technol gie xml predn ka 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technol ógie XML Prednáška č. 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technol ógie XML Prednáška č. 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Technol ógie XML Prednáška č. 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Technol ógie XML Prednáška č. 5. XML Sch éma (pravidlá návrhu). Z minula. Formáty pre zápis schém potrebujeme pretože: Definuje elementy a atribúty použiteľné v dokumente. Prípustné možnosti kombinovania. Dátový typ pre obmedzenie obsahu element / atribútu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Technol ógie XML Prednáška č. 5' - garrett-dickerson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
technol gie xml predn ka 5

Technológie XMLPrednáška č.5

XML Schéma

(pravidlá návrhu)

z minula
Z minula
 • Formáty pre zápis schém potrebujeme pretože:
  • Definuje elementy a atribúty použiteľné v dokumente.
  • Prípustné možnosti kombinovania.
  • Dátový typ pre obmedzenie obsahu element/atribútu.
 • Schéma je formálna definícia jazyka a z toho vyplývajúca možnosť validácie.
 • Ľahšia programová manipulácia.
jazyky pre z pis sch my
Jazyky pre zápis schémy
 • DTD
  • Vychádza zo SGML
 • XML Schema
  • Komplexný avšak špecifikácia je pomerne zložitá.
 • Relax NG
  • Nový a elegantný jazyk pre popis schém.
 • Schematron
  • Jazyk postavený na XPath
xml sch ma
XML Schéma
 • XML smeruje do oblasti databáz kde DTD nedokáže vyhovieť požiadavkám.
 • Poskytuje množstvo dátových typov a tým dovoľuje pokročilejšiu typovú kontrolu.
 • XML Schéma
  • Dátové typy:
   • Jednoduché = reťazec, číslo, ...
   • Komplexné – obsahujú ďalšie elementy a a atribúty.
  • od existujúcich typov je možné odvodzovať vlastné aplikovaním obmedzenia na jeden zo zabudovaných typov.
pokro ilej ie rysy xml sch my
Pokročilejšie rysy XML Schémy
 • XML Schema ako samodokumentujúci formát:
  • Rovnako ako API dokuemtácia je generovaná zo zdrojového kódu, tak aj dokumentácia k schéme môže byť tvorená aplikáciou XSLT štílu.

<xs:elementname="zamestnanec">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Element je dôležitý!

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

...

modelovanie obsahu
Modelovanie obsahu
 • sekvenia zasebou idúcich elementov– <xs:sequence>
 • výběrjednoho z elementů – <xs:choice>
 • nezáleží na pořadí elementů – <xs:all>
 • smíšený obsah (mezi elementy se může objevit text) – <xs:complexType mixed="true">
validacia
Validacia
 • Pred validáciou musíme špecifikovať, kde je možné schému nájsť.

<dokument

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="dokument.xsd">

...

</dokument>

validacia1
Validacia

Príklad XML schéma – dokument.xsd

<xs:schema

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:elementname="dokument">

...

validacia2
Validacia
 • Xerces
  • knižnice pre preparsrovanie, validaciu, serializaciu a manipuláciu s XML.
  • knižnica implementuje množstvo štandardných API pre XML.
  • Implementacia je dostupna pre jazyky Java, C++, Perl.
databiding
Databiding
 • pre dáta s dopredu známou štruktúrou je čítanie pomocou klasických API ako SAX alebo DOM nepohodlné
 • zo schémy je možné vygenerovať hierarchie tried, ktoré sú schopné reprezentovať dáta uložené v XML
 • triedy obsahujú kód pre serializáciu/deserializáciu
 • dátové typy XML schém sa namapujú na dátové typy daného jazyka
 • implementácia – Castor (Java), xsd (.NET)
trang
Trang
 • V prípade potreby konverzie medzi rôznymi jazykmi.
 • Podporované sú:
  • Relax NG (XML syntax)
  • Relax NG (kompaktná syntax)
  • DTD
  • XML Shema*
  • Celá konštrukcia je postavená na Relax NG modely.
pravidl pre n vrh sch m
Pravidlá pre návrh schém
 • Potrebujeme vôbec atribúty?:
  • Kompaktnejší zápis.
  • Atomická premenná, ktorá je kľúčom.
 • Namespaces:
  • Každý nový XML súbor by mal obsahovať atribúty z vlastného namespace.
  • Elementy nepatriace nikam nedokážeme jednoducho a jednoznačne kombinovať.
  • Do namespace zaraďujeme len elementy nie ich atribúty
  • Názov namespace by mal byť ľahko zapametateľný.
pravidl pre n vrh sch m1
Pravidlá pre návrh schém
 • Názvy elementov a atribútov:
  • Vyhnuť sa extremom typu:
   • V10; ECaleboSPZaleboVIN; ...
 • Defaultné (implicitné) hodnoty
  • Nie odporúčané – schéma upravuje obsah dokumentu.
 • Versioning
  • Verzia sa uvádza v koreňovom elemente ako atribút.
dom ca loha
Domáca úloha
 • http://www.kosek.cz/xml/schema/index.html
  • Materiály o XML Scheme.
 • Spracovať príklad z písomky pomocou XML Schemy.