oddelek podalj anega bivanja olsko leto 2009 20i0 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA Šolsko leto 2009/20I0

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA Šolsko leto 2009/20I0 - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA Šolsko leto 2009/20I0. KAJ JE OPB?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA Šolsko leto 2009/20I0' - gefjun


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oddelek podalj anega bivanja olsko leto 2009 20i0
ODDELEK PODALJŠANEGA

BIVANJA

Šolsko leto 2009/20I0

kaj je opb
KAJ JE OPB?

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od prvega do petega razreda. Pouk v prvi triadi osnovne šole se konča že okoli 12. ure. Večina staršev je takrat šele na polovici delovnega dne, zato se soočajo z vprašanjem, komu naj zaupajo svojega otroka do prihoda iz službe. Otroci v tej starosti še niso samostojni, pomoč pa potrebujejo tudi pri pisanju domačih nalog in učenju. Čeprav je podaljšano bivanje na naših šolah že dolgo uveljavljeno, se še vedno zgodi, da starši ne vedo, kaj naj od njega pričakujejo. Še danes ga v šolskem žargonu pogosto imenujemo varstvo, njegove vzgojne naloge in cilji pa so precej širši.

slide3

Vsebina OPB se povsem prilagaja dnevnemu počutju in potrebam učencev, kar v praksi pomeni, da je urnik veliko bolj fleksibilen kot pri rednem pouku. V podaljšanem bivanju se učenci učijo različnih spretnosti in veščin, tudi socialnih, ki jih potrebujejo za samostojno življenje. Poudarek je na spoznavanju in pozitivnem vrednotenju sebe, sprejemanju in spoštovanju drugačnosti, spodbujanju samostojnega in odgovornega pristopa k šolskemu in drugemu delu, skrbi za zdravo življenje in okolje ter na zadovoljevanju učenčevih potreb po socialnih stikih.

V tem času se namreč prepletajo naslednje dejavnosti:

SPROSTITVENA DEJAVNOST,

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA,

SAMOSTOJNO UČENJE,

PREHRANA.

sprostitvena dejavnost
SPROSTITVENA DEJAVNOST

Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:

 • pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
 • odidejo k interesni dejavnosti,
 • obiščejo šolsko knjižnico,
 • gledajo televizijo,
 • rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah,
 • gredo na sprehod,
 • igrajo različne igre v šoli ali na igrišču …
ustvarjalno pre ivljanje prostega asa
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:

 • urijo svoje ročne spretnosti,
 • pojejo, plešejo, igrajo na instrumente,
 • dramatizirajo besedila, izdelujejo sceno,
 • telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,
 • rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
 • pripravijo material ali pripomočke za delo,
 • opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo ...
samostojno u enje
SAMOSTOJNO UČENJE

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje delo in upoštevati navodila. Pri tem se učijo uporabljati različne vire in iskati/nuditi pomoč. Učijo se sodelovati pri reševanju nalog in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini. Oblikujejo lastno učno metodo glede na to, v kateri učni tip spadajo (vidni, slušni, gibalno-tipni, kombinirani).

prehrana
PREHRANA

KOSILO(12.00–13.00)

Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo. Navajajo se na kulturno hranjenje in se učijo vedenja pri mizi.

POPOLDANSKA MALICA(13.45–14.00)

Za popoldansko malico učenci dobijo: kruh, pekovsko pecivo, sadje in sokove.

odhodi domov
ODHODI DOMOV
 • Učenci 1. razredov lahko šolo zapustijo le v spremstvu staršev ali skrbnika.
 • Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole morate v primeru, da otrok odide iz OPB-ja v času, ki ni napisan v izjavah, o tem pisno obvestiti učitelja.
 • Ko pridete po otroka, morate odhod javiti, še posebno, če otroka odpeljete od interesne dejavnosti.
 • POSEBEJ VAS NAPROŠAMO, DA OB PRIHODU PO OTROKA POČAKATE PRED UČILNICO.
slide9

Za uspešnejše in bolj kakovostno delo v OPB-ju si učitelji želimo, da bi otroci ostajali v OPB-ju vsaj do 15.00, ker od 14.00 do 15.00 izvajamo učno uro.

pravila v opb
PRAVILA V OPB
 • VSI SMO PRIJATELJI.
 • MED SEBOJ SI POMAGAMO IN SODELUJEMO.
 • DOMAČO NALOGO DELAMO TIHO IN VSAK NA SVOJEM MESTU.
 • IZ RAZREDA/ŠOLE NE ODHAJAMO BREZ VEDNOSTI UČITELJEV.
 • KO GREMO NA WC, POVEMO UČITELJICI.
 • JEMO PRI TOČNO DOLOČENI MIZI.
 • NE KRIČIMO.
 • SE NE PRETEPAMO.
 • NE DIVJAMO PO RAZREDU.
projekti v opb ju
PROJEKTI V OPB-ju

V oddelkih podaljšanega bivanja izvajamo tudi različne projekte:

 • POTOVANJE K SEBI IN OKOLI SVETA
 • OPAZUJEM, PRIPOVEDUJEM, BEREM
 • SPLETIMO MREŽO
 • BOBROV DOBRODELNI KOLEDAR
 • KULTURNI DNEVNIK
 • POVEJ - odrasli smo tu, da ti pomagamo!
 • HIGIENA ROK
 • ZDRAVA ŠOLA IN FIT SLOVENIJA
 • DAN V NARAVI
u itelji v opb
UČITELJI V OPB

1. triada

2. triada