obchodn korespondence n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obchodní korespondence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obchodní korespondence

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Obchodní korespondence - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Obchodní korespondence. Nikola Vottová Alena Zeyvalová. Význam korespondence.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Obchodní korespondence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obchodn korespondence

Obchodní korespondence

Nikola Vottová

Alena Zeyvalová

v znam korespondence
Význam korespondence
 • Obchodní korespondencí se rozumějí dopisy, které se vyhotovují v organizacích, bez ohledu na jejich charakter, to znamená v organizacích podnikatelského (obchodních společnostech a živnostech),tak i nepodnikatelského charakteru (např: obecní, finanční úřady)
sloh obchodn ho dopisu i
Sloh obchodního dopisu I.
 • Pravdivý - věcná správnost,nepravdivé údaje ztratí důvěryhodnost
 • Logický - logické navazování,vzbudit zájem adresáta, popsat situaci,vyjít ze zjištěných skutečností,pak následují naše argumenty, důvody, připomínky
 • Přehledný – kratší odstavce se čtou lépe než dlouhé, jeden odstavec má vyjadřovat jednu myšlenku (i když bude obsahovat jen jednu větu)
sloh obchodn ho dopisu ii
Sloh obchodního dopisu II.
 • Srozumitelný – snažíme se vyjádřit myšlenky jednoznačně, bez zbytečného zdůvodňování a zavádění do jiných problematik
 • Stručný – omezíme se na podstatné, Vyhýbáme se rozvláčnosti a mnohomluvnosti, která může vzbudit netrpělivost adresáta,stručnost však nesmí být na úkor srozumitelnosti
 • Přirozený – Příznivý dojem vyvoláme nestrojeným vyjadřováním
jak to nem vypadat
Jak to nemá vypadat:

Arborum GMBH, Mozart Strasse 6, 365 02 Passau

telefon: +48 124 156 458, web: www.arborum.de

Autocont, s. r. o.

Husova 256

370 05 České Budějovice Passau, 4. května 2007Poptávka

Velmi nás zaujal Váš inzerát v počítačovém časopise CHIP, ve kterém nabízíte monitory značky Belinea. Máme s touto značkou velmi dobré zkušenosti, ale bohužel na německém trhu ji žádná společnost nedodává. Žádáme Vás o zaslání podrobným prospektů a informací o jednotlivých typech monitorů této značky, cenách, termínu dodání, záruční lhůtě a servisních službách. Pokud nás Vaše nabídka zajme, budeme Vás následně kontaktovat.

Čekáme na Vaši odpověď a věříme, že se stane počátkem naší dobré spolupráce.

Se srdečným pozdravem Hans Müller – obchodní ředitel

prava korespondence
Úprava korespondence
 • Úprava korespondence, jak obchodní, tak i osobní je dána ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editory jejiž poslední verze je z listopadu 2002
 • Tato norma není závazná, ale je vhodné ji používat.
sti obchodn ho dopisu
Části obchodního dopisu
 • Tři základní části:
  • Předtištěné úvodní náležitosti
   • záhlaví
   • vyznačení adresového pole a pásma
   • odvolací údaje v úpravě
    • sloupcové
    • řádkové
  • Text dopisu
   • oslovení
   • důvod proč píšeme
   • návrh
   • co potřebujeme
   • pozdrav
  • Náležitosti dopis ukončující
   • razítko
   • vlastnoruční podpis
   • jméno a funkce pisatele
   • vyznačení přílohy
p semnosti p i obchodov n
Písemnosti při obchodování
 • Poptávka
 • Nabídka
 • Objednávka
 • Odvolávka
 • Dodací list
 • Faktura
 • Reklamace (výtka)
 • Urgence
 • Upomínky
popt vka
Poptávka
 • poptávka (dotaz) je písemnost, kterou kupující hledá vhodného prodávajícího

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 255/06/Ya ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY, s. r. o.

obchodní oddělení

VYŘIZUJE: Tejralová Kafkova 17

TEL.: 235 369 987 974 01 TŘEBÍČ 1

FAX: 254 258 698

E-MAIL: Tejkalova@seznam.cz

DATUM: 2006-10-10

Poptávka po pracovních rukavicíchVážení obchodní partneři, kvůli nespolehlivosti našeho dosavadního dodavatele a na doporučení jednoho z pacientů se na Vás obracíme s dotazem na možnost pravidelných dodávek zdravotních rukavic.Zajímá nás sortiment, velikosti, kvalita a ceny rukavic (včetně DPH), které nám můžete dodávat. Žádáme také o sdělení dodacích lhůt, , jak i event. Jiných dodacích podmínek. Uvítáme také zaslání nabídkového listu, katalogu nebo jiného materiálu, z něhož bychom si mohli udělat konkrétnější představu o nabízeném zboží.Vaše vhodná nabídka se může za dané situace stát začátkem naší trvalé obchodní spolupráce. S pozdravemJana Petrákováasistentka ředitele

nab dka
Nabídka
 • nabídka zboží nebo služeb je návrhem na uzavření kupní smlouvy

