Download
1 / 14

Kamo dalje, šta nam je raditi: Pregled potreba žrtava u BiH - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Kamo dalje, šta nam je raditi: Pregled potreba žrtava u BiH. Definicija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kamo dalje, šta nam je raditi: Pregled potreba žrtava u BiH' - gayora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Definicija

Definicija BiH

Žrtve su osobe koje su "individualno ili kolektivno pretrpjele štetu, uključujući i fizičke ili mentalne povrede, emocionalnu patnju, ekonomski gubitak ili znatno umanjenje njihovih temeljnih prava." Ova definicija uključuje i "članove uže porodice ili osobe uzdržavane od žrtve ili osobe koje su pretrpjele štetu pri pomaganju žrtvama u nevolji ili u spriječavanju viktimizacije." Definicija na osnovu UNGA Deklaracije o osnovnim principima i zloupotrebe moći. 1985. A/RES/40/34 (Sara Rubert za Mirovne novosti, mart/ožujak 2011. godine)


Nakon rata

Nakon rata BiH

- 100.000 ljudi koji su stradali tokom rata

- oko 2,5 miliona raseljenih osoba, od čega se oko milion vratio svojim prijeratnim domovima

- još uvijek 50.000 ljudi čeka na povratak, te 150.000 neobnovljenih objekat


Pregled situacije nestal e osob e

Pregled situacije BiH- nestale osobe

- tokom rata je nestalo oko 30.000 osoba, do danas pronađeno oko 20.000 (bez presedana u svijetu)

- do 2001. godine 7.000 - 8.000 identificirano klasičnim metodama

- od 2001. do danas preko 13.300 osoba identifikovano tačnom naučnom metodom, tj. pomoću analize DNK

- između 8.000 - 10.000 još uvijek se vode kao nestali

- Institut za nestale osobe priprema centralnu evidenciju nestalih koja će definirati tačan broj nestalih za kojima se traga


Pregled situacije nestal e osob e1

Pregled situacije BiH- nestale osobe

- neharmoniziranost legislative u domenu utvrđivanja činjenica

• zakon o nestalim

• matične knjige umrlih

• ZKP

- Zakon o nestalim osobama donešen, ali se ne primjenjuje


Pregled situacije sa ostalim rtvama

Pregled situacije sa ostalim žrtvama BiH

- oko 200.000 osoba je prošlo kroz logore

- još uvijek su nepriznati u zakonskim rješenjima

- desetine hiljada silovanih žena

- 15 – 20 % populacije u BiH sa simptomima PTSP-a


Lustracija i veting

Lustracija i veting BiH

- nepostojanje okvirnog zakona koji bi uredio pitanja

vettinga i lustracije

- neharmonizirana zakonska regulativa za provođenje provjera

- neadekvatna primjena postojećih zakona u kontekstu

provjera

- nedovoljno poznavanje javnosti procesa i principa

vettinga (provjera)

- neuključenost civilnog sektora u praćenje postojećih

procesa institucionalnih reformi i nedovoljna

Informiranost

- neusklađenost reformskih zakona unutar BiH, te

neusklađenost domaćeg zakonodavstva s

međunarodnim konvencijama

- nedovoljna transparentnost javnih institucija


Kompenzacije na osnovu administrativnih odluka

Kompenzacije na osnovu administrativnih odluka BiH

- nisu sve žrtve obuhvaćene postojećim zakonodavstvom

- nepostojanje sveobuhvatne definicije povreda

- različito postupanje prema različitim kategorijama žrtava prema postojećem zakonodavstvu (razlika u statusu i pravima civilnih žrtava rata i ratnih vojnih invalida, te različito postupanje prema istim kategorijama žrtava u dva entiteta, odnosno Distriktu Brčko)

- postojeća zakonska rješenja nisu nužno usklađena s Ustavom BiH, sa principimajednakosti/jednakog postupanja te odredbama zaštite ljudskih prava iz međunarodnog prava

- postojeća zakonska rješenja nisu prilagođena ekonomskim mogućnostima zemlje


Kompenzacije na osnovu sudskih odluka

Kompenzacije na osnovu sudskih odluka BiH

- nepostojanje jedinstvenog pristupa pravnoj pomoći prema svim građanima na čitavoj teritoriji BiH

- nepostojanje olakšica za žrtve u smislu sudskih troškova i pravne pomoći

- dugotrajni postupci i zastarjelost

- neizvršavanje presuda

- nepostojanje koherentnog sistema podataka potencijalnih i registrovanih korisnika prava na socijalne naknade

- nedovoljna uključenost civilnog društva u procesu donošenja propisa i pružanje pravne pomoći

- nekorištenje medijacije kao metode rješavanja sporova u ovoj oblasti


Rehabilitacija

Rehabilitacija BiH

problem neinstitucionaliziranih centara za traumu i pokrivenost takvim centrima čitave teritorije BiH

problem osposobljenosti i spremnosti zdravstvenih i socijalnih radnika za probleme psiholoških trauma

problem specifičnih potreba muškaraca i žena

nepostojanje definicija specifične potrebe različitih kategorija žrtava

- problem zapošljavanja osoba koje su preživjele torturu

- problem uključivanja traumatiziranih osoba u sportske i druge kreativne aktivnosti kao specifičan vid psiho-fizičke rehabilitacije


Restitucija i memorijali

Restitucija i memorijali BiH

redefiniranje Strategije BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući i sistem praćenja provedbe

- pitanje sistema obrazovanja spram pitanja vjerske i nacionalne segregacije

- pitanje prebivališta u kontekstu kršenja osnovnih ljudskih prava, sa fokusom na:

a. pravo na zdravstvenu zaštitu

b. pravo pojedinaca da glasaju i budu izabrani

c. pravo na rad

pitanje privatne svojine spram postojećeg zakonodavstva i obaveza države

- standardi i kriteriji za podizanje spomen obilježja, memorijalni centara i komemoracija


Utvr ivanje injenica

Utvrđivanje činjenica BiH

- nedostatak zajedničkog poimanja/definicije „šta su to

činjenice“: relevantnost, provjerljivost, i neovisnost izvora

nedostatak definicije žrtava i kategorizacija

- nedostatak pozitivne uloge medija u procesu

suočavanja s prošlošću

- nepostojanje kulture dijaloga o delikatnim pitanjima iz prošlosti

- nezadovoljavajući ambijent koji onemogućava da se

slobodno razgovora o dešavanjima/zločinima u cijeloj

Bosni i Hercegovini (korištenja jezika mržnje)

- nedovoljno učešće svih ključnih kategorija društva u

procesu utvrđivanja činjenica


Utvr ivanje injenica nastavak

Utvrđivanje činjenica (nastavak) BiH

- nesistematizovano korištenje postojeće dokumentacije (arhiva, sudskih odluka, baza podataka civilnog društva)

- manipulacija brojem žrtava (svih kategorija)

• nepotpune baze podataka (civilnih žrtava

rata, logoraši, invalidi itd.)

• netransparentni (napomena: zakon o zaštiti

ličnih podataka)

• ad hoc pristup

• CEN verifikacija u toku

- nedostatak povjerenja kada je riječ o korištenju podataka

- nepostojanje mehanizama koji bi osigurao neosporavanje rezultata do kojih se dođe putem korištenja vansudskih mehanizama


ad