Rusmiddelprofil af den unge 1
Download
1 / 29

Rusmiddelprofil af den unge (1) - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

De forskellige rusmidler Hvilke rusmidler bruger du aktuelt? Hvilke rusmidler har du prøvet? Alkohol, hash, pot, skunk, amfetamin, esctasy, LSD, svampe, kokain, heroin, rygeheroin, lightergas, piller m.m.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rusmiddelprofil af den unge (1)' - garima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rusmiddelprofil af den unge 1

De forskellige rusmidler

Hvilke rusmidler bruger du aktuelt?

Hvilke rusmidler har du prøvet?

Alkohol, hash, pot, skunk, amfetamin, esctasy, LSD, svampe, kokain, heroin, rygeheroin, lightergas, piller m.m.

(Vedr. hash, pot og skunk: Hvordan indtager du det? Hvordan kan du bedst lide at indtage det?)

Hvor gammel var du første gang du prøvede?

Hvor ofte tog du rusmidlet?

Hvor længe stod forbruget på?

Hvor meget tog du?

Hvilket rusmiddel foretrækker du?

Hvad for nogle rusmidler har du prøvet indenfor de sidste 3 mdr.?

Rusmiddelmønster

- De rusmidler du har brugt indenfor de sidste 3 mdr., hvornår brugte du dem?

Hver dag?, om morgen?, om aftenen?, inden du skal sove?, i weekender, til fester m.m.?

Bruger du rusmidler når du er alene, eller er det altid sammen med venner?

Hvor mange af dine venner bruger rusmidler og hvor tit gør de det?

Synes du dit forbrug af rusmidler er steget eller faldet i den senere tid? Eller er dit forbrug det samme?

Hvor mange penge tror du, at du har brugt på rusmidler de sidste 3 mdr.?

Højrisikosituationer

Hvornår er det nemmest at undvære rusmidlet?

Hvornår er det sværest at undvære rusmidlet?

Hvad er det typisk for situationer, hvor du tager rusmidler?

(Bestemte steder, mennesker og/eller følelser).

Mestring

Når du bruger rusmidler, er det så noget du har besluttet dig for, eller er det bare noget der pludselig sker?

Har du lavet regler for, hvornår det er Ok eller ikke Ok at bruge rusmidler?

Hvordan får du typisk stoppet, når du først er begyndt?

( Undersøg om den unge bruger passive eller aktive stop metoder).

Hvordan plejer du typisk at reagere, når du er i tilbagefald?

Er der noget du tænker vi kan gøre for at hjælpe dig, hvis det skulle ske for dig igen?

Rusmiddelprofil af den unge (1)

Unge-teamet. Århus Amt.


Rusmiddelprofil af den unge 2

Rusfunktion og forventninger

Hvad bliver du bedre til når du er påvirket?

Hvad bliver du dårligere til?

Hvad er det gode ved rus?

Hvad er det dårlige ved rus?

Hvordan er forholdet mellem forventninger til rus og reel rus?

Problemerkendelse

Oplever du, at dit brug af rusmidler giver dig problemer?

Er du bekymret for dit forbrug af rusmidler?

Er der andre der er bekymret for dit forbrug af rusmidler?

Parathed for ændring (motivation)

Er du interesseret i at arbejde på at nedsætte eller stoppe dit forbrug af rusmidler?

Hvad er det der gør, at du enten er interesseret i eller ikke interesseret i at nedsætte / stoppe dit forbrug?

Hvis du besluttede dig for at nedsætte/stoppe dit forbrug af rusmidler, hvor stor tiltro har du til at det ville lykkes? (Ex. på en skala fra 0-10?)

Rusmiddeladfærd

Hvad har du som pædagog observeret i fht. mulig rusmiddeladfærd?

Humør:

- humørsvingninger?

- aggressiv/voldelig?

- ligegyldighed?

- enten/eller tænkning?

Social adfærd:

- ændring i døgnrytmen? (bl.a. at den unge har svært ved at komme op om morgenen eller svært ved at sove)

- passivitet?

- isolation/tilbagetrækning fra andre?

- ændring i hygiejne/personlig pleje?

- benægtelse/omgåelse af sandheden?

