hrvatski carinski sustav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hrvatski carinski sustav PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hrvatski carinski sustav

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Hrvatski carinski sustav - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Hrvatski carinski sustav. Carine. Što su carine?? Razlozi uvođenja regulacija opsega i usmjeravanja tijekova vanjskotrgovinske razmjene zaštita domaće proizvodnje odnosno poticanje općeg gospodarskog razvitka ili razvoj pojedinih proizvodnji pomoć pri uravnoteženju bilance plaćanje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hrvatski carinski sustav' - gareth-barry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
carine
Carine
 • Što su carine??
 • Razlozi uvođenja
 • regulacija opsega i usmjeravanja tijekova vanjskotrgovinske razmjene
 • zaštita domaće proizvodnje odnosno poticanje općeg gospodarskog razvitka ili razvoj pojedinih proizvodnji
 • pomoć pri uravnoteženju bilance plaćanje
 • potrebe državnog proračuna
uskla ensot propisa
USKLAĐENSOT PROPISA
 • Liberalizacija
 • jednostavnost
 • Europska unija
 • WTO
najva niji nacionalni zakonski propisi koji ure uju carinski sustav rh
NAJVAŽNIJI NACIONALNI ZAKONSKI PROPISI KOJI UREĐUJU CARINSKI SUSTAV RH
 • Carinski zakon (NN 78/99)
 • Zakon o carinskoj tarifi (NN 49/96)
 • Zakon o carinskoj službi (NN 53/91 i NN 106/93)
 • Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 53/91)
slide6

Podzakonksi akti

  • Uredba za provedbu carinskog zakona (NN 144/99)
  • Pravilnik o obrascima za provedbu carinskog zakona (NN 147/99)
 • Međunarodni sporazumi i konvencije
  • Sporazumi o slobodnoj trgovini s drugim zemljama
  • Konvencija o TIR karnetu (NN međunarodni ugovori 1/92)
  • Konvencija o privremenom uvozu-Istambulska konvencija
  • Sporazum o primjeni čl. VII GATT-a
  • Incoterms 2000
  • Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera… itd.
na ela postoje eg carinskog zakona
Načela postojećeg carinskog zakona
 • Sva pitanja regulirana su zakonom i iz njega izvedenim propisima
 • Stvorene su mogućnosti za ubrzavanje i pojednostavljenje carinskih postupaka uz istodobno smanjenje rizika naplate carinskih davanja
 • Carinski postupci su bitno liberalizirani, a težište djelovanja carinske službe prebačeno je na naknadnu kontrolu i dokumentaciju
 • Umjesto velikog broja obrazaca uvedena je JCD za sve postupke carinjenja
 • Uvedeni su novi carinski postupci koji trebaju pridonositi ukupnom gospodarskom razvitku zemlje
carinski pojmovi
Carinski pojmovi
 • Carinsko područje
 • Carinska crta
 • Carinska uprava
 • Carinski dug
 • Uvozna/Izvozna carina
 • Dužnik
 • Carinski nadzor
 • Carinska provjera
 • Carinska deklaracija (“nemam ništa za cariniti”)
 • Deklarant
 • Podnošenje robe
 • Puštanje robe
 • Korisnik carinskog postupka
slide11

Carinski status

 • Domaća
 • u cijelosti dobivena i proizvedena u području RH te ne sadrži robu uvezenu iz inozemstva
 • uvezena iz inozemstva i puštena u slobodan promet
 • roba dobivena ili proizvedena u carinskom području RH bez obzira na to je li dobivena ili proizvedena iz robe navedene pod a i b
 • Strana roba
 • ona koja stvarno napusti područje RH ili u
 • posebnim slučajevima koji su opisani u carinskom zakonu
koje su mogu e radnje s carinskom robom
Koje su moguće radnje s carinskom robom?
 • Stavljanje robe u carinski postupak
 • Unos robe u slobodnu zonu ili slobodno skladište
 • Ponovni izvoz robe iz RH bez stavljanja u određeni carinski postupak
 • Uništenje robe
 • Ustupanje robe u korist države
slide13

