promieniowanie j drowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Promieniowanie jądrowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Promieniowanie jądrowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Promieniowanie jądrowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 799 Views
 • Uploaded on

Promieniowanie jądrowe. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki. Promieniowanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Promieniowanie jądrowe' - gella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
promieniowanie j drowe

Promieniowanie jądrowe

Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki

promieniowanie
Promieniowanie

Emisja cząsteczek lub promieniowania elektromagnetycznego przez jądra atomów. Promieniowanie zachodzi podczas lub po przemianie promieniotwórczej lub w wyniku przejścia wzbudzonego jądra do stanu o niższej energii. Rodzaj wysyłanego promieniowania oraz jego energia zależy od rodzaju przemiany jądrowej. Najbardziej znane rodzaje promieniowania to: promieniowanie alfa, beta i gamma.

promieniowanie alfa
Promieniowanie alfa

Promieniowanie alfa to rodzaj promieniowania jonizującego cechującego się małą przenikalnością. Promieniowanie alfa jest to strumień jąder helu. Promieniowanie zatrzymuje kartka papieru.

beta gamma
Beta, gamma...

Beta - Strumień szybkich elektronów o prędkości 90000-297000km/s.W celu jego zatrzymania należy użyć grubszej warstwy materiału ( glinu, ołowiu ). Grubość warstwy zależy od materiału promieniotwórczego. Ładunek: -1

Gamma - Promieniowanie elektromagnetyczne, fale o długości 0,5 - 40 pikometrów o bardzo dużej przenikliwości i energii. Do ochrony przed działaniem promieniowania stosuje się kilkucentymetrowe osłony ołowiane. Ładunek: Nazwa promieniowania gamma pochodzi od greckiej litery γ.

zastosowanie promieni gamma
Zastosowanie promieni gamma

Promienie gamma mogą służyć do sterylizacji sprzętu medycznego, jak również produktów spożywczych.

W medycynie używa się ich

w radioterapii (tzw. bomba kobaltowa) do leczenia raka,

oraz w diagnostyce np. pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa. Ponadto promieniowanie gamma ma zastosowanie w przemyśle oraz nauce, geologii otworowej.

pozytywny wp yw na ycie cz owieka
Pozytywny wpływ na życie człowieka

Przykłady pozytywnego wpływu na życie człowieka:

 • wykorzystywanie promieni X (tzw. promieni rentgenowskich). Ten typ promieniowania jest wykorzystywany do uzyskiwania zdjęć rentgenowskich, które mogą pomóc w diagnostyce np. złamań kości czy zwichnięć kończyn,
pozytywny wp yw na ycie cz owieka1
Pozytywny wpływ na życie człowieka
 • promieniowanie świetlne (tzw. widmo światła). To dzięki temu promieniowaniu funkcjonuje nasz zmysł wzroku,
 • promienie gamma są wykorzystywane w konserwacji żywności; mikrofale do pomiaru prędkości pojazdów, w radiolokacji oraz w mikrofalówkach; tzw. fale radiowe w radiofonii.
oddzia ywanie promieniowania na zwierz ta
Oddziaływanie promieniowania na zwierzęta

Badania na zwierzętach i roślinach wskazują, że małe dawki promieniowania skutkują zerowymi lub pozytywnymi ze względu na zdrowie skutkami. Należą do nich np.

 • Zmniejszenie liczby nowotworów,
 • Zwiększenie średniego czasu życia,
 • Zwiększenie szybkości wzrostu,
 • Wzrost wielkości i masy ciała,
 • Zredukowana liczba mutacji.
 • Wzrost płodności i zdolności reprodukcyjnych,
negatywny wp yw na ycie cz owieka
Negatywny wpływ na życie człowieka
 • reakcje rozszczepienia jąder pierwiastków promieniotwórczych przebiegają w sposób niekontrolowany, wykorzystuje się je do produkcji broni masowego rażenia,
 • pierwiastki promieniotwórcze negatywnie działają na organizmy, również na człowieka. W wyniku pochłonięcia przez organizm dużych dawek promieniowania może wystąpić białaczka nowotwór krwi, katarakta, choroba oczu oraz choroba popromienna objawiająca się biegunką i nudnościami,
elektrownie j drowe
Elektrownie jądrowe

Odkąd odkryto energię elektryczną, zaczęto używać ją na coraz to większą

i większą skale.

Obecnie zapotrzebowanie na nią jest ogromne i przez to powietrze, wody, całe środowisko jest zatrute. Na dodatek kończą się nam paliwa kopalne, a „ekologiczne” elektrownie tj. wiatrowe, wodne, słoneczne są mniej wydajne i także szkodliwe.

Alternatywą od wszystkich tych sposobów otrzymywania elektryczności wydaje się energia jądrowa (atomowa), która już dzisiaj wytwarza ok. 20% światowej energii.

czarnobyl
Czarnobyl

Jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku, oceniana jako największa katastrofa w historii energetyki jądrowej, mająca miejsce 26 kwietnia 1986, do której doszło w wyniku wybuchu wodoru z reaktora jądrowego bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. Czarnobyl to przykład wzrastającego zagrożenia ze strony oszalałej technologii, która potrafi wymknąć się spod kontroli.

zastosowanie militarne
Zastosowanie militarne

6 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili na Hiroszimę (miasto w Japonii) bombę jądrową o mocy 15 kiloton.

W wyniku eksplozji zginęło około 80000 ludzi, a 2/3 miasta uległo zniszczeniu. Bomby jądrowe dzielimy ze względu na rodzaj wykorzystanej w nich reakcji jądrowej na: jedno-, dwu- i trójfazową.

W broni jądrowej jednofazowej, nietrafnie zwanej również atomową, jedynym źródłem energii jest rozczepienie energii jąder pierwiastków ciężkich, takich jak uran czy pluton.

podsumowanie
PODSUMOWANIE

Promieniowanie jądrowe może odnosić różne skutki w życiu człowieka, zarówno negatywne jak i pozytywne.

Nie należy lekceważyć zagrożeń, które niesie za sobą to promieniowanie, ponieważ mogą one odnieść katastrofalne skutki.

Badania nad promieniowaniem jądrowym pokazują, że można je kontrolować przy zachowaniu rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i odpowiednich technologii.

Promieniowanie jądrowe niesie za sobą wiele korzyści i może zostać w przyszłości wykorzystane w wielu dziedzinach, zarówno gospodarki jak i przemysłu.

podzi kowania
Podziękowania

Dziękujemy za czas poświęcony naszej prezentacji i zapraszamy do kolejnego pokazu slajdów.

Przygotowali:

Artur Łazarczyk III e Adrian Murczek III e

Robert Foltyn III a Michał Mierzwa III e

Natalia Maślak III a