trovanje antidepresivima n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TROVANJE ANTIDEPRESIVIMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

TROVANJE ANTIDEPRESIVIMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

TROVANJE ANTIDEPRESIVIMA. Studenti : Barta Levente Benko Atila Čobanović Vedrana Lilić Tamara Magda Kristina Savčić Nataša Zekanović Biljana Vezilić Mirjana Ljubenković Đurđica. Psihofarmaci. su lekovi koji se koriste u lečenju mentalnih poremećaja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TROVANJE ANTIDEPRESIVIMA' - ganit


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trovanje antidepresivima

TROVANJEANTIDEPRESIVIMA

Studenti:

BartaLevente

BenkoAtila

Čobanović Vedrana

Lilić Tamara

Magda Kristina

Savčić Nataša

Zekanović Biljana

Vezilić Mirjana

Ljubenković Đurđica

slide2

Psihofarmaci

su lekovi koji se koriste u lečenju mentalnih poremećaja

i oboljenja, posebno teških psihoza.

Najznačajniji predstavnici:

-antidepresivi

-neuroleptici

-benzodiazepini

-barbitirati

slide3

Depresija

je najčešći afektivni poremećaj, kreće se od vrlo blagog stanja koje se graniči sa normalnim sve do ozbiljnih depresija koje su praćene halucinacijama i deluzijama (bolesno verovanje u nešto što nije istino).

Simptomi depresije uključuju emocionalne

i biološke komponente:

-apatija

-pesimizam

-nedostatak samopouzdanja

-osećaj krivice

-neadekvatnost

-gubitak motivacije

-gubitak libida

-poremećaji sna

-gubitak apetita

slide5

ANTIDEPRESIVI

 • IMIPRAMIN
 • prvosintetisanotriciklično jedinjenje
 • upotrebljavankaohipnotikzbogsedativnihosobina
 • kasnije se koristi u lečenjuendogenihdepresija
 • zbogmasovneprimeneovihlekovadolazi do predoziranjai
 • pokušajasamoubistva
 • sintetišu se brojni,novijiantidepresivi u ciljusmanjenjatoksičnog
 • delovanja
slide6

Triciklični antidepresivi

MEHANIZAMDELOVANJA

 • delujuinhibitornonapreuzimanjebiogenihamina
 • (norAiserotonina)
 • u nervnezavršetke u velikommozgu (off switch proces)
 • blokirajuipresinaptičkeα2receptore,te se duže zadržavaju u
 • presinaptičkojpukotiniidelujunapostsinaptičkereceptore
 • delujuinamuskarinskeihistaminskereceptore
 • povoljniefekti se zapažajutekposle 2-3 nedelje
slide7

Triciklični antidepresivi

 • FARMAKOKINETIKA
 • per osprimena,resorbuju se varijabilnoinepotpuno
 • prolaskomkrozjetrupodležu efektu ’prvog’ prolaska
 • vezuju se zaproteinetkiva,lipofilnisu
 • u jetri se metabolišu u aktivne metabolite produženo
 • dejstvo
 • metaboliti se izlučuju u mokraći
slide8

Triciklični antidepresivi

AKUTNA TROVANJA

 • toksična doza: -za odrasle 7-127mg/kg,

-za decu10mg/kg

 • poremećaji od strane CNS-a,

a dominiraju antiholinergički i kardiovaskularni efekti

 • simptomi:

-konfuznost,

-halucinacije,

-somnolencija,

-sopor,

-koma

 • može da se javi konvulzija tipa GRAND MAL
 • koja može da pređe u STATUS EPILEPTICUS
 • periferni efekti su česti:
 • crvenilo lica,suvoća usta,midrijaza
slide9

Triciklični antidepresivi

 • kardiotoksičnost je najznačajniji i glavni uzrok smrti
 • TRIAS
 • 1.antiholinergično delovanje sinusna tahikardija
 • 2.simpatomimetičko delovanje zbog blokade preuzimanje
 • norA tahikardija + hipertenzija
 • 3.kinidinu sličan efekat
 • smanjenje kontraktilnost srčanog mišića,
 • frekvencije i koronarnog protoka
 • produženje AV intervala i AV blokovi svih oblika
 • ventrikularne ekstrasistole i tahikardija,iznenadni arest
 • AKUTNA TROVANJA
slide10

ANTIDEPRESIVI

MEHANIZAM DELOVANJA

Najvećim delom ovi lekovi prouzrokuju nishodnu regulaciju amiskih receptora u velikom mozgu što dovodi do smanjenja aktivnosti ovih receptora.