Carinska vrijednost robe (usklađenost s definicijom WTO-a)

 • Carinsku osnovicu čini:
 • cijena koja je plaćena ili ju treba platiti na uvezenu robu
 • naknade zastupnicima i posrednicima
 • troškovi ambalaže i pakiranja
 • troškovi prijevoza do granice RH
 • troškovi utovara i istovara
 • osiguranja do granice
 • troškovi prava industrijskog vlasništva ako nisu uključeni u cijenu
 • tržišna cijena robe i usluga isporučenih besplatno ili uz sniženu cijenu
tro kovi koji ne ulaze u carinsku osnovicu
Troškovi koji ne ulaze u carinsku osnovicu :
 • troškovi prijevoza od granice do carinarnice
 • kamate na kredite ili druge financijske obveze uvoznika
 • montaža, ugradnje i održavanja opreme odmah nakon uvoza
 • vrijednost nosača podataka i programa za uporabu uvezene opreme
slide15

Uvoz “rabljene” robe???

 • Carinsko zastupanje: zakonom je dopušteno da stranku u carinskom postupku zastupa opunomoćenik.
 • mora zadovoljavati zakonske uvjete za osobu koja se bavi poslovima otpremništva
 • sjedište tj. prebivalište u RH

Zastupanje

  • Izravno (ime i račun)
  • Neizravno
carinski postupci
Carinski postupci
 • Redoviti postupak
 • podnosi se carinska deklaracija (JCD) i ostala popratna dokumentacija
 • Pojednostavljeni postupak
 • odobren pregled robe u prostorijama uvoznika
 • (nepotpuna deklaracija/faktura/knjigovodstveni zapis o robi)
carinski postupci1
Carinski postupci
 • Puštanje robe u slobodan promet
 • Provozni postupak
 • Izvozni postupak

Carinski postupci s gospodarskim učinkom

 • Postupak carinskog skladištenja
 • Postupak unutarnje proizvodnje
 • Postupak prerade pod carinskim nadzorom
 • Postupak privremenog uvoza/izvoza
 • Postupak vanjske proizvodnje
pu tanje robe u slobodan promet
Puštanje robe u slobodan promet
 • uvozna roba stječe status domaće robe i prekida se carinski nadzor
 • roba mora udovoljiti odredbama carinskog zakona i drugim propisima (zaštita zdravlja ljudi, životinja, okoliša)
 • prava intelektualnog vlasništva

Provozni postupak

 • prijevoz robe od jedne do druge carinarnice
 • mjere nadzora su pečati, štambilji, opisi robe na robi i/ili prijevoznom sredstvu
 • glavni obveznik dužan je položiti jamstvo za carinski dug koji može nastati u postupku provoza motornim vozilima
vrste provoza
Vrste provoza
 • Provoz za izvoz
 • Provoz za uvoz
 • Tradicionalni provoz
 • Provoz unutar zemlje
 • Pojednostavljeni provozni postupak

Omogućuje smanjenje troškova, povećanje protočnosti, manji broj dokumenata,ubrzanje prometa i trgovine

postupak carinskog skladi tenja
Postupak carinskog skladištenja
 • roba se smješta u skladište koje je pod nadzorom carinarnice i određeno je za smještaj uvezene robe ili robe za izvoz
 • ne primjenjuju se mjere trgovinske politike

