onbegrip bij uitzetting scholiere Taïda Pasic uit Kosovo (2006)

 38. De laatste jaren • dalende immigratie • (sterk) toenemende emigratie • gevolg: vertreksaldo 27 duizend in 2005 22 duizend januari-juli 2006 • oorzaken: economie, ‘kwaliteit van de samenleving’

 39. Migratiesaldo sinds 1945

 40. Conclusies • 7,2 miljoen immigranten sinds 1795 • 6,6 miljoen emigranten • wisselende migratiestromen in de loop der tijd • maar ook: continue, langdurige migratiestromen • Nederland emigratieland? • Nederland multicultureel?

 41. Nederland emigratieland? cumulatief migratiesaldo

 42. Nederland multicultureel? • ruim 220 bevolkingsgroepen per 1-1-2006 • bijna 200 nationaliteiten • Indonesië: 393.057 • Guam / Nauru / Palau: 1

 43. Migrant: leven in twee werelden

 44. Vragen? hncs@cbs.nl