koordinaatistot 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koordinaatistot (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koordinaatistot (1)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Koordinaatistot (1) - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Koordinaatistot (1). Maantieteelliset pallokoordinaatit : leveysaste ( N ) pisteen P ja maapallon päiväntasaajan välinen kulma pituusaste ( 8 ) Lontoon Greenwichin tähtiornin meridiaanin eli pituuspiirin ja pisteen P kautta kulkevan meridiaanin välinen kulma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koordinaatistot (1)' - gari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koordinaatistot 1
Koordinaatistot (1)
 • Maantieteelliset pallokoordinaatit:
  • leveysaste (N) pisteen P ja maapallon päiväntasaajan välinen kulma
  • pituusaste (8) Lontoon Greenwichin tähtiornin meridiaanin eli pituuspiirin ja pisteen P kautta kulkevan meridiaanin välinen kulma
  • ilmoitetaan asteina, minuutteina ja sekunteina, esim. 65º 20' 35" itäistä pituutta
  • käytetään esim. C14-tulosten koordinaatteina

Kenttätyökurssi 2002/EMV

koordinaatistot 2
Koordinaatistot (2)
 • Gaussin-Krügerin kartio-projektio:
  • pohja suorakulmaiselle koordinaatistolle
  • poikittainen kulmatarkka lieriöprojektio
  • päiväntasaaja kuvastuu lieriön sivuviivana (koordinaatiston y-akseli)
  • lieriö sivuaa maapalloa keskimeridiaania pitkin (x-akseli)
  • mittakaavavirhe kasvaa siirryttäessä kauemmaksi keskimeridiaanista alueiden jako pienempiin projektiokaistoihin

Kenttätyökurssi 2002/EMV

suomen kaistajako
Suomen kaistajako
 • neljä projektiokaistaa = kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) = peruskoordinaatiston pohja: keskimeridiaanit 21º, 24º, 27º ja 30º itäistä pituutta
 • yhtenäiskoordinaatistossa pohjana yksi kaista, jonka keskimeridiaani 27º itäistä pituutta
 • kansallinen koordinaattijärjestelmä
 • kaistojen kapeuden ansiosta virheet pieniä myös niin reuna-alueilla

Kenttätyökurssi 2002/EMV

peruskoordinaatisto
Peruskoordinaatisto
 • x-koordinaatti = etäisyys päiväntasaajasta
 • y-koordinaatti = etäisyys projektiokaistan keskime-ridiaanista lisättynä eri kaistoissa keskimeridiaanin y-koordinaatilla eli 21º = 1500 (km), 24º = 2500 (km), 27º = 3500 (km), 30º = 4500 (km)
 • x-koordinaatti 6 ja y-koordinaatti 5 merkitsevän numeron tarkkuudella
 • Yhtenee yhtenäiskoordinaa-tistoon kolmannella kaistalla (27º)

SYDÄNMAA 1134 02, painettu 1978

Kenttätyökurssi 2002/EMV

muita koordinaatistoj rjestelmi
Muita koordinaatistojärjestelmiä
 • UTM = Universal Transverse Mercator = WGS84
  • Gaussin-Krügerinprojektioon perustuva suorakulmainen koordinaatisto
  • maapallon pinta on jaettu 60 x 6 asteen levyisiin vyöhykkeisiin (zone), Suomen UTM-kaistat 34, 35 ja 36
  • ilmaistaan 637524.98 E (easting), 5678983.53 N (northing), Zone 35R
 • Euref89 käytännössä sama
 • käytössä GPS-systeemeissä, joissa kuitenkin automaattinen muuntomahdollisuus Suomen omaan järjestelmään

Kenttätyökurssi 2002/EMV

karttalehtijako
Karttalehtijako
 • 2854 kpl peruskarttaa ja 858 kpl topografista karttaa
 • 1:400 000: tunnus 10-13, 18, 20-28, 30-39, 41-49
 • 1:100 000 tunnus nelinumeroinen, esim. 2041-2044
 • 1:20 000: esim. 2041 01-12
 • 1:10 000: A-D, kaistan reunoissa leveämpi ja jakautuu kuuteen lehteen A-F
 • 3514 10 PUDASJÄRVI, painettu 1966

Kenttätyökurssi 2002/EMV

korkeuskiintopisteet 1
Korkeuskiintopisteet (1)
 • ilmaisevat maastoon merkityn pisteen absoluuttisen korkeuden merenpinnasta m mpy
 • NN-korkeusjärjestelmä 1930-luvun lopulle: mittauksen perusteessa eli Helsingin Katajanokan vedenkorkeusasteikon nollapisteessä virhe, maankohoamista ei otettu huomioon
 • N43 väliaikainen järjestelmä, lähtökorkeus sama kuin NN-järjestelmässä, vaihtelee paikkakunnittain maankohoamisen vuoksi
 • N60 vuodelta 1963, lähtötaso 30,5138 m Tähtitorninmäen peruskiintopisteen alapuolella eli noin keskimerenpinta Helsingissä 1960-luvun alussa, maankohoaminen otettu huomioon
 • Lapissa väliaikainen LN-järjestelmä noin napapiirin pohjoispuolella, jonka N60 korvasi 1970-luvulla
 • järjestelmä ilmoitettu kartassa ja erot mahdollista laskea Korkeus-järjestelmäkartan ilmoittamien lukujen perusteella (esim. Suomen Kartasto Vihko 112 1984, kartta 11a)