-forsvarspræget adfærd? (i fht. at snakke brug af rusmidler)

Koncentration/hukommelse:

- manglende koncentration?

- svært ved at huske?

Andet:

- kriminalitet?

- salg af seksuelle ydelser?

Rusmiddelprofil af den unge (2)

Unge-teamet. Århus Amt.


Rusmiddelprofil af den unge 1

Beskrivningar avseende ungdomar och missbruk

Drogens effekt medicinsk och psykologisk

Sidoeffekter “ ”

Kognitiv påverkan

Emotionell påverkan

Avgiftning medicinsk och psykologisk

Behandling

Återfall

Prevention

Familjereaktioner


Rusmiddelprofil af den unge 1

Problematiserings frågor till en experimenterande tonåring

Några av frågorna kommenteras så att tanken bakom dem belyses.

 • Hur många gånger behövde du röka för att du skulle få effekt (subjektivt upplevt rus)?

 • Kommentar: Denna fråga fäster uppmärksamheten på cannabis’ komplexitet, och hur inkörningsperioden varierar från individ till individ. Däremot vet vi idag inte något om orsaken till detta fenomen.


Rusmiddelprofil af den unge 1

Hur lång tid gick innan du rökte nästa gång efter du fick effekt?

Kommentar: Denna fråga ställs för att visa för tonåringen att han har fattat ett beslut att fortsätta använda cannabis.


Rusmiddelprofil af den unge 1

 • Varför rökte du igen?

 • Vilken effekt fick du då?

 • Hur lång tid har det varit mellan de tillfällen som du har rökt?

 • Kommentar: Detta för att se om avståndet mellan röktillfällen har blivit kortare.

 • Vad i ruset tycker du bäst om?

 • Vilken effekt fick du?

 • Eftersom missbrukaren normalt inte reflekterar och sätter ord på sina upplevelser blir detta en anledning till att göra det, vilket medför att han funderar även när han får ett återfall. Reflektion och cannabisrökning går inte ihop.


Rusmiddelprofil af den unge 1

 • Vilken sorts cannabis har du använt?

 • Kommentar: Återigen är det viktigt att göra den unge uppmärksam på att han, om han har använt flera sorter, har bildat sig en uppfattning om vilken som tilltalar honom bäst.

Vad tycker du om de olika sorterna?

Vilken var bäst respektive sämst?


Rusmiddelprofil af den unge 1

 • Hur lång tid tog det innan du började röka varje vecka?

 • När upplevde att du började fungera sämre tankemässigt?

 • Kommentar: Efter ett antal månaders regelbundet (4- 6 ggr/m) cannabisrökande så funderar man inte längre i tidsperspektiv. Därför är det nödvändigt att intervjuaren för in ett tidsperspektiv.

 • Vilka var de tecken som du upptäckte?

 • När märkte du att minnet började bli sämre?

 • Kommentar: Det är på ett sämre fungerande när eller arbetsminne som cannabisrökare först märker att de har börjat fungera sämre.


Rusmiddelprofil af den unge 1

 • Har du börjat stamma?

 • Kommentar: Cannabis påverkar psykomotoriken, vilket innebär att om man har intentionen att göra en rörelse så behöver det inte betyda att den blir gjord. Så om man vill uttala ett ord så är det inte nödvändigtvis så att musklerna får de signalerna som de behöver för agera.


Rusmiddelprofil af den unge 1

 • Upplever du cannabisrökning som ett problem?

 • Hur känns det dagarna efter du har rökt?

 • Har du svettningar, huvudvärk, dålig mage, koncentrationsstörningar, eller är rastlös? Kommentar: Detta är vanliga abstinenssymptom vid intensivt cannabismissbruk.


Rusmiddelprofil af den unge 1

 • Vilka andra droger har du använt? på?

 • Vilka effekter har dessa gett dig?

 • Vad händer om du kombinerar alkohol och cannabis?

 • Kommentar: Cannabiseffekten förstärks om man först röker och sedan dricker.

 • Har det hänt att du har tackat nej till en holk? Om ja, varför då?

 • Har det hänt att du har bestämt dig för att röka men sedan ändrat dig?

 • Om ja, varför då?


