slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PACT – SEDACIJA I ANALGEZIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PACT – SEDACIJA I ANALGEZIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

PACT – SEDACIJA I ANALGEZIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 576 Views
 • Uploaded on

PACT – SEDACIJA I ANALGEZIJA. Teme za raspravu. Utvrđivanje bolesnikovih potreba te osnovnog pristupa sedaciji i analgeziji bolesnika Tehnike i način primjene lijekova Mišićna relaksacija Mjerenje i nadzor sedacije Nuspojave te neočekivani učinci Cost/benefit aspekt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PACT – SEDACIJA I ANALGEZIJA' - aldis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teme za raspravu
Teme za raspravu
 • Utvrđivanje bolesnikovih potreba te osnovnog pristupa sedaciji i analgeziji bolesnika
 • Tehnike i način primjene lijekova
 • Mišićna relaksacija
 • Mjerenje i nadzor sedacije
 • Nuspojave te neočekivani učinci
 • Cost/benefit aspekt
utvr ivanje bolesnikovih potreba te osnovnog pristupa sedaciji i analgeziji bolesnika
Utvrđivanje bolesnikovih potreba te osnovnog pristupa sedaciji i analgeziji bolesnika
 • Precizno definirati bolesnikov problem
 • Utvrditi dali je sedacija neophodno potrebna – prvi prioritet
 • Precizno procijeniti dužinu trajanja sedacije
 • Odabrati lijekove koji s obzirom na procijenjeno imaju najbolji terapijski profil
najzna ajniji imbenici koji odre uju potrebu za sedacijom
Najznačajniji čimbenici koji određuju potrebu za sedacijom
 • Oslobađanje od straha i napetosti
 • Potreba za neometanim noćnim snom
 • Amnezija
 • Uklanjanje boli
 • Mehanička ventilacija
 • (Suzbijanje refleksa kašlja, interakcija respirator- bolesnik)
humani pristup bolesniku
Humani pristup bolesniku
 • Okruženje u kojem se odvijaju dnevne aktivnosti i terapijske procedure
 • Ljubezna komunikacija, objašnjavanje postupaka, razumljiva informacija
 • Suzdržavanje od stručnih diskusija uz krevet budnoga bolesnika
slide6
Pun mjehur, distendirana crijeva, iritacija flastera, drenova i.t.d.
 • Mirna, tiha prostorija indirektno osvijetljena, čepovi za uši, poveska preko očiju
 • Objašnjavanje dnevnog plana liječenja i dnevnih aktivnosti bolesniku
lijekovi
LIJEKOVI
 • Propofol: sedacija, san
 • Benzodijazepini: amnezija, sedacija, san
 • Thiopental: sedacija, san
 • Alfa 2 agonisti: amnezija, sedacija, san, analgezija
 • Opioidi:sedacija, san, analgezija
 • Ketamin: analgezija
 • NSAID: analgezija
sedativi
SEDATIVI
 • Benzodijazepini
 • Umanjuju ekscitabilnost limbičkog sustava vezanjem na GABA receptorski kompleks
 • Anksiolitici, amnezija, san
 • Miorelaksirajući učinak se postiže preko glycinskih receptora na spinalnoj i supraspinalnoj razini
 • Izazivanju manju respiracijsku i kardiovaskularnu depresiju
dijazepam
Dijazepam
 • Dugo djelujući metaboliti
 • Nor desmsthyl diazepam – dulje poluvrijeme eliminacije od dijazepama
 • Zbog topivosti u lipidima primjenjuje se u specijalnim otapalima
 • - propylen glycolu
 • - ekstraktu soje
midazolam
Midazolam
 • Topiv u vodi pH 4, u mastima pH 7
 • Nisu potrebna posebna otapala
 • Metabolit 1-hydroxymidazolam se može akumulirati
 • Poluvrijeme eliminacije 2 h u kritičnih bolesnika do 24h
lorazepam
Lorazepam
 • Poluvrijeme eliminacije 14 h
 • Metaboliti su inaktivni glukuronidi
 • Pogodan je u bolesnika sa oboljenjima jetre
 • Topiv je u propylen glycolu, što u produženoj infuziji može izazvati toksične učinke
doziranje
Doziranje

