1 introduction to information and communication technology
Download
1 / 7

1.1 ????????? ????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

บท ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Introduction to Information and Communication Technology ). 1.1 เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1.1 ????????? ?????????????????????' - garnet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 introduction to information and communication technology

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Introduction to Information and Communication Technology)


1 1
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) จะประกอบไปด้วยสองคำ คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ กับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเป็นการพูดถึงการประมวลผลข้อมูลจนได้ข้อสนเทศ


1 1

1.1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)

เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาห้องนี้ = B

ภาพที่ 1.1 การได้มาซึ่งสารสนเทศ

ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยการหาค่าเฉลี่ย

(4+3+3.5+2+2.5)/5 = 3


1 1

1.1.2 เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication technology)

ก ข

ภาพที่ 1.2 (ก) การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

(ข) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 1.2 แสดงให้เห็นเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยภาพ (ก) แสดงให้เห็นว่าการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์จากต้นทางไปยังปลายทางซึ่งอยู่อีกที่หนึ่ง จะกระทำได้ต้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ในภาพเป็นการเชื่อมต่อโดยอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์ ส่วนภาพ (ข) เมื่อเอาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันไปยังส่วนต่างๆ ทั่วโลกและกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นเราเรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต


1 1
1.2 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับงานด้านต่างๆ

 • ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากมาย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน การแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ จนเกิดคำที่รู้จักกันทั่วไปว่า ยุคของอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ดังจะเห็นจากตัวอย่างเบื้องต้น

 • ด้านเศรษฐกิจ

 • ด้านการศึกษา (E-education, E-learning)

 • ด้านการความบันเทิง (E-entertainment)

 • ด้านธุรกิจ (E-commerce)

 • ด้านสังคม (Social)

 • ด้านการขนส่ง (Transportation)

 • ด้านการทหาร

 • ด้านการสื่อสาร


1 3 electronics to mobility
1.3 จากยุคอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ยุคโมบิลิตี้ (Electronics to Mobility)

ในหัวข้อ 1.2 จะเห็นได้ว่าเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพื้นฐานการใช้งานจะอยู่ที่คอมพิวเตอร์เป็นหลัก และเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึ้น มีความเร็วมากขึ้นทำให้สามารถที่จะรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาระบบโทรศัพท์ที่เรียกว่าสามจี (3G) ซึ่งจะเป็นการทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์มือถือมีความเร็วใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ กอปรกับฮาร์ดแวร์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ขนาดเล็กลงประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดอุปกรณ์พกพาขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็น สทาร์ทโฟน (smart phone) หรือแท็บเล็ตพีซี (tablet PC) ก่อให้เกิดกระแสเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ โดยผู้พัฒนาระบบทั้งหลายต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบนอุปกรณ์เหล่านี้ ต่อไปจะได้เห็นคำว่า เอ็ม มาแทนคำว่า อี เช่น M-learning, M-banking เป็นต้น

จากผลของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีความเร็ว ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาสามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ


1 1

3G คือ ระบบการสื่อสารในยุคที่ 3 ซึ่งเน้นการให้บริการทั้งเสียงและข้อมูลด้วยความเร็วสูง โดยเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้มีอยู่สองค่ายคือ cdma2000 และwcdma แต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเรียกว่า wcdma ซึ่งจะแบ่งเป็น

 • wcdma(3G) ความเร็วไม่เกิน 2 Mbps

 • HPDPA / HSUPA (3.5G) ความเร็วประมาณ 14 Mbps

 • HSPA+ (3.9G) ความเร็วประมาณ 42 Mbps

 • LTE (4G) ความเร็วประมาณ 100 Mbps

  หมายเหตุ Mbps คือหน่วยวัดความเร็วในการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาจากคำว่า Mega bit per second (หนึ่งล้านบิตต่อหนึ่งวินาที)


 • ad