den ryska federationen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den Ryska Federationen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den Ryska Federationen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Den Ryska Federationen - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Den Ryska Federationen. Maktdelningsprincipen. Horizontal division of power. Vertical division of power. FEDERAL LEVEL. Presidency. Security Council. Pres. Adm. Federal Assembly (Federalnoe Sobranie). Constitutional Court. Federal Government. Duma Fed Cnl (Sov Fed).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den Ryska Federationen' - gannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Maktdelningsprincipen

Horizontal division of power

Vertical division of power

FEDERAL LEVEL

Presidency

Security Council

Pres. Adm.

Federal Assembly

(Federalnoe Sobranie)

Constitutional Court

Federal

Government

Duma Fed Cnl

(Sov Fed)

REGIONAL LEVEL

89 regional legislatures

89 regional executives

89 regional courts

LOCAL LEVEL

Local self-government

horisontell maktdelning
Horisontell maktdelning
 • Presidentbetonat semi-presidentiellt system, republik
 • Presidenten har stor utnämningsmakt och breda befogenheter (riktlinjer för inrikes- och utrikespolitik)
 • Suspensivt veto
 • Premiärministern, parlamentet och konstitutionsdomstolen är svaga motvikter
reformer av partisystem och valsystem
Reformer av partisystem och valsystem
 • Krävs 50 000 medlemmar (tidigare 10 000)
 • Regional förankring i över 50% av regioner med över 500 medlemmar i varje region (tidigare 100).
 • Inga regionala partier i nationella val.
 • Proportionerligt valsystem
 • 7-procentsspärr (tidigare 5 %)
vertikal maktdelning vad r federalism
Vertikal Maktdelning:Vad är federalism?
 • Principen om icke-centralisering. Ambitionen att förena både mångfald och enighet inom en stat. Att förena självstyre och gemensamt styre, koordinering och självständighet.

1) Två eller fler regeringsnivåer

2) En skriven konstitution

3) Regionalt deltagande i beslutsfattande på federal nivå

4) En konstitutionsdomstol

5) Processer och mekanismer som tillåter och uppmuntrar samarbete mellan de olika regeringsnivåerna

rysk federalism under jeltsin 1991 1999
Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999

Jeltsin: ”ta så mycket makt ni klarar av”

 • Decentralisering/acentralisering
 • De jure asymmetri

Federationsavtalet (mars 1992)

‘The republics of the Russian Federation hold full state power (legislative, executive, and judicial) on their territory, except those jurisdictions handed over (transferred) to federal organs of state power in accordance with this treaty’ (Federal Treaty, Article III:1).

rysk federalism under jeltsin 1991 19991
Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999

Konstitutionen (december 1993)

- inga definierade exklusiva kompetenser till regionerna, endast samkompetenser och restkompetenser.

- kompetenser kan överföras (artikel 78:2, 3)

- tillsättning av guvernörerna ej definierad

- regional representation i federala centrum ej definierad

f rdelning av kompetenser
Artikel 71: exklusiva federala kompetenser

antagande och förändring av den Ryska federationens konstitution och

federala lagar samt kontroll att de efterföljs

det federala systemet och den Ryska federationens territorium

reglering och kontroll över det ekonomiska systemet: finanser, valuta,

krediter, tull, prispolitik och det federala bankväsendet

den federala budgeten, federala skatter

det federala energisystemet, kärnkraftspolitik, federala transportsystemet,

utrikespolitik och internationella relationer, internationella avtal

Artikel 72: samkompetenser

frågor om ägande, användande och förfogande över mark och naturresurser

allmänna frågor om uppfostran, utbildning, vetenskap, kultur och idrott

koordinering av frågor gällande hälsa och omsorg, familjefrågor, socialt skydd

verkställande av återgärder vid krishantering, naturkatastrofer och epidemier

fastställande av de allmänna principerna för skattesystemet

lagstiftning gällande administration, arbete, familj, bostad, mark, vatten,

skog och naturreservat

koordinering av regionernas internationella kontakter

Fördelning av kompetenser
rysk federalism under jeltsin 1991 19992
Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999

Asymmetrisk federalism

 • Artikel 5:1 och 72:2 vs artikel 5:2, 11 och 66.
 • Etnisk-territoriell princip
 • Orwell: some are more equal than others
 • Blandning av statsskick, valsystem, grad av demokrati och maktposition visavis Moskva
rysk federalism under jeltsin 1991 19993
Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999

Regionala författningar och bilaterala

avtal:

1998 hade 48 regioner bilaterala avtal

50 000 regionala lagar stred mot konstitutionen

 • Article 61 of 1992 Tatar Constitution:

