slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er Optimal Student? Hvorfor Optimal Student? Verktøyet Nasjonal spredning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er Optimal Student? Hvorfor Optimal Student? Verktøyet Nasjonal spredning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Hva er Optimal Student? Hvorfor Optimal Student? Verktøyet Nasjonal spredning - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Hvordan nå studentene på en god måte? – nasjonal spredning av:. Hva er Optimal Student? Hvorfor Optimal Student? Verktøyet Nasjonal spredning Hvordan nå studentene?. Jo Arild Salthammer, Rådgiver, Kompetansesenter rus - Midt-Norge. Hva er Optimal Student?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva er Optimal Student? Hvorfor Optimal Student? Verktøyet Nasjonal spredning' - gavan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hvordan nå studentene på en god måte?

– nasjonal spredning av:

Hva er Optimal Student?

Hvorfor Optimal Student?

Verktøyet

Nasjonal spredning

Hvordan nå studentene?

Jo Arild Salthammer, Rådgiver, Kompetansesenter rus - Midt-Norge

hva er optimal student
Hva er Optimal Student?

Et verktøy som benytter metoden E-SBI for å undersøke alkoholvaner blant studenter

Andre livsstilstester kan oversettes/utvikles

Med mål om redusert risiko ved selvskåring som kan gi økt motivasjon til endring av alkoholvaner

hva er optimal student1
Hva er Optimal Student?

Optimal Student, alkoholvaner, spør om:

Kjønn, alder, sivilstand, og fakultetstilhørighet

Om studenten har drukket alkohol de siste 3 måneder

Forbruk av alkohol i løpet av en typisk uke

Hvor ofte, i løpet av de siste tre månedene studenten har drukket 4/5 (K/M) standard alkoholenheter.

Optimal Student gjør en promillekalkulering

Spør om studenten har vurdert å endre sine alkoholvaner

Om alkoholvanene har fått negative konsekvenser

Hvor mye studenten tror at han/hun drikker i forhold til studenter av samme kjønn og på samme alder som seg selv

hva er optimal student2
Hva er Optimal Student?

Optimal Student generer en tilbakemelding

Basert på de svar studenten avgir, sys det sammen en endringsfokusert tilbakemelding umiddelbart og automatisk

Tilbakemeldingen «skårer» studenten:

Foretar:

  • Kalorikalkulering
  • Gir råd og underbygger motivasjon for endring
hvorfor optimal student
Hvorfor Optimal Student?

Mange studenter har et risikofullt forbruk

95% av studentene drikker alkohol1

Fra 96-06 økte forbruket blant studenter med 20% (K=28%)1

43% har høy eller alvorlig (17%) risikoatferd knyttet til alkohol2

Et ambivalent forhold til alkohol?

7/10 studenter mener det drikkes for mye i studentmiljøet, og 6/10 ønsker flere rusfrie arrangementer2

7/10 synes det er lettere å snakke med fremmede når de drikker, og 8/10 at det er morsommere med enn uten alkohol2

1) Sirusrap 4.07

2) Shot 2010

verkt yet
Verktøyet

Studiestedet

Hvert studiested får en egen konto via nettstedet www.livsstilsportal.se

Hvert studiested kan selv, i utgangspunktet, bestemme når undersøkelsen(e) skal gjennomføres

Studiestedet inviterer studentene via e-studentpost

Undersøkelsen pågår i 3-10 uker, sender automatisk påminnelse til de som ikke har svart, følger svarprosent, kjønns og fakultetsfordeling underveis

Undersøkelsen avsluttes automatisk og generer umiddelbart en rapport til studiestedet

verkt yet1
Verktøyet

Studenten

Mottar e-post med invitasjon til deltagelse i Optimal

Svarer på 12 spørsmål og får en personlig tilbakemelding automatisk og umiddelbart

Velger selv hvordan han eller hun vil handle i forhold til de råd som gis

Svarprosent i Sverige gjennomsnittlig rundt 23%,

Verktøyet er kosteffektivt og kan potensielt nå ut til svært mange studenter.

Viktig å tenke intervensjon først, data sekundært

nasjonal spredning
Nasjonal spredning

Vi jobber med å gjøre Optimal student

så enkelt som mulig

Utvikler støttemateriell slik som:

Standard invitasjonsskriv

standard kontrakt

Veileder til studentsamskipnaden

Veileder til KoRuser som ønsker å ta i bruk optimal

Brosjyre og flyer

Manual for administrator

nasjonal spredning1
Nasjonal spredning

Midt-Norge: Invitasjon November, pilot tidlig på våren.

Alt støttemateriell tilgjengelig tidlig i 2014.

Mål om «smertefri» implementeringsløsning

Optimal kan være et hjelpemiddel for KoRuser som ønsker å komme i kontakt med og jobbe nærmere opp mot studiestedene

Vi ser Optimal student i sammenheng med andre viktige satsninger

«Summen av det vi gjør»

nasjonal spredning2
Nasjonal spredning

Utfordringer, hvordan nå studentene

Få studentene til å sjekke e-mail

Potensielt manglende/ulike løsninger for å sortere e-poster på terminer

Kontrollert invitasjon vs. åpen løsning

Gi eierskapsfølelse til studentsamskipnaden /studenthelsetjenesten og studentene selv

Kommunikasjonslinjer og bruksrett mellom studiested og samskipnad

veien videre
Veien videre

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, i samarbeid med, og på oppdrag fra, Helsedirektoratet, jobber med en strategi for implementering i Midt-Norge og nasjonalt.

Optimal Student har konsesjon hos datatilsynet ut 2014, og må forlenges årlig.

Kombinere Optimal som intervensjon med MI for oppfølging/samtalemetodikk, og evt. prosjekter som Lykkepromille (AKANs studentnettverk).

Se Optimal i sammenheng også med Ansvarlig vertskap (evt. AAH), alkoholpolicy, innsatser overfor faddere.

Noen samskipnader vurderer ASTP som metode for samtaler på individ- og gruppenivå

Optimal tas inn i RIV-forum, mens man vurderer opprettelsen av en nettbasert nasjonal ressursgruppe