SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji - PowerPoint PPT Presentation

sem akceleratory i nie tylko czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji

play fullscreen
1 / 30
SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji
0 Views
Download Presentation
gavrilla
Download Presentation

SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji www.lodd.p.lodz.pl

 2. Skanujący mikroskop elektronowy

 3. Przygotowanie obiektu do SEM

 4. SEM – widok zewnętrzny

 5. Moskit „pod lupą”

 6. Oko moskita

 7. Bardzo piękny szkielet

 8. Bardzo przydatny szkielet

 9. To nie są ślady Obcych…

 10. Stanford Linear Accelerator Laboratory (SLAC) in California

 11. We wnętrzu akceleratora

 12. Sala kontroli lotu … cząstek

 13. Komora pęcherzykowa

 14. Cyklotron

 15. Przemienne napięcie o wysokiej częstości Pola elektryczne i magnetyczne w cyklotronie

 16. Źródło Spektrograf masowy

 17. Ekran Płytki odchylające Oscyloskopy, monitory, telewizory

 18. Kineskop –widok ogólny

 19. Scanning Tunneling Microscope (STM)

 20. Scanning Tunneling Microscope (STM) Gerd Binnig i Heinrich Rohrer -1980, nagroda Nobla 1986

 21. Atomic Force Microscope

 22. Ruch samego ostrza (prostopadle do powierzchni badanej) http://physics.nad.ru/Physics/English/optics.htm

 23. Ruch ostrza i całego czujnika http://physics.nad.ru/Physics/English/optics.htm

 24. Śledzenie zmiany amplitudy drgań http://physics.nad.ru/Physics/English/optics.htm

 25. Czujniki światłowodowe z układem Fabry-Perota http://physics.nad.ru/Physics/English/optics.htm

 26. Manipulacje atomami

 27. „Zagroda dla elektronów” Świat Nauki, styczeń 2000 r.