workshop wiki blogg 25 09 09 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop Wiki / Blogg 25.09.09. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop Wiki / Blogg 25.09.09.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
gannon-hardin

Workshop Wiki / Blogg 25.09.09. - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
Workshop Wiki / Blogg 25.09.09.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WorkshopWiki/ Blogg 25.09.09. Wiki

  2. Hva er en wiki? • wiki betyr fort, rask, hurtig, hastig (Hawaii) • et personlig publiseringsverktøy • gratis, åpent for alle • et web 2.0 verktøy, dvs et internettverktøy hvor brukeren er både produsent og konsument

  3. Hvorfor wiki? • Digital kompetanse • Stimulerer kommunikasjon: Deling, samarbeid, kommentering • Stimulerer kreativitet: Design, farger, lyd, film på en enkel måte • Sammensatte tekster • Andre lesere enn læreren, autentisk situasjon • Demokratisk

  4. Hvorfor wiki – læreruttalelse: • ”Hensikten eller intensjonen med å lage en slik wiki er å få til læring i fellesskap. I utgangspunket skulle elevene ha et prosjekt/temaarbeid i dette emnet. Vanligvis vil da elevene velge et tema/en problemstilling som de setter seg inn i og blir relativt flinke i. Det som kan være problemet med en slik måte å jobbe på, er at hver elev/gruppe sitter med sitt arbeid, men vet lite om hva de andre elevene driver på. Jeg vil derfor at elevene skal bli engasjert i hverandres arbeid.” Fysikklærer, Del og bruk

  5. Hvorfor wiki – læreruttalelse, Del og bruk • ”Blogg, wiki, hjemmesider mm.åpner en ny arena for læring og formidling av kunnskaper, deling av info. mm...Ved å koble sammen lyd, bilde/film, skrift, kan wiki/blogg virke læringsfremmende. Elevene kan også produsere flotte produkt som de kan være stole av og som de lett kan vise andre, presentere både skriftlig og muntlig, for venner, i klassen, til muntlig eksamen ...Mulighetene er så store. Verden er liten, elever ved ulike skoler kan samarbeide.” Lærer i fremmedspråk

  6. Wiki-eksempler • http://delogbruk.ning.com/group/bloggwiki • https://wikeng.wikispaces.com/ • https://startwiki.wikispaces.com/