Prednosti

 • uvoz veće količine robe onda kada je to povoljnije
 • odgoda plaćanja do trenutka prodaje
 • znatne uštede u čuvanju robe u vlastitom skladištu
 • moguća je i prerada robe koja se nalazi u carinskom skladištu
carinska skladi ta
Carinska skladišta
 • Javno
 • TIP A: za sve obveze odgovoran je posjednik skladišta
 • TIP B: svaki korisnik je odgovoran za svoju robu, taj tip skladišta po pravilu otvaraju otpremnici
 • TIP F: u nadležnosti carinarnice
 • Privatno: vlasnik je korisnik skladišta, ali ne nužno i vlasnik robe.
 • TIP C: carinsku deklaraciju za početak carinskog skladištenja mora podnijeti korisnik odobrenja
 • TIP D: Robu se može pustiti u promet prije podnošenje određene dokumentacije
 • TIP E: Dopušta se postupak carinskog skladištenja u prostoru koji pripada korisniku odobrenja ili bez smještaja u carinsko skladište.
postupak unutarnje proizvodnje
Postupak unutarnje proizvodnje
 • dopušta se obrada, prerada, postavljanja, sastavljanja, popravci, obnavljanja, osposobljavanja
 • upotreba strane robe u proizvodnji na način da se ona troši a ne ugrađuje niti postaje dio novog proizvoda
 • carinarnica određuje vrijeme u kojem uvozni proizvod mora biti vraćen u inozemstvo
 • carina se ne naplaćuje odnosno moguća je odgoda ili vraćanje plaćene carine
 • “Ramplasman”
postupak prerade pod carinskim nadzorom
Postupak prerade pod carinskim nadzorom
 • Naplata pristojbi odgađa se do završetka prerade. Carini se prerađeni proizvod. Postupak se odobrava uz uvjet da:
 • Tražitelj ima sjedište u RH
 • Da se uvozna roba može prepoznati u prerađenom proizvodu
 • Da se ne može povratiti izgled, sastav i stanje robe prije prerade
 • Da se preradom ne izigravaju pravila o podrijetlu
 • Da se potiče razvitak domaće prerađivačke industrije, a ne šteti domaćim proizvođačima
postupak privremenog uvoza
Postupak privremenog uvoza
 • koristi se za uvoz robe koja se nepromijenjena vraća u inozemstvo. Max rok je 24 mjeseca.

