Download
dit is de titel van deze presentatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dit is de titel van deze presentatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dit is de titel van deze presentatie

Dit is de titel van deze presentatie

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Dit is de titel van deze presentatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 24 september 2014 BlauweZorg:De rol van het Maastricht UMC+ Dit is de titel van deze presentatie Naam Auteur (optioneel) Functie (optioneel) Guy Peeters

 2. 2000 – 2013: de stand • Productie • Wachtlijsten Van de Vijsel et al, 2011 • Zorgkosten • Ervaren klachten (VTV) • Levensverwachting Mackenbach et al, 2011 • Gezondheidswaarde

 3. Onze maatschappelijke opgave • Waarborging kwaliteit en toegankelijkheid van zorg • Zorgsysteem uit de 20e eeuw voldoet niet meer • Samen verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van de 21e eeuw

 4. Paradox van de zorgvraag • Hoe eerder zorg, hoe beter • Meer zorg is beter • Afwachten is slecht • Betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg • Baat het niet, schaadt het niet • Nieuwe technologie is beter dan oude • Wat wij willen • Wat wij denken

 5. Paradox van de bekostiging • Concentreren op kwaliteit • “Marktwerking” • Samenwerking • Concurrentie, ACM • Bekostigingssystemen en “marktwerking” zijn de belangrijkste hordes die wij moeten nemen!

 6. Operational Excellence - target pricing • Markt-denken • Publiek-denken Marge Kosten Kosten • Kosten terugbrengen • naar duurzaam • niveau “Marge” • Prijsvorming markt • “Target pricing”: Wat kan de maatschappij besteden? • Cultuurverandering: publiek denken voor de hele keten!

 7. Hoe kunnen wij de zorg veranderen? • Basis: cultuur en dialoog • Mindset: professional  samenleving • Van volume naar waarde: focus op kwaliteit • Waarde creëren met efficiënte processen(Operational Excellence) • 1e lijn, 2de lijn en verzekeraars • Door wetenschap veranderd de zorg:Rol voor academie

 8. Organisatie en besturing van zorg • Kwantificeren • Regels • Controle • “Fragile” • Cultuur • Inherente motivatie • Vrijheden • “Antifragile” • Het gaat over relaties! • cp. Nassim N. Taleb: “Antifragile: Things That Gain From Disorder” , 2012

 9. De rol van het UMC • Academisch ziekenhuis • Faculteit • Universitair Medisch Centrum

 10. Maastricht UMC+ • Integrale benadering en samenhang gezondheidszorg, onderzoek en opleiding • Compleet spectrum van moleculaire levenswetenschappen, gezondheidswetenschappen en geneeskunde • Continuüm van gezondheid en ziekte

 11. Waar staat het Maastricht UMC+ voor? • Profilering academische functies in Zuid-oost Nederland • (OORZON) • Bijdrage aan houdbaarheid reguliere 2e- lijnszorg in Zuid Limburg

 12. Regio Portfolio Maastricht UMC+ 2020 • Technologie • Profiel Cardiovasculair Specialty Oogheelkunde Specialty Beweging Healthy Living • Profiel • Contextual Neurosciences • Profiel • Respiratoir Specialty Erfelijkheid, Voortplanting & Aanleg • Profiel • Oncologie • Infrastructuur • Maatschappij

 13. Samenwerking: een noodzaak • Concurrentiepositie • Competenties • Landelijke ontwikkelingen • Kwaliteitseisen • Regionale netwerken • Zorginnovatie • Maatschappelijkeopgave • Samen verantwoordelijk voor de gezondheidszorgvan de 21e eeuw

 14. Wat hebben wij al opgebouwd...

 15. Partners 1e en 2e lijn: op alle gebieden • Diagnostiek • Lab • Beeldvorming • Functieonderzoek • Bij- en Nascholing • Warfum overleg • Gezamenlijk consult • Werkgroep deskundigheids-bevordering huisartsen (WDH) • Behandeling • Gezamenlijk consult • Kleine chirurgie • Keten DBC’s • 1 ½ lijns zorg • HAP - SEH • Chronische zorg • Diabetes • COPD • Hartfalen • Cardiovasc. risicomanagement • Geriatrie • GGZ

 16. Rol van de huisarts • Poortwachter • 96% van de zorgvraag, 4% van de uitgaven curatieve zorg • Organisatie in zorggroepen • Verbinding tussen zorg en welzijn • Zorg dichtbij en laagdrempelig • Hoofdbehandelaar • Continuïteit en coördinatie • Overzicht, maatschappelijke context • Chronisch zieken • Kwetsbare ouderen • Screening • Medicatie

 17. Doelmatig en doeltreffend • Kostenbeheersing • Verschuiving 2e naar 1e lijn • Minder verwijzingen • Meer overname controles • Diagnostiek • Prescriptie • Meer zelfmanagement • Minder institutionele zorg • Maar ook: meten! Korte vs lange termijn denken

 18. 1 ½ Lijn: wij geven het vorm • De Brugpoli • Huisartsen Service Centrum • Internist Bram Kroon • Orthopeed Lodewijk van Rhijn

 19. Het draait om de relatie