Obchodní korespondence - PowerPoint PPT Presentation

gannon
obchodn korespondence n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obchodní korespondence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obchodní korespondence

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Presentation Description
106 Views
Download Presentation

Obchodní korespondence

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obchodní korespondence Nikola Vottová Alena Zeyvalová

 2. Význam korespondence • Obchodní korespondencí se rozumějí dopisy, které se vyhotovují v organizacích, bez ohledu na jejich charakter, to znamená v organizacích podnikatelského (obchodních společnostech a živnostech),tak i nepodnikatelského charakteru (např: obecní, finanční úřady)

 3. Sloh obchodního dopisu I. • Pravdivý - věcná správnost,nepravdivé údaje ztratí důvěryhodnost • Logický - logické navazování,vzbudit zájem adresáta, popsat situaci,vyjít ze zjištěných skutečností,pak následují naše argumenty, důvody, připomínky • Přehledný – kratší odstavce se čtou lépe než dlouhé, jeden odstavec má vyjadřovat jednu myšlenku (i když bude obsahovat jen jednu větu)

 4. Sloh obchodního dopisu II. • Srozumitelný – snažíme se vyjádřit myšlenky jednoznačně, bez zbytečného zdůvodňování a zavádění do jiných problematik • Stručný – omezíme se na podstatné, Vyhýbáme se rozvláčnosti a mnohomluvnosti, která může vzbudit netrpělivost adresáta,stručnost však nesmí být na úkor srozumitelnosti • Přirozený – Příznivý dojem vyvoláme nestrojeným vyjadřováním

 5. Jak to nemá vypadat: Arborum GMBH, Mozart Strasse 6, 365 02 Passau telefon: +48 124 156 458, web: www.arborum.de Autocont, s. r. o. Husova 256 370 05 České Budějovice Passau, 4. května 2007Poptávka Velmi nás zaujal Váš inzerát v počítačovém časopise CHIP, ve kterém nabízíte monitory značky Belinea. Máme s touto značkou velmi dobré zkušenosti, ale bohužel na německém trhu ji žádná společnost nedodává. Žádáme Vás o zaslání podrobným prospektů a informací o jednotlivých typech monitorů této značky, cenách, termínu dodání, záruční lhůtě a servisních službách. Pokud nás Vaše nabídka zajme, budeme Vás následně kontaktovat. Čekáme na Vaši odpověď a věříme, že se stane počátkem naší dobré spolupráce. Se srdečným pozdravem Hans Müller – obchodní ředitel


 6. Úprava korespondence • Úprava korespondence, jak obchodní, tak i osobní je dána ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editory jejiž poslední verze je z listopadu 2002 • Tato norma není závazná, ale je vhodné ji používat.

 7. Části obchodního dopisu • Tři základní části: • Předtištěné úvodní náležitosti • záhlaví • vyznačení adresového pole a pásma • odvolací údaje v úpravě • sloupcové • řádkové • Text dopisu • oslovení • důvod proč píšeme • návrh • co potřebujeme • pozdrav • Náležitosti dopis ukončující • razítko • vlastnoruční podpis • jméno a funkce pisatele • vyznačení přílohy

 8. Písemnosti při obchodování • Poptávka • Nabídka • Objednávka • Odvolávka • Dodací list • Faktura • Reklamace (výtka) • Urgence • Upomínky

 9. Poptávka • poptávka (dotaz) je písemnost, kterou kupující hledá vhodného prodávajícího VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: 255/06/Ya ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY, s. r. o. obchodní oddělení VYŘIZUJE: Tejralová Kafkova 17 TEL.: 235 369 987 974 01 TŘEBÍČ 1 FAX: 254 258 698 E-MAIL: Tejkalova@seznam.cz DATUM: 2006-10-10 Poptávka po pracovních rukavicíchVážení obchodní partneři, kvůli nespolehlivosti našeho dosavadního dodavatele a na doporučení jednoho z pacientů se na Vás obracíme s dotazem na možnost pravidelných dodávek zdravotních rukavic.Zajímá nás sortiment, velikosti, kvalita a ceny rukavic (včetně DPH), které nám můžete dodávat. Žádáme také o sdělení dodacích lhůt, , jak i event. Jiných dodacích podmínek. Uvítáme také zaslání nabídkového listu, katalogu nebo jiného materiálu, z něhož bychom si mohli udělat konkrétnější představu o nabízeném zboží.Vaše vhodná nabídka se může za dané situace stát začátkem naší trvalé obchodní spolupráce. S pozdravemJana Petrákováasistentka ředitele