Dijazepam Midazolam Lorazepam

 • Bolus 2,5 mg 2,5 mg 2-4 mg
 • Infuzija 2-10 mg/h 2-10 mg/h 2-4mg/h
flumazenil
Flumazenil
 • Antagonist benzodijazepina
 • Ima kraće poluvrijeme života od midazolama i lorazepama što može dovesti do pojave ponovne sedacije.
 • Početna doza je 0,2-1mg- titracija do punog učinka
 • Može izazvati simptome apstinencijske krize
propofol
Propofol
 • Primarno intravenski anestetik
 • Djeluje preko A podjedinice GABA recp.
 • Izaziva kardiorespiracijsku depresiju u hipovolemičnih i septičnih bolesnika
 • Otopljen je u ekstraktu soje
 • Brz nastup i završetak djelovanja
 • Metabolizira se u jetri, inaktivni metaboliti
slide15
Primjenjuje se u kontinuiranoj infuziji
 • Doza do 4 mg/kg/h
 • ACCM i SCCM preporučuje propofol
 • za sedaciju u trajanju do 24h
ketamin
Ketamin
 • Anestetik je , učinak je posredovan djelovanjem NMDA receptore
 • Ima simpatomimetičko djelovanje
 • tahikardija, porast tlaka, bronhodilatacija
 • Mogući su neugodni snovi i halucinacije
 • Doza: 25-50 mg i.v. bolus
 • Infuzija: 10-30 mg/h
 • Mješavina ketamin: midazolam 10:1
thiopental
Thiopental
 • Kratko djelujući i.v. Anestetik
 • Metabolizira se u jetri
 • Nakon produžene infuzije akumulira te ima produženo djelovanje
 • Moguća je depresija imunosnog odgovora
slide18
Primjenjuje se u bolesnika koje je teško sedirati uobičajenim medikamentima
 • Česti je izbor u bolesnika sa porastom intrakranijskog tlaka te u bolesnika u kojih je neophodna supresija cerebralne metaboličke aktivnosti.
 • U kritično bolesnih bolus može izazvati značajnu hipotenziju.
slide19
Hipnotički učinak posredovan je djelovanjem na GABA receptore
 • Doza: 2-5 mg/kg/h u kontinuiranoj infuziji
 • Neophodan je pomni nadzor bolesnika
 • te postupno smanjenje doze
alpha2 agonisti
Alpha2 agonisti
 • Najčešće primjenjivani je Clonidin
 • Dexmedetomidin, licenciran u USA je selektivan alpha2 agonist, osam puta potentniji od clonidina
 • Učinci: sedacija, anksioliza, analgezija
 • Nije respiratorni depresor
 • Primjenjuju se i u liječenju apstinencijskog sindroma
neuroleptici
Neuroleptici
 • Haloperidol – droperidol
 • Doza haloperidola: 2,5-5 mg
 • titrira se do 40 mg
 • Rijetko izaziva kardiorespiracijsku depresiju
 • Nuspojave: produžuje Q-T interval
 • Izaziva ekstrapiramidne simptome
 • Preporuka ACCM/SCCM: liječenje delirija
analgetici
Analgetici
 • Receptori: μδκ agonist antagonist
 • μ: supraspinalna analgezija morfij naloxon
 • respiratorna depresija pentazocin
 • euforija
 • fizička ovisnost
 • δ: modulacija μ aktivn.
 • supraspinalna analgezija pentazocin naloxon
analgetici23
Analgetici
 • κ: spinalna analgezija morfij nalokson