Rusmiddelprofil af den unge 1


Rusmiddelprofil af den unge 1

Livslinje på?

Första gången

Flera ggr/vecka

Varje vecka

?

?

Ålder

?

Tid


Rusmiddelprofil af den unge 1

Nätverkskarta på?

Familj

Ej missbrukande

vänner

Släkt

Missbruks-

kompisar

Andra


Rusmiddelprofil af den unge 1

En Guide på?

för Dig som vill sluta med

Hasch och Marijuana

Rådgivningsbyrån

i

narkotikafrågor

Lund


Rusmiddelprofil af den unge 1

 • Om cannabis

 • Hur påverkar cannabis mig?

 • Varför röker jag cannabis?

 • Testa ditt sätt att tänka som cannabisrökare

 • Vad händer när jag slutar?

 • Hur förblir jag drogfri?


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

  Ange, om du kan, tre skäl till varför Du röker cannabis: på?

  1...........

  2...........

  3...........

  • Varje cannabismissbrukare har sitt eget missbruksmönster!

 • Du kan bli medveten om ditt eget genom att t ex fråga dig:

 • Vilket röktillfälle känns viktigast under en normaldag? Svar..................................

 • Måste du röka cannabis innan du gör något speciellt, ex ser på film,

 • träffar kompisar, lyssnar på musik? Svar..................................


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

 • Det finns givetvis många skäl till att sluta.

 • Ange, om du kan, tre skäl till varför Du vill sluta just nu:

 • 1.........

 • 2.........

 • 3.........

  • Vad behövs för att Du ska kunna sluta?

 • 1...........

 • 2.........

 • 3...........


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

  • Har Du märkt:

   • När det gäller din språklig förmåga

 • < att Du har blivit sämre på att hitta ord till det Du vill beskriva,

 • och att andra personer har svårt att förstå vad Du menar?

 • Ja 9 Nej 9

  • att Du har fått allt svårare att förstå vad andra menar?

   Ja 9 Nej 9

  • att Du upplever dig som avskärmad från din omgivning? Ja 9 Nej 9

  • att Du känner ensamhet? Ja 9 Nej 9

  • att Du är missförstådd? Ja 9 Nej 9


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

 • < att Du har blivit sämre på att iakttaga vad du säger och hur du beter Dig ? Ja 9 Nej 9

 • att Du noterar att misstagen upprepas men ser inte vad det beror på? Ja 9 Nej 9

 • att Du inte längre bryr dig om de misstag Du gör? Ja 9 Nej 9

 • att Du har känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet? Ja 9 Nej 9

 • att Du har känslor av att vara otillräcklig och misslyckad? Ja 9 Nej 9


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

 • < att Du inte kan göra många saker samtidigt utan att tappa tråden? Ja 9 Nej 9

 • att Du har blivit mer och mer ensidig?

  Ja 9 Nej 9

 • att Du har svårt att rikta uppmärksamheten?

  Ja 9 Nej 9

 • att Du har problem med att hålla koncentrationen? Ja 9 Nej 9

 • att Du inte lyssnar så mycket på vad andra tycker? Ja 9 Nej 9

 • att Du har svårt att diskutera på ett fruktbart sätt? Ja 9 Nej 9

 • att Du och Dina cannabisrökande vänner talar till och inte med varandra. Ja 9 Nej 9


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

 • < att Du lätt tappar tråden när Du pratar? Ja 9 Nej 9

 • att Du glömmer avtal, tider, möten etc.? Ja 9 Nej 9

 • att Du har svårt att uppskatta tiden.? Ja 9 Nej 9

 • att Du har svårt att föreställa Dig flera dagar framåt? Ja 9 Nej 9

 • att Du känner att du har fått allt svårare att läsa böcker? Ja 9 Nej 9


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

 • < att Du sällan ändrar Din åsikt, moral, eller värderingar? Ja 9 Nej 9

 • att Du har fått allt svårare att sortera all information? Ja 9 Nej 9

 • att Du har fått allt svårare att urskilja vad som är väsentlig information? Ja 9 Nej 9