Neki od lekova u noradrenergičkim putevima deprimiraju presinaptičke alfa2 i postsinaptičke beta-adrenergičke receptore.

slide11

Antidepresivi novije generacije

Ova grupa lekova pokazuje:

 • sedativno dejstvo
 • antimuskarinski efekat
 • blokatori histaminskih H2receptora
 • blokirajuće alfa-adrenergičko delovanje
 • blokiraju serotoninske receptore
 • kardiotoksično dejstvo
slide12

Antidepresivi novije generacije

AKUTNA TROVANJA

Amoksaparina

-simptomi neurotoksičnosti-grčevi praćeni rabdomiolizom,

akutnom bubrežnom insuficijencijom i teškim neurološkim

sekvelama

-(2-4 h posle trovanja)

Maprotilin

-vizuelne halucinacije, dezorijentacija, konfuznost,

uznemirenost(traju nekoliko dana)

Mianserin

-pospanost,prolazne hipertenzije

Trazodone

-pospanost i malaksalost

Nomifensin

-pospanost i sinusna tahikardija,može da dovede do:

lupusu sličan sindrom,nekrotizirajući vaskulitis,akutna

inravaskularna hemoliza sa bubrežnom insuficijencijom

slide14

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

MEHANIZAM DELOVANJA

blokirajuneuralnopreuzimanjeserotonina u CNS

i u trombocitima

u odnosunaklasične TCA manje potentno se vezuju za

muskarinske, histaminergičke i α1-adrenergičke receptore,

a samim tim umanjuju antiholinergičke,

sedativne i KVS efekte.

dug latentni period zbog nishodne regulacije 5-HT receptora u

CNS-u koja se odigrava u toku tog vremena

slide15

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

AKUTNA TROVANJA

Trazodone

-u akutnim trovanjima ima blagu kliničku sliku

-glavne karakteristike su pospanost i malaksalost

-javlja se i prijapizam

Fluoksetin

-prouzrokuje znatno manje neželjenih efekata od TCA

slide16

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

opasna farmakodinamska interakcija može nastupiti ako se

primene u vremenu kada se bolesnik već leči MAO

inhibitorima.

Takva kombinacija povećava količinu monoamina u mozgu u

kojima je istovremeno inhibisano preuzimanje pa se kod

bolesnika razvija serotoninski sindrom.

Sindrom se manifestuje sledećim simptomima:

-hipertermija

-rigiditet skeletnih mišića

-mioklonus

-vrlo brze promene mentalnog statusa

-moguća je i vitalna ugroženost.

slide17

Komplikacije akutnih trovanja

u slučajevimasaponavljanimkonvulzivnimnapadima,

često se javljaju

-rabdomioliza,

-mioglobinurijasaposledičnomakutnombubrežnom

insuficijencijom,

-hipoksija,

-hipotermija,

-diseminovanaintravaskularnakoagulacija

mogućeplućnekomplikacije

-respiratornidistressindrom

-iaspiracionabronhopneumonija

hiper-ventilacija – posledica acidize ilihipoksemije

plućniedem – javlja se usledsrčaneslabostiismanjenog

tonusasrčanogmisića

slide18

Lečenje akutnih trovanja

 • 1. Ispiranježeluca (izazivanjepovraćanja, gastričnasonda)
 • -zbog antiholinergičnogdelovanja, lavažutrebaraditii12h
 • nakoningestije
 • 2. Primena50gaktivnoguglja
 • -hemoperfuzijaprekoaktivnogugljadajedobrerezultate u
 • uklanjanjulekaizplazme
 • 3. Na svakih 2-4hponavljatidozu 25-30gaktivnoguglja
 • zbogenterohepatičnerecirkulacijeisprečavanjaponovne
 • apsorpcijeleka
 • 4. Primenalaksativaradiuklanjanjalekaizcreva
 • 5. Kontinuiranopraćenje EKG-a odpočetkalečenja
 • 6. Određivanje pH krviradikorekcijeacidobaznogstatusa
 • ukolikorezultatizatimpokažupotrebu
 • (davanjebikarbonada)
 • 7. Praćenjekoncentracije K i Na u serumu
 • 8. Po potrebi se primenjujeveštačkaventilacija
slide19

Lečenje akutnih trovanja

 • 9. Lečenjeopasnihantiholinergičkihmanifestacija
 • -supraventikularnatahikardija
 • -hipertenzija
 • -halucinacije
 • -delirijum
 • se lečedavanjemfizostigmina.
 • Početnadozazaodrasle: 1 mg (i.v. laganotokom 2 minuta). Postupak se možeponavljatinasvakih 5 minuta do maksimalnih6mg.
 • Fizostigmin se ne dajepacijentimakodkojihpostojeporemećajisprovođenja (produžen PQ iQRS interval).
 • 10. Komatoznipacijenti se obaveznointubiraju, pacijentima
 • bezsvesti se obaveznoplasiraiurinarnikateter.
slide20

Lečenje akutnih trovanja

 • 11. Kardiotoksičniefektiantidepresivaihipotenzija se leče
 • infuzijamabikarbonata.
 • Refraktarnahipotenzija se lečidopaminom (ukoliko je lečenjeneuspešnouključuju se noradrenalin idobutamin – ovimredom).
 • Antiaritmičkilekovi ( fenitoin, lidokain, propranolol ) se koristekodupornihporemećajamadaprimenaprivremenogpejsmejkeramožebitineophodna.
 • 12. Hipertermija se regulišerashlađivanjem,
 • a hipotermijautopljavanjem.
slide21

