slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bazele PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bazele

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Bazele - PowerPoint PPT Presentation


 • 376 Views
 • Uploaded on

Bazele. Formula general ă: M(OH) n (unde M este un metal, iar n este valenţa acestuia) Definiţie : Bazele sunt substan ț e î n a c ă ror compozi ț ie intr ă un atom de metal ș i un num ă r de grup ă ri hidroxil egal cu valen ț a metalelor . Exemple :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bazele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Formula generală: M(OH)n

(unde M este un metal, iar n este valenţa acestuia)

Definiţie:

Bazele suntsubstanțe în a cărorcompozițieintră un atom de metal și un numărde grupărihidroxilegal cu valența metalelor.

Exemple:

Na OH (soda caustică); K OH; Ca (OH)2(varstins), Cu (OH)2.

Clasificare:

După solubilitatea în apă:

- bazesolubile: Na OH; K OH; Ca (OH)2

- bazeinsolubile: Al (OH)3; Cu (OH)2

slide3

Denumirea:

1. Pentru bazelemetalelor cu o valență fixă:

- termenul “hidroxid” + denumire metal

Ex:Na OH – hidroxid de sodiu.

2. Pentrubazelemetalelor cu valențăvariabilă:

- dupătermenul “hidroxid”,urmat de denumireametaluluise puneîn parantezăvalentametalului.

Ex: Fe (OH)2 - hidroxid de fier (II)

slide4

Metode de obţinere:

1. Obținerea bazelor solubile:

oxid de metal + apă = bază

Na2O + H2O = 2 Na OH r.c.

metal + apă = bază + H2

2Na + 2H2O = 2Na OH + H2r.s.

2. Obținerea bazelor insolubile:

Prin tratareauneibazesolubile cu o sare rezultă obază insolubilă șisare.

2 Na OH + Cu SO4= Cu (OH)2 + Na2SO4r.d.i.

slide5

Proprietăţi fizice:

Bazele sunt substanțe solide și pot fi:

-albe: Na OH

-colorate: -albastre: Cu (OH)2

-brun-roscate: Fe (OH)3

Pot fi solubilesauinsolubile, sunt substanțe leșioaseșilunecoase la pipăit.

Bazelemetaleloralcalinenumiteși “alcali” suntfoartehigroscopice.

Nu se gustădar au gust leșietic.

Atacăpielea, hârtiașitesăturile.

Hidroxiziialcalini se păstreazăîn vase de culoareînchisă.

slide6

Proprietăți chimice:

 • 1. Acţiunea asupra indicatorilor
 • Toate bazele solubile albăstresc turnesolul și înrosesc fenolftaleina, proprietăți folosite la identificarea bazelor.
 • 2. Reacția cu oxizii acizi
 • Ca(OH)2+ CO2 = CaCO3↓ + H2O
 • 2 Na OH + CO2 = Na2 CO3 + H2O
 • 3. Neutralizarea ( reacţia cu acizii)
 • NaOH + HCl = NaCl + H2O
 • Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O
 • Bazele reacționeaza cu acizii, formând săruri și apă.

4. Reacţia cu săruri

 • 2 Na OH + Cu SO4 = Cu (OH)2 + Na2SO4
 • 3 K OH + Fe Cl3 = Fe (OH)3 + 3 K Cl
 • 5. Reacţia de descompunere
 • Cu (OH)2= Cu O + H2O
slide7

Utilizările bazelor:

Bazele substanțelor alcaline NaOH și KOH, constituie reactivi folosiți frecvent în laboratoare. În industrie, hidroxidul de sodiu este utilizat la fabricarea săpunului, la obținerea fibrelor artificiale, la mercerizarea bumbacului, la fabricarea sodei de rufe.

Hidroxidul de calciu este o substanță de primă importanță în industrie și în construcții. Laptele de var, soluție care se obține prin dizolvarea hidroxidului de calciu în apă, se folosește la văruirea clădirilor, la obținerea mortarului etc. Apa de var se folosește în industria zaharului, în medicină și pentru recunoașterea dioxidului de carbon în laborator.

slide8

Bibliografie

 • - Manual de chimie pentru clasa a VIII-a, editura Corint;
 • www.wikipedia.ro
 • www.didactic.ro

Realizat de elevii clasei a VIII-a B

Şcoala cu clasele I-VIII Girişu de Criş