 • att Du har fått allt svårare att ha känslan av att vara delaktig? Ja 9 Nej 9

 • att Du har fått allt svårare att förstå nyanserna i informationen? Ja 9 Nej 9

 • att Du uppfattar det som att du lever ett alternativt liv utanför samhället? Ja 9 Nej 9

 • att Du har känslor som "Jag är annorlunda, jag är inte som andra, jag är unik@? Ja 9 Nej 9

 • att Du har en växande känsla av att Du inte känner dig själv? Ja 9 Nej 9


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

 • < att Du inte lägger märke till vad som händer i din omgivning? Ja 9 Nej 9

 • att Du har svårt att skapa dags- och veckorutiner? Ja 9 Nej 9

 • att Du har svårt att upptäcka skiftningarna i årstiderna? Ja 9 Nej 9

 • att Du inte är så intresserad av vad som händer runt omkring dig? Ja 9 Nej 9

 • att Du inte märker att tiden går?

  Ja 9 Nej 9

 • att Du inte bryr dig om relationer mellan människor? Ja 9 Nej 9

 • att Du inte planerar Din dag?

  Ja 9 Nej 9


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

 • < att Du har svårigheter att behålla nyförvärvade kunskaper? Ja 9 Nej 9

 • att Du har svårt att komma ihåg vilka relationer olika personer har till varandra? Ja 9 Nej 9

 • att Du har svårt att komma ihåg rutiner? Ja 9 Nej 9

 • att Du har en tilltagande osäkerhet i hur du ska uppföra dig? Ja 9 Nej 9


 • Rusmiddelprofil af den unge 1

  CANNABISMÖNSTER "rummet". , den nya identiteten,

  som blir ett filter som effektivt sorterar bort allt negativt

  som sägs om cannabis.

  • Alla röker cannabis.

  • Jag kan sluta när jag vill, men inte just nu.

  • Mitt cannabisrökande är inget problem, kärnkraften är ett problem. Alkoholen är ju tillåten och det är mycket giftigare.

  • Cannabis är ett naturpreparat.

  • Jag blir kreativ och konstnärlig därför kan jag fortsätta att röka cannabis.

  • Jag känner många cannabisrökande vänner som är sådana som denna beskrivning, men inte jag. Jag är unik och immun mot de negativa effekterna.

  • Jag fungerar bäst när jag är lagom stenad. Jag har en brist som måste kompenseras med cannabis.

  • ....................

  • ....................


  Rusmiddelprofil af den unge 1

  Vad händer när man slutar med Cannabis? "rummet".

  Det första steget varar i ca 12 dagar och bär en medicinsk prägel.

  Vad är viktigt att tänka på under denna fas av avtändningen?


  Rusmiddelprofil af den unge 1

  • Tänk på hur Du ska säga till dina gamla kompisar att Du inte längre röker cannabis.

  • Tänk på att Du ska planera dina dagar och veckor, skaffa dig nya rutiner.

  • Ha en handlingsberedskap för de situationer som kan skapa stress.

  • Det är viktigt att skapa nya relationer.

  • Ha en medvetenhet och eftertänksamhet i dina relationer till andra människor.

  • Försök att skapa realistiska mål, så att ditt livsinnehåll ter sig hanterbart.

  • Undvik situationer som Du vet med dig kommer att leda till ett återfall.

  • När du får sug, försök att hitta orsaken.


  Rusmiddelprofil af den unge 1

  • När Du återvänder till den här guiden efter ca. sex veckors drogfrihet. Är svaren på frågorna fortfarande desamma?

  • Vad har förändrats?

  • Har Du en känsla av att du har förbättrats?

  • Har Du en annan syn på vad som var ditt problem i början av avgiftningen jämfört med nu?

  • Har Du blivit bättre på att hantera din vardag?

  • Har Du lättare för att hitta ord till det du vill beskriva?

  • Har Du hittat tillbaka till den humor som Du känner är din egen?

  • Har Du blivit bättre på att hantera aggressivitet?

  • Har Du blivit bättre på att i tid upptäcka fel och misstag?

  • Kan Du numera deltaga i en diskussion på ett aktivt sätt?

  • Har Du ett aktivt sätt att lägga märke till, jämföra och tänka efter?

  • Har Du märkt en kvalitativ skillnad när Du läser en bok eller ser en film?