Kenttätyökurssi 2002/EMV

korkeuskiintopisteet 2
Korkeuskiintopisteet (2)

ªGeodeettisen laitoksen tarkka-vaakituspiste, tarkkuus "1 mm

 • Maanmittaushallituksen perus-vaaituspiste, tarkkuus " 0,02 m (= 1-2 cm)

"Hydrologisen toimiston ja voima-yhtiöiden vaaituspisteet, tarkkuus 0,1-0,5 m

• maanpinnan korkeusluku

 • valtakunnallisia n. 4500, paikallisia kunnilla ja kaupungeilla ja niiden sijainti ja korkeus selviävät kysymällä mittaustoimistosta, ero N60-järjestelmään selvitettävä

Perusvaaituspiste junaradan

sillan kupeessa korkeustietoineen

Kenttätyökurssi 2002/EMV

pohjoinen
Pohjoinen
 • napapohjoinen: pohjoisnavan maantieteellisten koordinaattien mukainen suunta
 • karttapohjoinen: karttalehden koordinaatiston pohjoinen eli x-akseli, eroaa napapohjoisesta karttaprojektion virheen takia, yhtenee napapohjoiseen kaistan keskimeridiaanilla
 • neulapohjoinen: kompassin neula asettuu kohti ns. magneettista pohjois-napaa, jonka paikka muuttuu vuosittain
 • neulapohjoisen ja napapohjoisen välinen kulma = eranto = neulaluvunkorjaus (Nek), piiruina
 • karttapohjoisen ja napapohjoisen välinen kulma = napaluvunkorjaus (Nak), piiruina
 • kokonaiskorjaus (Kok) = Nek + Nak (etumerkkeineen!), otetaan huomioon päinvastaisena

Kenttätyökurssi 2002/EMV

mittausv lineist
kompassi

bussoli eli käsisuuntakehä tai suuntimakompassi

prisma

vaaituskoje

teodoliitti

takymetri (total station)

latta (mittaseiväs) tai prisma

astejärjestelmät mielellään samat eri välineissä!

asteesta gooniin:

x° ÷ 9,1 = x gon

goonista asteeseen:

x gon ÷ 10,9

1° = 1,111 111 gon

1 gon = 0,900°

Mittausvälineistö

Kenttätyökurssi 2002/EMV

koordinaatiston luonti 1
Koordinaatiston luonti (1)
 • mitattava mahdollisimman tarkasti, virheet kertautuvat muussa mittauksessa
 • paikallistettavissa monenkin vuoden jälkeen eli sidottava pysyviin pisteisiin!
 • yleensä maantieteellinen koordinaatisto eli X kasvaa pohjoiseen ja Y itään
 • usein ilmansuuntien mukaan (X = N-S ja Y = W-E)
 • sidotaan peruskoordinaa-tistoon
 • korkeuskäyriä vastaan
 • muitakin mahdollisuuksia on!

datum line = peruslinja (x)

datum point = peruspiste

base line = y-akseli

grid = koordinaatisto

Kenttätyökurssi 2002/EMV

koordinaatiston luonti 2
Koordinaatiston luonti (2)
 • peruslinjan suunta bussolilla, linjakepillä ja mittanauhalla
 • poikittaisakseli prismalla tai mittanauhoin käyttäen hyväksi kolmioita
 • vaaituskoje tai teodoliitti apuna usein hyödyllinen
 • takymetrillä suoraan haluttu paikka
 • puupaalu tai rautaputki perusmerkkinä
 • paalujen suunnat ja suoruus aina tarkistettava!

Kenttätyökurssi 2002/EMV

kaivausalueen paalutus
Kaivausalueen paalutus
 • annetaan koordinaatistolle “nimet” eli joko numeroita tai kirjaimia tai niiden yhdistelmä
 • peruslinjoille tasaluku, esim. x = 5000 ja y = 1000, joka olisi peruspisteen koordinaatti
 • negatiivisten koordinaattien välttäminen eli lukujen oltava tarpeeksi isot
 • mittaus paikalleen käyttäen hyväksi koordinaatistoa, mittanauhoin, vaaitukojeella tms.
 • nurkat paaluilla tai jollain muulla jykevämmällä merkillä
 • reunoille narut, alueelle metallitikkuja tai isoja nauloja
 • mittauksessa käytetään yleensä paalujen lounaiskulmaa
 • pyöreiden paalujen kanssa mittaukset keskiosasta

Kenttätyökurssi 2002/EMV