 10. Nabídka • nabídka zboží nebo služeb je návrhem na uzavření kupní smlouvy VÁŠ DOPIS ZN.: 123/06 ZE DNE: 2006-11-18 NAŠE ZN.: 365/06 MORAVSKÁ BÁRNA restaurace a vinárna VYŘIZUJE: Tejralová pí Čepová, vedoucí provozu TEL.: 236 225 114 Bezručovo nám. 17 FAX: 236 225 111 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU E-MAIL: adela.tejralova@seznam.cz DATUM: 2006-11-21 Nabídky nerezového kuchyňského nádobí • Vážený paní Čepová,potěšil nás Váš zájem o naše nerezové kuchyňské nádobí. Nabízíme Vám výrobky ze speciální korozivzdorné oceli, která je určena především k potravinářským účelům v domácnostech, v restauracích, v hotelech a ve zdravotnických zařízeních. Použitý materiál, způsob zpracování i povrchová úprava nabízeného nádobí (leštěním, jemným broušením nebo kombinací obou těchto technologií) splňují nejpřísnější hygienické předpisy a jsou navíc schváleny Státním zkušebním ústavem lehkého průmyslu. V přiloženém nabídkovém listě jsou obsaženy veškeré informace o sortimentu, vzhledu a ceně zboží. Pokud si budete přát, jsme ochotni Vás navštívit a vzorky osobně předvést. Koupě většího množství nabízeného nádobí je spojena nejen s množstevním rabatem, nýbrž i s přizpůsobením dodacích a event. I platebních podmínek Vašemu přání.Věříme že si z naší nabídky vyberete, a očekáváme Vaši brzkou objednávkuS pozdravemVáclav Brožíkdealer

 11. Objednávka • objednávka je návrhem kupní smlouvy, který zavazuje pouze kupujícího VÁŠ DOPIS ZN.: 671/2003/Mr ZE DNE: 2003-10-14 NAŠE ZN.: 138/2003/Pe SANTE, spol. s r. o. pí Leona Dvořáková VYŘIZUJE: Pecková Ke Kostelu 79 TEL.: 354 211 328 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ FAX: 354 211 329 E-MAIL: lazne@kynzvart.cz DATUM: 2003-10-17 Objednávka č. 268/03 Vážená paní Dvořáková, na základě upřesnění Vaší nabídky zdravotní obuvi objednáváme: po pěti párech dámských zdravotních pantoflí ve velikostech 38 – 40; po třech párech pánských ortopedických pantoflí ve velikostech 40 – 44; po dvou párech pánských ortopedických sandálů ve velikostech 38 – 45. Žádáme o potvrzení objednávky na přiložené kopii. Zboží převezmeme osobně. Sdělte nám termín jeho vyskladnění. Věříme, že s Vaší zdravotní obuví budeme plně spokojeni a v případě potřeby se na Vás budeme i nadále s důvěrou obracet. S pozdravem Dana Pecková Hospodářka Příloha

 12. Faktura • prodávající vyúčtovává dodané zboží nebo provedené práce kupujícímu Faktura číslo 123/08 Praha, 18.8.2003 Dodavatel: Jiří Novák Ječná 3 Praha 120 01 Česká Republika IČO: 111 11 111 DIČ: 111 11 111 Číslo účtu: 111 1111 1111 Odběratel: Aukro s.r.o. Náměstí T. G. Masaryka 1280 760 01 Zlín IČO: 276 84 555 DIČ: CZ27684555 Předmět: Reklamní kampaň - Partnerský program Uživatelské jméno: wa1 Statistika banneru (počet kliknutí): 100 Cena: 1000 Kč Slovně: Jedentisíc Kč Vystavil: Odebral:

 13. Reklamace • pokud prodávající dodá zboží v rozporu s uzavřenou obchodní smlouvou, má kupující právo na reklamaci VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: 42/007/po PAPIRUS, s. r. o. obchodní oddělení VYŘIZUJE: Kukalová Uhlova 17 TEL.: 235 369 987 974 01 PRAHA 1 FAX: 254 258 698 DATUM: 2007-12-3 Vážení, dne 12.3. 2007 jsem s Vámi uzavřel kupní smlouvu, kterou jsem od Vás koupil 200 ks papíru Normal a 100 ks papíru Special. Předmět koupě jsem převzal dne 1.4. 2007. Bylo mi, ale zasláno jen 100ks Normal a 50 ks Speciál. Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto žádám o odstranění výše uvedených vad v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. S pozdravem Ing. Petr Novotný

 14. Zdroje • Administrativní technika (Ing. Josef Kříž, CSc., doc. Ing. Roman Zuzák, PhD. ) • Obchodní korespondence pro střední školy, Fortuna, 2001 Děkujeme za pozornost