slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vox_high.wmv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Vox_high.wmv - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Vox_high.wmv. Realkompetanse – Hva er det?. Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som en person har fått gjennom arbeid (lønnet/ulønnet), utdanning, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vox_high.wmv' - ganit


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
realkompetanse hva er det
Realkompetanse – Hva er det?
 • Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som en person har fått gjennom arbeid (lønnet/ulønnet), utdanning, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller på annen måte
slide4
En realkompetansevurdering vil kunne si noe om hvilken kunnskap du har i forhold:
 • til den utdanningen du har tenkt deg,
 • og hvilke fag du eventuelt må ha

opplæring i.

hvem kan bli realkompetansevurdert
Hvem kan bli realkompetansevurdert?

Opplæringslova gir voksne som ikke har

fullført videregående opplæring, ”lovfesta rett

til gratis realkompetansevurdering og videregående

Opplæring”.§4-A Opplæringslova

 • Må være 25 år eller eldre
 • Ha fullført grunnskole eller tilsvarende
 • Ikke ha fullført videregående opplæring
 • (bosatt i Hordaland)
slide6
Voksne uten rett kan også bli realkompetansevurdert dersom de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)
 • Disse må da dekke kostnadene ved vurderingen.
realkompetansevurdering
Realkompetansevurdering

passer for dem som

 • har yrkespraksis, men ingen formell utdannelse
 • har yrkespraksis og/eller utdannelse, men ingen dokumentasjon
 • har deltatt i ulike fritidsaktiviteter og tilegnet seg kompetanse som kan vurderes mot læreplaner i videregående skole
 • ønsker dokumentasjon for å søke jobb eller mer utdanning
slide8

Målgruppe

 • Alle som ikke har fullført videregående skole, men som har opparbeidet seg uformell og/eller ikke formell kompetanse.
 • Alle som pga helsesituasjon må bytte yrke og har praksis som kan gi grunnlag for nytt yrkesvalg
  • Ordinære arbeidssøkere
  • Sykemeldte
  • Yrkeshemmede
  • Uførepensjonerte
  • Personer med tidsbegrenset uførepensjon
  • Enslige forsørgere
  • Minoritetsspråklige
  • Sosialhjelpsmottakere
hvordan g r en frem ved realkompetanse vurdering
Hvordan går en frem ved realkompetanse vurdering?
 • Den voksne tar kontakt med realkompetansesenter som har det fagområde vedkommende er interessert i.
 • Informasjon
 • Vurdering av dokumenter

Kompetanse fra arbeidsliv, organisasjonsarbeid, familieliv og andre aktiviteter vurderes opp mot læreplanene på videregående skoles nivå.

 • Samtale/vurdering med fagkonsulent
 • Godkjenning av fag –Kompetansebevis: Godkjent
 • Skissere opplæringsbehovet. Legge til rette for opplæringsløp tilpasset den voksne sitt behov
hvor blir en realkompetansevurdert
Hvor blir en realkompetansevurdert?
 • Årstad videregående skole
 • tlf. 55 59 50 00YrkesfagBergen sentrum, Bergen sør, Bergen vest, Askøy, Os, Fjell, Sund, Øygarden,
 • Lønborg videregående skole
 • tlf 55 25 49 00/02
 • Helsearbeidserfag,Hjelpepleie Bergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden
 • Bergen katedralskole
 • tlf 55 33 82 00Allmenne fagBergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy
 • Åsane videregående skole
 • tlf  55 95 69 00YrkesfagBergen Nord, Samnanger, Osterøy
 • Knarvik vidaregåande skule
 • tlf 56 35 54 00Alle fagAustrheim, Radøy, Meland, Lindås, Masfjorden, Modalen, Fedje
 • Stord vidaregåande skule
 • tlf 53 45 20 00Alle fagFitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Austevoll
 • Kvinnherad vidaregåande skule
 • tlf 53 47 57 00Alle fagKvinnherad, Tysnes, Fusa, Etne
 • Odda vidaregåande skule
 • tlf 53 64 96 00 Alle fag Odda, Ullensvang, Jondal, Kvam
 • Voss vidaregåande skule
 • tlf 56 53 22 00Alle fagVoss, Ulvik, Granvin, Eidfjord, Vaksdal, Kvam
 • Hordaland fylkeskommune Vaksenopplæring
litt statistikk
Litt statistikk

Vox-speilet 2007:

Realkompetansevurdering kan gi hele 80 % kortere opplæringstid

Vurdert realkompetanse har medført at resterende opplæring ble vesentlig kortereennom vedkommende skulle tatt fullopplæring

Størst andel på helse- og sosialfag

Nær halvparten av alle voksne i videregående opplæring går på helse- og sosialfag. 62 prosent er realkompetansevurdert

www.vox.no

realkompetansevurdering nytteverdi
Realkompetansevurdering - nytteverdi

Brukeren får

formell dokumentasjon på kompetanse, sett i forhold til videregående utdanning

får verdsatt kompetanse som ikke tidligere har vært synliggjort

økt tro på egne muligheter

et bedre utgangspunkt for jobbsøking

kan få avkortet skole-/ studietilbud

tilpasset opplæring

Det betyr økt treffsikkerhet i virkemiddelbruk

eksempel
Eksempel;
 • Kvinne 43 år – Ønske om fagbrev helsearbeider

Tidligere opplæring:

Grunnkurs helse og miljø

fra 1992.

Kurs 3 mnd omsorgsfaget

Kurs førstehjelp

Kurs data

Kurs i engelsk

slide14
Arbeiderfaring:

Hjemme med barn 10 år

23% stilling på sykehjem, 3 år + ekstravakter

2år nattevakt i bofellesskap, 33% stilling

Hjemmehjelp 40% stilling i 2 år

Etter samtale og gjennomgang av læreplanmål

tilbud om realkompetansevurdering på VgII

nivå helsefagarbeider.

Resultat: Godkjent ett programfag – opplæring i de

to resterende (en dag i uken ca ½ år)

Godkjent VgI helse- og sosialfag pga likeverdig

tidligere opplæring