VÁŠ DOPIS ZN.: 123/06

ZE DNE: 2006-11-18

NAŠE ZN.: 365/06 MORAVSKÁ BÁRNA

restaurace a vinárna

VYŘIZUJE: Tejralová pí Čepová, vedoucí provozu

TEL.: 236 225 114 Bezručovo nám. 17

FAX: 236 225 111 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU

E-MAIL: adela.tejralova@seznam.cz

DATUM: 2006-11-21

Nabídky nerezového kuchyňského nádobí

 • Vážený paní Čepová,potěšil nás Váš zájem o naše nerezové kuchyňské nádobí. Nabízíme Vám výrobky ze speciální korozivzdorné oceli, která je určena především k potravinářským účelům v domácnostech, v restauracích, v hotelech a ve zdravotnických zařízeních. Použitý materiál, způsob zpracování i povrchová úprava nabízeného nádobí (leštěním, jemným broušením nebo kombinací obou těchto technologií) splňují nejpřísnější hygienické předpisy a jsou navíc schváleny Státním zkušebním ústavem lehkého průmyslu. V přiloženém nabídkovém listě jsou obsaženy veškeré informace o sortimentu, vzhledu a ceně zboží. Pokud si budete přát, jsme ochotni Vás navštívit a vzorky osobně předvést. Koupě většího množství nabízeného nádobí je spojena nejen s množstevním rabatem, nýbrž i s přizpůsobením dodacích a event. I platebních podmínek Vašemu přání.Věříme že si z naší nabídky vyberete, a očekáváme Vaši brzkou objednávkuS pozdravemVáclav Brožíkdealer
objedn vka
Objednávka
 • objednávka je návrhem kupní smlouvy, který zavazuje pouze kupujícího

VÁŠ DOPIS ZN.: 671/2003/Mr

ZE DNE: 2003-10-14

NAŠE ZN.: 138/2003/Pe SANTE, spol. s r. o.

pí Leona Dvořáková

VYŘIZUJE: Pecková Ke Kostelu 79

TEL.: 354 211 328 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

FAX: 354 211 329

E-MAIL: lazne@kynzvart.cz

DATUM: 2003-10-17

Objednávka č. 268/03

Vážená paní Dvořáková,

na základě upřesnění Vaší nabídky zdravotní obuvi objednáváme:

po pěti párech dámských zdravotních pantoflí ve velikostech 38 – 40;

po třech párech pánských ortopedických pantoflí ve velikostech 40 – 44;

po dvou párech pánských ortopedických sandálů ve velikostech 38 – 45.

Žádáme o potvrzení objednávky na přiložené kopii. Zboží převezmeme osobně. Sdělte nám termín jeho vyskladnění.

Věříme, že s Vaší zdravotní obuví budeme plně spokojeni a v případě potřeby se na Vás budeme i nadále s důvěrou obracet.

S pozdravem

Dana Pecková

Hospodářka

Příloha

faktura
Faktura
 • prodávající vyúčtovává dodané zboží nebo provedené práce kupujícímu

Faktura číslo 123/08

Praha, 18.8.2003

Dodavatel:

Jiří Novák

Ječná 3

Praha 120 01

Česká Republika

IČO: 111 11 111

DIČ: 111 11 111

Číslo účtu: 111 1111 1111

Odběratel:

Aukro s.r.o.

Náměstí T. G. Masaryka 1280

760 01 Zlín

IČO: 276 84 555

DIČ: CZ27684555

Předmět: Reklamní kampaň - Partnerský program

Uživatelské jméno: wa1

Statistika banneru (počet kliknutí): 100

Cena: 1000 Kč

Slovně: Jedentisíc Kč

Vystavil: Odebral:

reklamace
Reklamace
 • pokud prodávající dodá zboží v rozporu s uzavřenou obchodní smlouvou, má kupující právo na reklamaci

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 42/007/po PAPIRUS, s. r. o.

obchodní oddělení

VYŘIZUJE: Kukalová Uhlova 17

TEL.: 235 369 987 974 01 PRAHA 1

FAX: 254 258 698

DATUM: 2007-12-3

Vážení,

dne 12.3. 2007 jsem s Vámi uzavřel kupní smlouvu, kterou jsem od Vás koupil 200 ks papíru Normal a 100 ks papíru Special. Předmět koupě jsem převzal dne 1.4. 2007.

Bylo mi, ale zasláno jen 100ks Normal a 50 ks Speciál.

Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto žádám o odstranění výše uvedených vad v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

S pozdravem

Ing. Petr Novotný

zdroje
Zdroje
 • Administrativní technika (Ing. Josef Kříž, CSc., doc. Ing. Roman Zuzák, PhD. )
 • Obchodní korespondence pro střední školy, Fortuna, 2001

Děkujeme za pozornost