Postupak vanjske proizvodnje

 • Tražitelj mora biti domaća osoba,
 • Mora se moći prepoznati da je uvezena roba dobivena iz robe koja je bila u postupku vanjske proizvodnje
 • Ti proizvodi mogu biti djelomično ili u potpunosti oslobođeni carine.
 • Restriktivan postupak
izvozni carinski postupak
Izvozni carinski postupak
 • izvoznik podnosi carinsku deklaraciju mjerodavnoj carinarnici, roba se carini i u takvom stanju izvozi u inozemstvo.
slobodne zone slobodna skladi ta
Slobodne zone/slobodna skladišta
 • pod nadzorom su carinske uprave
 • Regulirane su zakonom o slobodnim zonama(NN 44/96)
 • Strana roba smještena u S.Z. i S. S. smatra se da nije uvezena u carinsko područje RH.
 • Isti tretman primjenjuje se na domaću robu.
 • Držanje robe u tim skladištima nije vremenski ograničeno.
oslobo enja od pla anja carine 1 3
OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE (1/3)
 • nekomercijalne naravi, koju putnici iz inozemstva unose u svojoj osobnoj prtljazi
 • na ostalu robu nekomercijalne naravi ograničava se uvoz u vrijednosti do ??? kuna (dijeljenje vrijednosti, pogranično područje???)
 • Oslobođena je od plaćanja carine roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizičke osobe iz inozemstva drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi (do ???kn uz ograničenje slično kao kod osobne prtljage)
 • pošiljke zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljkama koje se iz inozemstva izravno šalju primateljima u Republici Hrvatskoj (do ???kn; ne odnosi se na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, parfeme i toaletne vode)
osobna prtljaga u slu aju alkoholnih pi a duhana parfema itd
Osobna prtljaga u slučaju alkoholnih pića, duhana, parfema itd…
 • duhan i duhanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 g duhana za pušenje
 • alkohol i alkoholna pića (1 do 2 litre; kriterij količina etanola)
 • parfemi do 50 ml i toaletne vode do 25 ml;
 • lijekovi i medicinski proizvodi u količini neophodnoj za putnikove osobne potrebe 
 • homeopatski proizvodi: najviše jedno pakovanje
 • Putnici do 17 godina ???
 • Slično ograničenje primjenjuje se u slučaju nekomercijalne robe
oslobo enja od pla anja carine 2 3
OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE (2/3)
 • Oslobođenje od plaćanja carine po osnovi međunarodnih ugovora
 • Oslobođenje od plaćanja carine odlikovanja i priznanja
 • Oslobođenja od plaćanja carine u okviru međunarodnih odnosa
 • Oslobođenje od plaćanja carine predmeta uvezenih u humanitarne svrhe
 • Oslobođenje od plaćanja carine predmeta za potrebe hendikepiranih osoba
 • Oslobođenje od plaćanja carine predmeta potrebitih u postupku zaštite industrijskog ili intelektualnog vlasništva
 • Oslobođenje od plaćanja carine isprava, obrazaca i nositelja podataka
 • Oslobođenje od plaćanja carine poljoprivrednih proizvoda s pograničnih područja
 • Oslobođenje od plaćanja carine vatrogasne opreme
 • Oslobođenje od plaćanja carine predmeta koji se iz inozemstva preseljavaju uRepubliku Hrvatsku
oslobo enja od pla anja carine 3 3
OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE (3/3)
 • Oslobođenje od plaćanja carine predmeta naslijeđenih u inozemstvu
 • Oslobođenje od plaćanja carine robe koja se uvozi u kulturne svrhe
 • Oslobođenje od plaćanja carine predmeta za obrazovne, znanstvene, kulturne imedicinske svrhe
 • Oslobođenje od plaćanja carine na donacije iz inozemstva
 • Oslobođenje od plaćanja carine osobnih automobila invalidnih osoba
 • Oslobođenje od plaćanja carine goriva i maziva
 • Oslobođenja od plaćanja carine robe za znanstvene i medicinske potrebe
 • Oslobođenja od plaćanja carine robe za promidžbu trgovine
 • Oslobođenja plaćanja carine robe u vezi transportnih operacija
 • Oslobođenje od plaćanja carine kovčega, urni i drugih pogrebnih potrepština
 • Oslobođenje od plaćanja carine opreme za obnovu i razvitak hrvatskih
 • brodogradilišta
 • Postupak za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine utvrđenih drugim zakonima
carinski dug nastaje
Carinski dug nastaje
 • puštanjem robe u slobodan promet
 • stavljanjem robe u postupak privremenog uvoza s djelomičnim oslobođenjem od plaćanja carine
 • nezakonitim unosom robe koja podliježe obvezi plaćanju carine
 • nezakonitim izuzimanjem robe iz carinskog nadzora
 • neispunjenjem neke od obveza koje su propisane za deklarirani carinski postupak
 • uporabom robe u slobodnoj zoni ili skladištu na način pod uvjetom koji nisu dopušteni
slide34

