Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GLOBAL MATADOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
GLOBAL MATADOR

GLOBAL MATADOR

97 Views Download Presentation
Download Presentation

GLOBAL MATADOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GLOBAL MATADOR Udvikling i BNP LÆREPLAN A: - undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold- forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder

 2. GLOBAL MATADORMere end bare et spørgsmål om penge Hvad er protokol?Hvad øk-politik?Menneskefaktor? Hvilken placering vil eleverne lave? Ovale bord - magtbalancer? Under middag Under forhandling?Hvem sidder ved ”bordende” Hvor er Pakistan, Bangla Desh, Nigeria?

 3. Sean O'Grady: UK economy to drop out of world's top 10 Britain seems doomed to be relegated from the "premier league" of international economies over the next few years - with serious implications for its diplomatic status and international "clout". Stagnation at home and rapid economic growth in developing economies will push the UK as low as 11th in the global pecking order by 2015 (CEBR. Indep. 7.1.09) Having clawed up to fourth place by the start of this decade, the recession has already seen Britain overtaken by China, Italy and France ….. add to existing pressure on the UK to relinquish some of its prized diplomatic privileges, such as the permanent seat on the UN Security Council, and its voting rights and power in forums such as the IMF

 4. ULIGE BESIDDELSE AF MAGTRESSOURCER BNP pr indb. Undersøgelse af magtressourcer, før selve spillet starter

 5. Hvordan konstrueres et narrativ? "...det vigtigste er plottet, ordningen af begivenhederne for tragedie er repræsenteret ved, ikke mennesker, men af handling og liv - lykke og ulykke, - og de afhænger af handling “Poetik - Aristoteles 4. årh. Fvt. Spænding Bail out passes G20 Gordon Brown CongressWhite House Dow crash Paulson Lehman Br Universal harmony global capitalism controlled Bear Stearns Tid

 6. “The Secretary is authorized to purchase .... mortgage-related assets from any financial institution having its headquarters in the United States” Protagonist # antagonist Narrativ: Wall Street ctr. Main Street FT: ”Leverage Machine”12 mia$ ctr 395 balance Marts 2008 – 5. største inv.bank

 7. Forhandlinger/afstemninger om bail out pakke - og Dow Aktiemarkedet som aktør - en rolle i spillet

 8. GLOBALT SYSTEM - AKTØRER OG BALANCER

 9. No man is an island,Entire of itself.Each is a piece of the continent,A part of the main

 10. Regulering af internationale konflikter FN WTO Regulering af international handel G8/G20 FN’s Sikkerhedsråd NATO BRIK-landeEmerging economies Verdensbanken IMF USA Lån EU Sydøstasien Østasien Danmark Latin-amerika Japan/Kina Afrika ASEAN Mercosur Globale net/Global governance Investeringer Regimer TRANSNATIONALE SELSKABER (TNS)

 11. G2

 12. US CHINA - Bilateral trade balance

 13. INDHOLD AF GLOBAL NEW DEAL:Definition – hvad skal forstås ved global new deal - regulering af banker og børser, - hvad må de, og hvad må de ikke? - behandling af skatteparadiser (hvordan forhindre, at grå og sorte penge stikkes til side på Cayman Islands og lign. Steder)?- internationale handelsregler (WTO), - hvor mange stemmer skal landene have i IMF (Den internationale Valutafond)? - forholdet mellem rige og fattige lande generelt, f.eks. den økonomiske fordeling, de to parters bidrag til evt. klimaaftale.

 14. G20 Oktober 2009

 15. Forhandlingsrunde om denne fordelingsnøgle