‘The Republic of Tatarstan shall be a sovereign state, a subject of international law, associated with the Russian Federation on the basis of a treaty and the mutual delegation of powers’

rysk federalism under jeltsin 1991 19994
Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999

Tatarstans hemsida 2007 (www.tatar.ru):

From 1990 the republic has adopted three crucial documents – the

Declaration of State Sovereignty (August 30, 1990), the (Tatarstan)

Constitution (November 30, 1992) and the Treaty with the Russian

Federation on Delimitation of Jurisdictional Subjects and Mutual

Delegation of Powers (February 15, 1994). The three documents together

form the basis for legal state, political stability of the society, economic

reforms. The Tatarstan Constitution secures the division of legislative,

executive and judicial powers.

v ndpunkten krisen 1998
Vändpunkten – Krisen 1998
 • Politisk kris

- 4 st premiärministrar kom och gick: Kirienko, Primakov, Stepasjin och Putin

 • Ekonomisk kris

- Rubeln förlorade 80% av sitt värde

- Fördröjda löneutbetalningar

- Regioner införde tullar och gränsposteringar

Nytt policyparadigm seglar upp – Putins makt

putin konsolideringen av ett nytt politiskt paradigm
Putin – Konsolideringen av ett nytt politiskt paradigm
 • Allmän politik:

- modernisering

- förbättra statens styrka och effektivitet

- återställa enheten i samhället

- återställa juridisk och ekonomisk enhetlighet

- förbättra ekonomin och bekämpa fattigdomen

- införliva Ryssland i internationella

organisationer (t ex WTO)

- återuppväcka moralen och patriotismen i samhället

putin en ny typ av federalism
Putin – en ny typ av federalism
 • Diktatura zakona – Lagens diktatur
 • Vertikal´ Vlasti – Maktvertikalen
federala reformer 2000 2004
Federala reformer – 2000-2004
 • Regional representation i Federationsrådet och upprättande av Statsrådet (maj 2000)
 • nytt sätt att tillsätta senatorer
 • guvernörer fortsatt tillgång till presidentens öra
federala reformer 2000 20041
Federala reformer – 2000-2004
 • Sju federala distrikt och federal

intervention (maj 2000)

federala reformer 2000 20042
Federala reformer – 2000-2004
 • Kozak-kommissionen (2001-2004)

- klargöra fördelningen av kompetenser (mänskliga rättigheter, lag och ordning, välfärdssystemet)

- klargöra vem som betalar för vad och med vilka skatteintäkter

- se över de bilaterala avtalen

federala reformer 2000 20043
Federala reformer – 2000-2004
 • Utnämning av guvernörerna (September 2004)

- Presidenten nominerar guvernörskandidater till de regionala parlamenten

putins ryssland hur federalt
Federalt:

Avskaffandet av guvernörer/senatorer ex officio

Förbättrad regional representation i Federationsrådet

Ökad koordinering genom federala distrikten

Federal intervention aldrig använd

Icke-federalt:

Federationsrådet som lobbyarena

Presidentvertikalen

Regionernas skattebas underminerad

Guvernörerna, maktdelning underminerad

Putins Ryssland – Hur federalt?
putins ryssland hur effektivt
Effektivt:

Förbättrad koordinering genom de federala distrikten

Kozak-kommissionen: enhetlig lagstiftning

Skattereformer: Tydligare fördelning av budgetansvar och skattefördelning

Ineffektivt:

De federala distrikten blev endast ytterligare en byråkratiskt nivå som går på tomgång.

Maktvertikalen: Federala myndigheter har dålig översikt över regionala villkor.

Putins Ryssland – Hur Effektivt?
putins ryssland hur demokratiskt
Demokratiskt:

Minskad maktkoncentration hos regionala ledare

Ökad möjligheter att utkräva ansvar av senatorer

Icke-demokratisk lagstiftning borttagen

Inte demokratiskt:

Avskaffande av guvernörsval ger endast indirekt regional representation i överhuset.

Regionala etniska minoriteter överkörda, etniska spänningar

Putins Ryssland – Hur demokratiskt?
federalism effektivitet och demokrati under putin
Federalism, Effektivitet och Demokrati under Putin

Slutsatser:

 • Ryssland har blivit alltmer centraliserat. Men bedömningen att Putins styre enbart har inneburit ett avskaffande av det federala styret är alltför simplistiskt.
 • Det federala systemet har blivit mer effektivt, men det tycks vara en kortsiktig effekt.
 • Ryssland har blivit mindre demokratiskt, men detta beror inte i första hand på de federala reformerna.
ryssland formella och informella regler och praktik
Ryssland – formella och informella regler och praktik

Intervju 2002:

“Regionerna kommer att anpassa sig. Vi har ett talesätt: en lag är som en gatulykta, du kan inte hoppa över den, men du kan gå runt den.”