Osiguranje naplate carinskog dug

 • Polaganjem gotovine
 • Jamstvo
 • Rok naplate: 15 dana od priopćenja

Otpis carinskog duga

 • u slučaju zastare
 • utvrđene nesposobnosti plaćanja
 • odustajanjem od naplate duga
 • naknadnim poništenjem prihvaćene deklaracije
 • zapljenom ili oduzimanjem robe pri nezakonitom uvozu
povrat ili otpust carinskog duga mo e se odobriti
povrat ili otpust carinskog duga može se odobriti:
 • kad je plaćen bez pravne osnove ili nepropisno knjižen
 • kad je poništena carinska deklaracija
 • kad je uvezena roba vraćena u inozemstvo
dokumenti koji se rabe pri carinjenju
Dokumenti koji se rabe pri carinjenju
 • JCD
 • Dodatne isprave koje se prilažu carinskoj deklaraciji za puštanje robe u promet su:
 • Račun i ostale trgovačke isprave na temelju kojih je prijavljena carinska vrijednost robe
 • Deklaracija o carinskoj vrijednosti robe ako je potrebno
 • Isprave potrebne za utvrđivanje povlaštenog podrijetla robe
 • Sve druge isprave potrebne za provedbu carinskih propisa
postupak carinjenja robe u putni kom prometu
POSTUPAK CARINJENJA ROBE U PUTNIČKOM PROMETU
 • Pri izračunu visine uvoznih davanja mjerodavna je transakcijska vrijednost robe (prema računima).
 • Obračun uvoznih davanja moguće je obaviti na graničnom prijelazu, ukoliko vrijednost robe ne premašuje 5.000 kuna, i to primjenom jedinstvene stope carine od 10%. Ukoliko je predmet obračuna carine roba podrijetlom iz zemalja s kojima Republika Hrvatska ima zaključene ugovor o slobodnoj trgovini, po putnikovom zahtjevu se može primijeniti odnosna niža stopa carine ili stopa "slobodno", i tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti 1.200EUR-a. Pri unosu određenih vrsta robe - alkoholna pića, duhanski proizvodi, naftni derivati, obračunava se i posebni porez (trošarina). Na zbroj carinske vrijednosti robe, carine i eventualno posebnog poreza obračunava se i porez na dodanu vrijednost po stopi od 23% (ili nižoj ukoliko se radi o proizvodima koji imaju nižu stopu PDV-a (neki prehrambeni artikli, lijekovi, knjige).
 • Postupak na granici, dozvoljava da putnik (umjesto jedinstvene stope carine) zatraži primjenu stopa carine iz Carinske tarife. Takav zahtjev putnika na primjeni stopa prema Carinskoj tarifi, rezultira provedbom redovnog postupka carinjenja na unutrašnjoj carinarnici.
postupak carinjenja po tanskih po iljaka
POSTUPAK CARINJENJA POŠTANSKIH POŠILJAKA
 • Osnovno, kada poštanske pošiljke stignu u carinsko područje Republike Hrvatske, carinski djelatnik u nadležnoj pošti carinjenja vrši podjelu na pošiljke koje se ne podnose carinarnici, dakle koje se odmah puštaju radi uručenja primateljima od onih koje se radi carinskog pregleda podnose carinarnici.
 • Sve pošiljke robe, koje dolaze iz inozemstva od pravnih osoba, kao i sve pošiljke koje su predmetom kupoprodaje (dakle koje se plaćaju), podliježu obvezatnom obračunu carine i PDV-a, neovisno što prispjela roba služi osobnim potrebama primatelja i što je vrijednost robe ponekad manja od 300 kuna
dokumenti pri carinjenju po tanskih po iljaka
Dokumenti pri carinjenju poštanskih pošiljaka

Poštansko-carinska deklaracija

 • Kada je moguće primijeniti jedinstvenu carinsku stopu od 10%, Jedinstvena carinska stopa može se primijeniti samo u slučaju uvoza robe koju fizička osoba u Republici Hrvatskoj prima od fizičke osobe iz inozemstva, a pošiljka sadrži robu nekomercijalne naravi pod uvjetom da vrijednost robe ne prelazi 5.000,00 kuna.
 • kada se pošiljka djelomično oslobađa od plaćanja carine, odnosno kada se za robu do vrijednosti 300 kuna primjenjuje oslobođenje od plaćanja carine, a na ostali dio pošiljke se obračunava carina i porez sukladno članku 8. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine („Narodne novine“, br. 05/07),
 • kada fizičke osobe primaju, (odnosno kupuju) iz inozemstva robu u vrijednosti do 5.000,00 kuna, od fizičkih ili pravnih osoba, a koja se može smatrati robom za osobne potrebe ili potreba članova svog domaćinstva, uz primjenu propisane stope iz Carinske tarife

JCD

problemi koji se javljaju pri carinjenju
Problemi koji se javljaju pri carinjenju
 • Problemi sa dokumentacijom
 • Problemi sa prijevozom
 • Problemi sa procedurama
problemi sa dokumentacijom
Problemi sa dokumentacijom

Problem s dokumentacijom nastaju kada stvarno, zatečeno stanje ne odgovara stanju navedenom u dokumentaciji.