ANTIDEPRESIVI

 • U lečenjuendogenihdepresija, gdeTCAnemajuefektailiizraznih
 • razloganijemogućaprimenaelektrošokterapije, indikovana je
 • primenainhibitoramonoaminooksidaze.
 • Trancilopramin i moklobemid se reverzibilno vezuju za enzim MAO
 • dok se ostala dva vezuju ireverzibilno
slide22

Inhibitori MAO

 • MEHANIZAM DELOVANJA
 • Inhibitori MAO obuhvataju 2 podgrupelekova:
 • 1.Oni kojineselektivnodelujunaobatipa MAO
 • (MAOaiMAOb)-fenelezin, izokarboksazid, tranilcipromin
 • 2.Oni kojiselektivnodelujunaMAOb-selegilin.
 • MAOb je prisutnasamo
 • u cns-u takodaće se
 • dejstvosamo
 • tamoispoljavati.
 • MAObdelujena
 • razgradnjudopamina.
slide23

Inhibitori MAO

 • Neselektivniinhibitoridelujuina
 • periferijigde se inačenalazi
 • MAOa.
 • MAOadelujenarazgradnju
 • NorA, serotonina, tiramina.
 • Za MAO inh. je karaktrističnodanjihovodejstvotrajeduže
 • negošto je njihovboravak u plazmi, otuda se terapijsko
 • delovanjemožeproveravatiodređivanjemstepenainhibicije
 • MAO u trombocitima, a ne merenjemkoncentracijeovih
 • lekova u plazmi.
slide24

Inhibitori MAO

FARMAKOKINETIKA

 • brzo se apsorbujuizGITimetabolišu u jetri
 • uterapijskimdozama max inhibitorneaktivnosti je između 5 i 10 dana, a kliničkiefekat se ispoljavatekza 4-6 nedelja
 • pokazuju inhibitorniefekatinamikrozomalneenzime u jetri
 • Moklobemid
 • -reverzibilni MAO inh. kratkogdejstva
 • -inhibišeMAOai ne pokazujeinterakcijusahranom u kojoj je veća
 • količinatiramina pa se takoizbegavajuhipertenzivnenež. r-je
 • -potpuno se resorbujeizgit-a u toku1h
 • -biološkaraspoloživost mu je 44% jerpodležemetabolizmu
 • prvog prolaskakrozjetru. T1/2 je 2h.
slide25

Inhibitori MAO

AKUTNOTROVANJE

 • 2-3mg/kg se smatratoksičnomdozomzaodrasle
 • Mehanizam delovanja se objašnjavaizraženimedemom
 • mozgakaorezultatinhibicije MAO.
 • Ova inhibicijaomogućavapovećanjenivoamoždanog
 • dopamina, noradrenalinaiserotonina.
 • Manifestuje se agitacijom, delirijumom, mišićnom
 • prenadraženošću, grčevima, šokomihipertermijom.
 • Ovisimptomi se otklanjajusimptomatskomterapijom.
 • Sedativnoi anti-alfa-adrenergičkodelovanjehlorpromazina
 • ovdemožebitikorisno.
slide26

Inhibitori MAO

 • KLINIČKI TOK AKUTNOG TROVANJA:
 • Fazalatentnog (asimptomatskog) perioda- 12-24h
 • Fazaneuromuskularneekscitacijeisimpatičkehiperaktivnosti
 • Fazadepresije CNS iKVS-a
 • Fazasekundarnihkomplikacija
 • Karakterističniporemećaji:
 • trombocitopenija, snižen fibrinogen, sniženoprotrombinskoiparcijalnotromboplastinskovreme, hemoliza, leukocitoza, povišenjeurejeikreatinina, oligurija...
slide27

Inhibitori MAO

LEČENJE AKUTNOG TROVANJA

Kao i u svim peroralnim trovanjima,

ukoliko vitalne funkcije nisu ugrožene,

odmah pri prijemu pacijenata, treba:

-isprati želudac

-dati aktivni ugalj i

-laksative

Zatim, plasirati vensku kanilu,

forsirati kiselu diurezu,

davati po potrebi kiseonik i veštačku ventilaciju.

Hemoperfuzija sa aktivnim ugljem –

eliminacija leka iz plazme

slide28

Inhibitori MAO

LEČENJE AKUTNOG TROVANJA

Terapija je simptomatska i podržavajuća:

-Hipertenzija - natrijum nitroprusidom, fentolaminom i praktolol

-Hipotenzija - infuzije tečnosti, a ukoliko to nema efekta, sredstvo izbora je stimulacija visokim dozama dopamina

-Ventrikularne tahikardije -lidokain, fenitoin ili prokainamid

-Povišena temeratura - hladne kupke ili antipiretici ( aspirin)

slide29

Inhibitori MAO

-Maligna hipertermija, praćena tahikardijom i tahipneom, metaboličkom acidozom i hiperkapniom - i.v. primena dantrolena ili bromokriptinom

-Konvulzije i mišićni hipertonus –diazepam

U trovanjima inhibotorima MAO treba obratiti pažnju na vrstu ishrane i interakcije sa drugim lekovima.

Hrana mora biti siromašna tiraminom, a od lekova treba izbegavati simpatomimetike, sedative i hipnotike, jer potenciraju efekte trovanja i depresiju centralnog nervnog sistema.