koordinaatistot 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koordinaatistot (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koordinaatistot (1)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Koordinaatistot (1) - PowerPoint PPT Presentation


  • 229 Views
  • Uploaded on

Koordinaatistot (1). Maantieteelliset pallokoordinaatit : leveysaste ( N ) pisteen P ja maapallon päiväntasaajan välinen kulma pituusaste ( 8 ) Lontoon Greenwichin tähtiornin meridiaanin eli pituuspiirin ja pisteen P kautta kulkevan meridiaanin välinen kulma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koordinaatistot (1)' - gari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koordinaatistot 1
Koordinaatistot (1)
  • Maantieteelliset pallokoordinaatit:
    • leveysaste (N) pisteen P ja maapallon päiväntasaajan välinen kulma
    • pituusaste (8) Lontoon Greenwichin tähtiornin meridiaanin eli pituuspiirin ja pisteen P kautta kulkevan meridiaanin välinen kulma
    • ilmoitetaan asteina, minuutteina ja sekunteina, esim. 65º 20' 35" itäistä pituutta
    • käytetään esim. C14-tulosten koordinaatteina

Kenttätyökurssi 2002/EMV

koordinaatistot 2
Koordinaatistot (2)
  • Gaussin-Krügerin kartio-projektio:
    • pohja suorakulmaiselle koordinaatistolle
    • poikittainen kulmatarkka lieriöprojektio
    • päiväntasaaja kuvastuu lieriön sivuviivana (koordinaatiston y-akseli)
    • lieriö sivuaa maapalloa keskimeridiaania pitkin (x-akseli)
    • mittakaavavirhe kasvaa siirryttäessä kauemmaksi keskimeridiaanista alueiden jako pienempiin projektiokaistoihin

Kenttätyökurssi 2002/EMV

suomen kaistajako
Suomen kaistajako
  • neljä projektiokaistaa = kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) = peruskoordinaatiston pohja: keskimeridiaanit 21º, 24º, 27º ja 30º itäistä pituutta
  • yhtenäiskoordinaatistossa pohjana yksi kaista, jonka keskimeridiaani 27º itäistä pituutta
  • kansallinen koordinaattijärjestelmä
  • kaistojen kapeuden ansiosta virheet pieniä myös niin reuna-alueilla

Kenttätyökurssi 2002/EMV

peruskoordinaatisto
Peruskoordinaatisto
  • x-koordinaatti = etäisyys päiväntasaajasta
  • y-koordinaatti = etäisyys projektiokaistan keskime-ridiaanista lisättynä eri kaistoissa keskimeridiaanin y-koordinaatilla eli 21º = 1500 (km), 24º = 2500 (km), 27º = 3500 (km), 30º = 4500 (km)
  • x-koordinaatti 6 ja y-koordinaatti 5 merkitsevän numeron tarkkuudella
  • Yhtenee yhtenäiskoordinaa-tistoon kolmannella kaistalla (27º)

SYDÄNMAA 1134 02, painettu 1978

Kenttätyökurssi 2002/EMV

muita koordinaatistoj rjestelmi
Muita koordinaatistojärjestelmiä
  • UTM = Universal Transverse Mercator = WGS84
    • Gaussin-Krügerinprojektioon perustuva suorakulmainen koordinaatisto
    • maapallon pinta on jaettu 60 x 6 asteen levyisiin vyöhykkeisiin (zone), Suomen UTM-kaistat 34, 35 ja 36
    • ilmaistaan 637524.98 E (easting), 5678983.53 N (northing), Zone 35R
  • Euref89 käytännössä sama
  • käytössä GPS-systeemeissä, joissa kuitenkin automaattinen muuntomahdollisuus Suomen omaan järjestelmään

Kenttätyökurssi 2002/EMV

karttalehtijako
Karttalehtijako
  • 2854 kpl peruskarttaa ja 858 kpl topografista karttaa
  • 1:400 000: tunnus 10-13, 18, 20-28, 30-39, 41-49
  • 1:100 000 tunnus nelinumeroinen, esim. 2041-2044
  • 1:20 000: esim. 2041 01-12
  • 1:10 000: A-D, kaistan reunoissa leveämpi ja jakautuu kuuteen lehteen A-F
  • 3514 10 PUDASJÄRVI, painettu 1966

Kenttätyökurssi 2002/EMV

korkeuskiintopisteet 1
Korkeuskiintopisteet (1)
  • ilmaisevat maastoon merkityn pisteen absoluuttisen korkeuden merenpinnasta m mpy
  • NN-korkeusjärjestelmä 1930-luvun lopulle: mittauksen perusteessa eli Helsingin Katajanokan vedenkorkeusasteikon nollapisteessä virhe, maankohoamista ei otettu huomioon
  • N43 väliaikainen järjestelmä, lähtökorkeus sama kuin NN-järjestelmässä, vaihtelee paikkakunnittain maankohoamisen vuoksi
  • N60 vuodelta 1963, lähtötaso 30,5138 m Tähtitorninmäen peruskiintopisteen alapuolella eli noin keskimerenpinta Helsingissä 1960-luvun alussa, maankohoaminen otettu huomioon
  • Lapissa väliaikainen LN-järjestelmä noin napapiirin pohjoispuolella, jonka N60 korvasi 1970-luvulla
  • järjestelmä ilmoitettu kartassa ja erot mahdollista laskea Korkeus-järjestelmäkartan ilmoittamien lukujen perusteella (esim. Suomen Kartasto Vihko 112 1984, kartta 11a)