Pogrešno opisivanje može biti uočeno u vezi sa:

 • svrstavanjem robe u odgovarajući tarifni broj,
 • podrijetlom robe,
 • carinskom vrijednošću robe,
 • količinom/kvalitetom (uključujući trgovački opis i zaštitu potrošača),
 • ograničenja po kvotama,
 • carinskim postupcima.
problemi s prijevozom
Problemi s prijevozom
 • strgnuta plomba s kamiona
 • zbog prometne nesreće putem ili nevremena dolazak kamiona kasni jedan dan u odredište
 • pregledom se utvrdi da je jedan paket košulja smočen jer je cerada kamiona prokišnjavala te nastaje oštećenje robe u prijevozu te je ona neupotrebljiva
problemi s procedurama
Problemi s procedurama
 • Po dolasku kamiona u zračnu luku djelatnici zračne luke su kamion odplombirali, istovarili robu i isporučili je u avion. Osoblje koje je diglo plombe donijelo je u carinu dokument na kojem je navedeno da je kamion plombiran te ga je trebalo cariniti, što djelatnici nisu znali
 • Pri uvozu automobila iz npr. Njemačke kupac bi u slučaju da priloži obrazac o porijeklu bio oslobođen carine ako bi uspio dokazati da je auto iz EU, ali automobili kupljeni u EU ne moraju biti podrijetlom iz EU kao niti auti čije se matične kuće nalaze u EU-a.
prekr aji
Prekršaji
 • Novčane kazne
 • »Novčanom kaznom od 3.000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od ??? do ??? kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba:1) ako prilikom ulaska u carinsko područje ili izlaska iz carinskog područja ne prijavi robu ili pokuša bez prijave prenijeti robu preko carinske crte (članak 49. stavak 1.),
 • Zastara za pokretanje prekršajnog postupka je 2 godine???
 • Apsolutna zastara je 4 godine???
hrvatska carinska tarifa http www carina hr dokumenti propisi aspx
Hrvatska carinska tarifa(http://www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx)
 • Sustavan popis proizvoda s pripadajućim carinskim stopama
 • 7000 različitih stavki
zemlje s kojima je hrvatska sklopila ugovore o povla tenoj trgovini
Zemlje s kojima je hrvatska sklopila ugovore o povlaštenoj trgovini
 • EU
 • Turska
 • Island
 • Norveška
 • Švicarska
 • Lihtenštajn
 • Albanija
 • Bosna i Hercegovina
 • Crna Gora
 • Makedonija
 • Moldova
 • Srbija
 • UNMIK/Kosovo
luksuzni proizvodi
luksuzni proizvodi
 • I. Nakit i srodni proizvodi:
  • 1. kultivirani biseri obrađeni (osim nizanih, uokvirenih i montiranih),
  • 2. neindustrijski dijamanti obrađeni, neuokvireni i nemontirani,
  • 3. drago kamenja obrađeno, osim jednostavno piljeno i grubo oblikovano (osim dijamanata),
  • 4. nakit i dijelovi nakita od plemenitih metala (uključujući i prevučene ili platinirane plemenitim metalima),
  • 5. zlatarski ili filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od sreb­ra (uključujući prevučene  ili platinirane plemenitim metalima),
  • 6. zlatarski i filigranski proizvodi od plemenitih metala,
  • 7. zlatarski i filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od obič­nih metala prevučeni ili platinirani plemenitim metalima,
  • 8. proizvodi od plemenitih metala, prevučeni ili platinirani plemenitim metalima,
  • 9. proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera,
  • 10. prigodni kovani novac, uključujući i zlatni novac, (koji nije zakonsko sredstvo plaćanja), numizmatički novac i zbirke kovanica;
 • II. Satovi:
  • 1. ručni, džepni i drugi osobni satovi, s kućištem ili remenom od plemenite kovine ili od kovine prevučene plemenitim metalima,
  • 2. remeni i narukvice za ručne satove i dijelove za remene i narukvice od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitom kovinom te od pozlaćene i posrebrene kovine;
 • III. Odjeća i obuća od krzna i od kože reptila,
 • IV. Pirotehnički proizvodi za vatromete,
 • V. Oružje:
  • 1. revolveri i pištolji,
  • 2. lovačke puške, sačmarice, uključujući i kombinacije sač­marica i karabina;
 • VI. Ostalo:
  • 1. bjelokost (slonovača), kornjačevina, koralji, sedef, obra­đeni i proizvodi od tih materijala,
  • 2. upaljači za cigarete (mehanički ili električni), džepni, stolni i ostali od plemenitih kovina.
zadaci
Zadaci
 • Cijena polovnog dieselskog automobila, 1950ccm u Njemačkom salonu iznosi 155,000 kuna. Auto je proizveden u Norveškoj. Naknada za posredovanja prilikom kupnje iznosi 500 kn, trošak osiguranja 200, a trošak prijevoza 1500 od čega na iznos do granice otpada 2/3. Opća stopa carine na rabljenje automobile obujma 1500-2500 ccm iznosi 12%. Automobili spadaju u skupinu roba na koju se plaća posebni porez. Trošarina na polovne automobile preko 1600ccm povećava se za 100%. Stopa PDV je 23%.
 • Koja će biti cijena automobila na granici?
rje enje
rješenje
 • 155000 cijena u salonu
 • 500 naknada posrednicima
 • 200 osiguranje do granice
 • 1000 (2/3 od 1500) trošak transporta
 • =156700
 • Carina=0
 • Trošarina=(27000+1876)*2=57752
 • PDV=156700+57752*0,23=49324
 • Ukupno =263776 kn
slide51

