case study arenduslepingud ja koost v lispartneriga n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Case study : Arenduslepingud ja koostöö välispartneriga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Case study : Arenduslepingud ja koostöö välispartneriga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Case study : Arenduslepingud ja koostöö välispartneriga - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Case study : Arenduslepingud ja koostöö välispartneriga. Priit Siilaberg , CGI Eesti 27.02.2014. SWEDEN. FINLAND. NORWAY. ESTONIA. UNITED. KINGDOM. BELGIUM. GERMANY. CGI Eesti. 20 aastat Eesti IT turul 150 töötajat / 2 kontorit (Tallinn & Tartu)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Case study : Arenduslepingud ja koostöö välispartneriga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Casestudy: Arenduslepingud ja koostöö välispartneriga Priit Siilaberg, CGI Eesti 27.02.2014

  2. SWEDEN FINLAND NORWAY ESTONIA UNITED KINGDOM BELGIUM GERMANY CGI Eesti 20 aastat Eesti IT turul 150 töötajat / 2 kontorit (Tallinn & Tartu) 90%ärist moodustab tarkvara arendus Käive > 7 milj. EUR : 35%Eesti, 65 %Eksport CGI struktuuris kuulume Nordics üksusesse koos Soomega Väliskliendid Eesti kliendid

  3. Miks just välispartnerid? • Hind • Eesti – 50% odavam kui Soome/Rootsi/Norra • India - 50% odavam kui Eesti • Spetsiifilised teadmised ja oskused • Dünaamilisus

  4. CGI Eesti roll rahvusvahelistes projektides • Müügi teeb ja kliendihalduriks jääb kliendiga samas riigis asuv CGI üksus Klient Klient CGI – projektijuhtimine ja kliendihaldus CGI – kliendihaldus CGI Eesti – arendus ja tarne CGI Eesti – projektijuhtimine, tiimijuhtimine, tarne CGI India – arendus ja tarne

  5. Koostöömudelid • Projekti meeskonna rentimine - fikseeritud skoop ja maksumus • CGI Eesti arendusmeeskond on kaasatud projekti müügi ja planeerimise faasis • Projektijuhtimine jagatud mõlema arenduspartneri vahel • Arenduse raamleping ning selle lisana projektiskoop, maksumus ja vastutuse jagamine • Tunnipõhine allhange • Arendusmeeskond koosneb programmeerijatest ja on kaasatud kodeerimisfaasis • Juhtimine välispartneri poolt • Raamlepingu lisana määratakse ära nn. püsimeeskond, hinnamudel jne.

  6. Millele tähelepanu pöörata? • Teha võimalikult varakult selgeks millised erinevad kultuurid/rahvused on projekti kaasatud • Kuidas erinevad kultuurid omavahel suhtlevad • Nt. Kuidas rõhutada prioriteete? • Leppida kokku, mis keeles toimub kommunikatsioon (otseses kui ülekantud tähenduses) • Erinevad ajavööndid • Reisimisvõimalused • Projekti iseloomust ja seadusandlusest tulenevad piirangu • Copywrite!

  7. Riskide maandamine projekti alustamisel • Kõik osapooled kaasata juba projekti alguses • Rollid ja vastutus – RACI maatriks • Erinevad kultuurid ja töömeetodid • Meeting of theMinds • Projekti ajakava mõjutada võivate tegurite ette nägemine • Puhkused, riiklikud pühad • Kohalikus seadusandlusest tulenevad reeglid • Kui palju peab töölt lahkudes tööandjat ette teatama • Võimalikud koormuse muudatused jne • Võimalusel töötada projekti alguses kogu meeskonnaga ühes kohas

  8. Riskide maandamine projekti jooksul • Kommunikatsioon ja tagasiside • Aeg-ajalt kohapeal töötamine • Ühine iteratsioonide planeerimine

  9. Hea näide: MerlotMedi - Helsingi e-kiirabi infosüsteemi arendus • Osapooled: Soome, Eesti • Soome poolne partner: • kliendihaldus ja eelarve jälgimine; • analüüs; • Eesti poolne partner: • projektijuhtimine; • tehniliste lahendus ja -disain; • arendus ja testimine;

  10. Hea näide: MerlotMedi - töökorraldus • Projekti alguses töötas kogu meeskond ühes kohas • Igapäevased arenduse stand-up’idja lühikesed sprindid tagasid kiire tagasiside mõlemapoolselt • Iganädalased projektikoosolekud Soome ja Eesti vahel • Arendusiteratsioonide planeerimine näost-näkku kohtumisel

  11. Hea näide: MerlotMedi • Miks läks hästi? • Mõlemad arenduspartnerid olid kaasatud juba planeerimise faasis • Mõlemal partneril kokkupuude lõppkliendiga • Tihe koostöö ja võimalus näost näkku kohtuda • Sama kultuuriline taust

  12. Halb näide: Soome-Eesti-India koostöö • Soome poolne partner: • kliendihaldus ja eelarve jälgimine; • analüüs; • Eesti poolne partner: • projektijuhtimine; • tehniliste spetsifikatsioonide koostamine; • arendus; • India poolne partner: • programmeerimine ja testimine;

  13. Halb näide: Soome-Eesti-India - töökorraldus • Arendusiteratsioon = 4 + 1 nädalat • 2 korda nädalas arenduse stand-up – Eesti ja India vahel • Igakuine juhtgrupi kohtumine • Kaasatud kõik osapooled – Soome, Eesti ja India • Arendusiteratsioonide planeerimine • Näost-näkku kohtumine Eesti ja Soome vahel; • Indiaga üle telefoni, harva ka näost-näkku

  14. Halb näide: Soome-Eesti-India • Miks me ei olnud edukad? • Müük ja planeerimine tehti Soome müügimeeskonna poolt, kaasamata teisi partnereid • Projekti organisatsioon ja vastutus olid läbirääkimata partnerite vahel • Allhanke partner võttis seda projekti kui tööd, mis tuleb tarnida teisele CGI sisemisele partnerile, mitte lõppkliendile • Spetsifikatsioonide tõlkimiseks kasutati tõlkebürood „tänavalt“ • India poolel ei kaasatud algusest peale projektijuhti ja/või juhtivarendajat

  15. Halb näide: Soome-Eesti-India • Mida me õppisime? • Kogemus kolme partneriga arendusprojekti tegemisel • Meeskondade struktuur ja vastutus • Kommunikatsioon • Tehnoloogiline kogemus

  16. Kokkuvõtteks • Erinevate osapoolte vastutus selgelt piiritleda • Kõik osapooled kaasata juba projekti planeerimisel • Kommunikatsioon ja tagasiside • Meeting of theMinds • Õppetundide arutelu projekti lõppedes

  17. Tänan!