Kenttätyökurssi 2002/EMV

korkeuskiintopisteet 2
Korkeuskiintopisteet (2)

ªGeodeettisen laitoksen tarkka-vaakituspiste, tarkkuus "1 mm

  • Maanmittaushallituksen perus-vaaituspiste, tarkkuus " 0,02 m (= 1-2 cm)

"Hydrologisen toimiston ja voima-yhtiöiden vaaituspisteet, tarkkuus 0,1-0,5 m

• maanpinnan korkeusluku

  • valtakunnallisia n. 4500, paikallisia kunnilla ja kaupungeilla ja niiden sijainti ja korkeus selviävät kysymällä mittaustoimistosta, ero N60-järjestelmään selvitettävä

Perusvaaituspiste junaradan

sillan kupeessa korkeustietoineen

Kenttätyökurssi 2002/EMV

pohjoinen
Pohjoinen
  • napapohjoinen: pohjoisnavan maantieteellisten koordinaattien mukainen suunta
  • karttapohjoinen: karttalehden koordinaatiston pohjoinen eli x-akseli, eroaa napapohjoisesta karttaprojektion virheen takia, yhtenee napapohjoiseen kaistan keskimeridiaanilla
  • neulapohjoinen: kompassin neula asettuu kohti ns. magneettista pohjois-napaa, jonka paikka muuttuu vuosittain
  • neulapohjoisen ja napapohjoisen välinen kulma = eranto = neulaluvunkorjaus (Nek), piiruina
  • karttapohjoisen ja napapohjoisen välinen kulma = napaluvunkorjaus (Nak), piiruina
  • kokonaiskorjaus (Kok) = Nek + Nak (etumerkkeineen!), otetaan huomioon päinvastaisena

Kenttätyökurssi 2002/EMV

mittausv lineist
kompassi

bussoli eli käsisuuntakehä tai suuntimakompassi

prisma

vaaituskoje

teodoliitti

takymetri (total station)

latta (mittaseiväs) tai prisma

astejärjestelmät mielellään samat eri välineissä!

asteesta gooniin:

x° ÷ 9,1 = x gon

goonista asteeseen:

x gon ÷ 10,9

1° = 1,111 111 gon

1 gon = 0,900°

Mittausvälineistö

Kenttätyökurssi 2002/EMV

koordinaatiston luonti 1
Koordinaatiston luonti (1)
  • mitattava mahdollisimman tarkasti, virheet kertautuvat muussa mittauksessa
  • paikallistettavissa monenkin vuoden jälkeen eli sidottava pysyviin pisteisiin!
  • yleensä maantieteellinen koordinaatisto eli X kasvaa pohjoiseen ja Y itään
  • usein ilmansuuntien mukaan (X = N-S ja Y = W-E)
  • sidotaan peruskoordinaa-tistoon
  • korkeuskäyriä vastaan
  • muitakin mahdollisuuksia on!

datum line = peruslinja (x)

datum point = peruspiste

base line = y-akseli

grid = koordinaatisto

Kenttätyökurssi 2002/EMV

koordinaatiston luonti 2
Koordinaatiston luonti (2)
  • peruslinjan suunta bussolilla, linjakepillä ja mittanauhalla
  • poikittaisakseli prismalla tai mittanauhoin käyttäen hyväksi kolmioita
  • vaaituskoje tai teodoliitti apuna usein hyödyllinen
  • takymetrillä suoraan haluttu paikka
  • puupaalu tai rautaputki perusmerkkinä
  • paalujen suunnat ja suoruus aina tarkistettava!

Kenttätyökurssi 2002/EMV

kaivausalueen paalutus
Kaivausalueen paalutus
  • annetaan koordinaatistolle “nimet” eli joko numeroita tai kirjaimia tai niiden yhdistelmä
  • peruslinjoille tasaluku, esim. x = 5000 ja y = 1000, joka olisi peruspisteen koordinaatti
  • negatiivisten koordinaattien välttäminen eli lukujen oltava tarpeeksi isot
  • mittaus paikalleen käyttäen hyväksi koordinaatistoa, mittanauhoin, vaaitukojeella tms.
  • nurkat paaluilla tai jollain muulla jykevämmällä merkillä
  • reunoille narut, alueelle metallitikkuja tai isoja nauloja
  • mittauksessa käytetään yleensä paalujen lounaiskulmaa
  • pyöreiden paalujen kanssa mittaukset keskiosasta

Kenttätyökurssi 2002/EMV