respiratorna depresija pentazocin

 • sedacija nalbufin
 • mioza butorphanol
slide24
Morfij:
 • Doza koja izaziva analgeziju je vrlo varijalbilna
 • Bolus: 2-5 mg Infuzija 1-10 mg/h
 • M-3-G antianalgetik M-6-G snažan analgetik
 • Petantin:
 • Bolus: 10 mg Infuzija 10-50 mg/h
 • Norpetidin – izaziva grčeve
 • Ne preporuća se za primjenu u JILu
slide25
Fentanil:potentan analgetik, brzog djelovanja
 • 75-200 puta potentniji od morfija.
 • Doza: bolus 100 – 200 mikro gr
 • infuzija 100-200 mikro gr/h
 • infuzija 0,5-1 mikro gr/kg
 • Dugotrajna infuzija dovodi do akumulacije
 • ACCM/SCCM preporučuje fentanil u hemodinamski nestabilnih bolesnika
slide26
Alfentanil: trajanje oko 15 min
 • Doza: bolus 250 – 500 mikro gr
 • infuzija 1-2 mg /h
 • Primjenjuje se kao analgetik pri kratkim bolnim procedurama u JILu
 • Remifentanil
 • Tramadol
slide27
Opioidni antagonisti:
 • Naloxon antagonist μ receptora
 • Doza: bolus 0,1mg svake 3-4 min
 • Doxapram stimulira periferne kemo receptore
 • Doza: bolus 1-1,5 mg/kg
nsaid
NSAID
 • Nuspojave:
 • Antikoagulacijski učinak
 • Renalno oštećenje akutna insuficijencija ili
 • analgetička nefropatija
 • Gastrična iritacija – ulkus
 • Parcetamol
tehnike i na ini primjene lijekova
Tehnike i načini primjene lijekova
 • Intravenska primjena u kritično bolesnih
 • Intramuskularan, subkutana i oralna primjena su nepodesne zbog:
 • nepredvidive apsorpcije
 • pojave hematoma i.m.
 • gubitka mišićne mase
 • potrebe za učestalim davanjem
slide30
Bolus doza
 • Neophodno je titriranje učinkovite bolus doze
 • Brzi porast koncentracije lijeka izaziva značajne nuspojave
 • Minimum pribora- opterećenje za sestrinsko osoblje
slide31
Kontinuirana intravenska infuzija
 • Stabilna koncentracija u krvi
 • Štedi vrijeme osoblja
 • Može doći do akumulacije ukoliko je eliminacija insuficijentna
 • Nakon prekida djelovanje lijeka može biti produženo
 • Mogući su tehnički incidenti
slide32
Analgezija kontrolirana od sestre na zahtjev bolesnika
 • Analgezija kontrolirana od bolesnika
 • Tehnološki zahtjevna – skupa
slide33
Preporuke:
 • Titriranje bolus doze do zadovoljavajućeg učinka
 • Primjena lijeka u bolusima ukoliko je moguće postići zadovoljavajući učinak tijekom duljeg vremena (u skladu sa farmakokinetikom lijeka)
slide34
Kontinuiranu infuzijsku primjenu lijeka je neophodno prekidati svakodnevno
 • kako bi se ponovno procijenila potreba bolesnika za analgezijom ili sedacijom te učinila prilagodba doze
 • Ukoliko je djelovanje lijeka nakon prekida izrazito produženo infuzija se ne nastavlja
epiduralna primjena
Epiduralna primjena
 • Lokalni anestetik
 • Opijat ili opioid
 • Lijek koji pojačava descendentnu inhibiciju
 • Lijekovi djeluju aditivno ili sinergistički
mi i ni relaksansi indikacije za primjenu
Mišićni relaksansiIndikacije za primjenu
 • Rana reanimacija (uključujući intubaciju)
 • ARDS
 • Povišeni intrakranijski tlak
 • Status epilepticus
 • Tetanus
 • Potreba za smanjenjem dišnog rada
 • Tresavica
 • Neusklađivanje bolesnika i respiratora
slide37
Primjena mišićnih relaksansa može biti neophodna za:
 • Provođenje cerebralne protekcije – prevencija intrakranijskog tlaka pri kašljanju ili napinjanju
 • Primjenu određenih modaliteta mehaničke ventilacije – inverzna ventilacija
pancuronium
Pancuronium
 • Doza: 4-8mg bolus, 4 – 10 mg/h infuzija
 • Trajanje do 1h
 • vagolitik je
 • Akumulira se i uzrokuje dugotrajnu paralizu ukoliko postoji oštećenje funkcije bubrega
vecuronium
Vecuronium
 • Steroidna struktura
 • Aktivni metabolit- akumulira u renalnoj insuficijenciji
 • Hemodinamska stabilnost je održana
 • Doza: 4-6 mg bolus
 • Infuzija 5-10 mg/h
 • Trajanje bolusa do 45 min
rocuronium
Rocuronium
 • Steroidna struktura
 • Održana hemodinamska stabilnost
 • Brz nastup djelovanja
 • Doza: 0,6- 1mg/kg
 • Infuzija: 60-100mg/h
 • Trajanje 30-45 min
atracuruim
Atracuruim
 • Racemička smjesa 10 izomera
 • Metabolizira se spontanom Hoffmanovom eliminacijom i esterskom hidrolizom
 • Laudanozin izaziva konvulzije u životinja
 • Može oslobađati histamin
 • Moguća je tahifilaksija
 • Povrat mišićne snage tijekom 1 h nakon prekida infuzije
sukcinilkolin
Sukcinilkolin
 • Kratko djelujući depolarizirajući relaksans
 • Primjenjuje se za izvođenje trahealne intubacije
 • Traje prosječno 3 min
 • Dovodi do oslobađanja K iz mišićnih stanica
slide43
Kontraindiciran u hiperkalemiji, u politraumatiziranih bolesnika sa nagnjećenjem tkiva u bolesnika sa opeklinama
 • Oprez u bolesnika sa povišenim intrakranijskim tlakom
 • Moguća maligna hipertermija
 • Doza: 75 – 100 mg
mjerenje i nadzor u inka lijekova ramsay scale
Mjerenje i nadzor učinka lijekova- Ramsay scale
 • Razina I napet i agitiran
 • Razina II kooperativan, orijentiran,miran
 • Razina III odgovara samo na naredbe
 • Razina IV spava odgovara na laganu stimulaciju
 • Razina V spava tromo odgovara na stimulaciju
 • Razina VI spava ne odgovara na stimulaciju
slide45
Neophodna je procjena svakoga sata
 • analgezije
 • podnošenja ventilacije
 • kvalitete sna
 • napetosti
 • trahealne nelagode
 • amnezije
slide46
Procjena hemodinamike
 • EEG - BIS
 • Tonus donjeg ezofagealnog sfinktera
 • Procjena stupnja mišićne relaksacije
 • Klinička procjena, neurofiziološka procjena
 • nervni stimulator TOF
nuspojave i neo ekivani u inci lijekova
Nedovoljna sedacija:

Bol

Napetost

Hipertenzija

Tahikardija

Hipoksija

Hiperkarbija

Prekomjerna sedacija:

Koma

Ileus

Hipotenzija

Bradikardija

Retencija sekreta

Imunosupresija

Duboka venska tromboza

Renalna disfunkcija

Nuspojave i neočekivani učinci lijekova
metaboliti
Diazepam

Midazolam

Morfin

Petidin

Vekuronij

Nor desmetyl diazepam

Oxazepam

1hydroxymidazolam

1hydrox. Glucuronid

Morphine 3 glucuronid

Morphine 6 glucuronid

Norpethidine

Nor desacetyl vecuron.

Metaboliti
otapala
Otapala
 • Organska otapala ( zbog topivosti u mastima)
 • Akumuliraju
 • Imaju toksične učinake
sindrom preoptere enja mastima propofol
Sindrom preopterećenja mastima- propofol
 • Groznica
 • Tahikardija
 • Glavobolja
 • Žutica porast transaminaza i bilirubina
 • Iritabilnost CNSa
 • Hiperlipidemija
 • Hepatosplenomegalija
 • Povećan rizik krvarenja
 • Masna infiltracija organa
 • Interferencija sa laboratorijskim mjerenjima
slide51
Interakcije lijekova:

midazolam – eritromicin

Neočekivani učinci:

morfij: učinak na hormonalni sustav, imunosni sustav, bubrežnu funkciju

etomidat: inhibitor sekrecije kortizola

Utjecaj životne dobi na potrebe sedacije

slide52
Reaktivnu depresiju u JILu
 • ne liječi se primjenom standardnih antidepresiva
mi i ni relaksansi
Mišićni relaksansi
 • Pojava tehničkih incidenata – diskonekcija
 • “critical care weakness” – uzroci:
 • Polineuropatija
 • Primjena relaksansa nije monitorirana
 • Nutricija
 • Lijekovi: kortikosteroidi, antibiotici
 • Trajanje bolesti