onemocn n d chac ho syst mu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onemocnění dýchacího systému PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onemocnění dýchacího systému

play fullscreen
1 / 8

Onemocnění dýchacího systému

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Onemocnění dýchacího systému

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Onemocnění dýchacího systému bronchogenní karcinom onemocnění pleury

  2. Karcinom plic • Nejčastějším zhoubným nádorem dýchacího ústrojí, nejčastěji se vyskytujícím u mužů nad 40 let, u žen je trvalý nárůst výskytu • Kouření cigaret představuje nejzávažnější rizikový faktor, rovněž vliv chemických látek (azbest, radon, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy, nikl, chrom) i nedostatek vitamínů C, E a některých stopových prvků může hrát negativní roli

  3. Typ centrální – vychází z hilu průdušek • Typ periferní – začínající ve stěně menších průdušek na plicní periferii • Typ difuzní – je vzácný • Z primárního nádorového ložiska nádor často prorůstá do pleury, do perikardu a lymfatických uzlin mezihrudí • Lymfogenní metastázy postihují uzliny mediastinální, hilové, paraaortální. • Hematogenními metastázami bývají postiženy obě plíce, ledviny, nadledviny, mozek, kostra – hlavně páteř s nebezpečím vzniku patologických fraktur, stlačením míchy, tvorbou dekubitů a plegií

  4. Generalizace karcinomu bývá spojena s nádorovou kachexií • Prevence: vyloučení známých rizikových faktorů • Diagnostika: cytologické vyšetření sputa, bronchoskopie, bioptické vyšetření, pooperační mikroskopické vyšetření • Většina karcinomů vychází z bronchů, a proto se hovoří o bronchogenním karcinomu

  5. Onemocnění pohrudnice (pleury) • Negativní tlak v dutině pohrudniční způsobuje, že oba listy pleury k sobě těsně přiléhají • V pohrudniční dutině se může objevit patologický obsah, který stlačuje plíci a omezuje dýchání • Hemothorax – je výskyt krve v pohrudniční dutině • Hydrothorax – je zmnožení transsudátu při pravostranném srdečním selhávání • Pneumothorax – je vzduch vniklý do pohrudniční dutiny při poranění hrudní stěny nebo prasknutím buly

  6. Pleuritida – zánět pohrudnice, často je spojen se zánětem plic • podle charakteru výpotku bývá rozeznávána pleuritida serózní, hnisavá, hemoragická • Fibrinózní pleuritida- způsobuje charakteristický poslechový nález a často se hojí vazivovými srůsty s možností kalcifikace • Příměs krve může znamenat nádorové onemocnění nebo TBC • Nádory bývají nejčastěji metastatické, obvykle z plic. • Primární nádor je mezoteliom a je vzácný.

  7. Citace • MAČÁK; MAČÁKOVÁ. Patologie. Praha: GradaPublishing a.s., 2004, ISBN 80-247-0785-3. • STŘÍTESKÝ, Jan. Patologie. Olomouc: Epava, 2001, ISBN 80-86297-06-3.