Vrijednost ručnog sata koji ste kupili u online prodavaonici iznosi 150 kuna. Trošak poštarine je 30. Roba se šalje iz Kine gdje je ujedno i njezino podrijetlo. Opća carinska stopa na ručne satove iznosi 5%, dok je jedinstvena carinska stopa na poštanske pošiljke do 5000 kuna 10%. Trošarina na luksuzne proizvode plaća se po stopi od 30%. PDV je 23%. Koliko će koštati sat nakon uvoza?

rje enje1
rješenje
 • 150 cijena u prodavaonici
 • 30 poštarina
 • 180
 • 189
 • nakon PDV-a = 232,47
slide53

U Švicarskoj ste kupili koraljnu ogrlicu koja je proizvedena u Indiji. Vraćate se osobnim automobilom u zemlju. Cijena ogrlice u Švicarskoj bila je

 • A)950 kn
 • B)8000 kn
 • Stopa carine iznosi 10%. Trošarina na luksuzne proizvode plaća se po stopi od 30%. PDV je 23%. Koliko se mora platiti prilikom uvoza spomenute ogrlice?
slide54

A) 0 kn

 • B) 8000*0,1=800 carina
  • 8000*0,3=2400 trošarina
  • Ukupno (8000+800+2400)*1,23=13776
  • 13776-8000=5776
slide55

Prijatelj iz Amerike vam kao dar šalje cipele od krokodilske kože(američko podrijetlo). Vrijednost cipela u američkoj prodavaonici (uključujući poštarinu) iznosi 4700 kn. Proizvodi od kože reptila smatraju se luksuznim dobrima. PDV je 23%. Jedinstvena carinska stopa na poštanske pošiljke iznosi 10%.

 • Koliko morate platiti pri isporuci navede robe?
slide56

4700

 • =4700
 • 4700*0,1=470
 • 4700*0,3=1410
 • 4700+470+1410=6580
 • 6580*0,23=1513
 • Ukupno 1513+1410+470=3393
slide57

Kupili ste školski udžbenik na Amazonu. Cijena knjige je 700 kuna. Trošak poštarine je 100 kn. PDV iznosi 23% Koliko će koštati knjiga u Hrvatskoj?

 • (800 kn)