platusis auditas
Download
Skip this Video
Download Presentation
Platusis auditas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Platusis auditas - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

Platusis auditas. 3 lygis. 2008 m. lapkritis. J.Vaitiekūnienė. Jis vykdomas, vadovaujantis:. LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 1469 patvirtintu Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašą.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Platusis auditas' - ganit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
platusis auditas

Platusis auditas

3 lygis

2008 m. lapkritis

J.Vaitiekūnienė

jis vykdomas vadovaujantis
Jis vykdomas, vadovaujantis:
 • LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 1469 patvirtintu Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašą.
 • Atnaujinto audito Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijas,-Vilnius, 2008.
kuo skiriasi naujoji audito metodika nuo buvusiosios
Kuo skiriasi naujoji audito metodika nuo buvusiosios?
 • Daugiau yra panašumų;
 • Liko tas pats žodynas;
 • Mokyklos veikla suskirstyta į mums jau įprastas sritis, tačiau vietoj 7 liko 5, temas, tačiau vietoj 32 liko 22 ( jos tapo detalesnėmis) ir veiklos rodiklius, tačiau vietoj 88 liko 67;
 • Naujame apraše pateikti rodiklių paaiškinimai, o dėl iliustracijų mokykla turi susitarti, kad atskleistų savosios mokyklos savitumąir ieškojimus
5 mokyklos veiklos sritys
5 mokyklos veiklos sritys
 • “ Mokyklos kultūra”- tai buvusios srities “ Etosas”

pakoreguotos temos ir veiklos rodikliai ( glausčiau

išreikšta rodikliais savivalda, atsiranda nauja formuluotė-

Organizacijos pažangos siekis ir pan. );

 • “ Ugdymas ir mokymasis”- tai iš buvusių dviejų “

“Ugdymo turinys” ir “ Mokymasis ir ugdymas” sričių

detalizuota viena sritis;

 • “ Pasiekimai” –buvę “ Mokymosi pasiekimai”;
 • Pagalba mokiniui nauja tema “ Tėvų pedagoginis švietimas”
 • “Mokyklos strateginis valdymas”- tai buvusios “Išteklių” ir “Mokyklos valdymo ir kokybės garantavimo sritys”
platusis auditas1
Platusis auditas
 • Visų mokytojų bendruomenės narių Mokyklos veiklos įvertinimas pagal vertinimo lygių skalę , teikiantis informaciją apie Mokyklos veiklos kokybę, padedantis suformuluoti Mokyklos veiklos problemas
vertinome 5 mokyklos veiklos vertinimo sritis
Įvertinome 5 mokyklos veiklos vertinimo sritis:
 • Mokyklos kultūrą;
 • Ugdymą ir mokymąsi;
 • Pasiekimus;
 • Pagalbą mokiniui;
 • Mokyklos strateginį valdymą
mokyklos veiklos sri i vertinimo rezultatai
Mokyklos veiklos sričių vertinimo rezultatai
 • Palankiausiai pedagogų vertinama Ugdymo ir mokymosi sritis( 95 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);
 • Antroji pagal palankumą sritis- Mokyklos strateginis valdymas (80 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);
 • Trečioji- Mokyklos kultūra ( 76 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);
 • Ketvirtoji - Pasiekimai (69 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);
 • Ir penktoji – Pagalba mokiniui (59 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);
slide10
Apklausoje dalyvavo 28 mokytojai.

1 sritis Mokyklos kultūra

2 sritis Ugdymas ir mokymasis

3 sritis Pasiekimai

4 sritis Pagalba mokiniui

5 sritis Mokyklos strateginis valdymas

palyginus rezultatus su atlikto pla iojo audito rezultatais 2005 m darytina i vada kad
Palyginus rezultatus su atlikto plačiojo audito rezultatais 2005 m., darytina išvada, kad:
 • Mokykla pagerino Ugdymo ir mokymosi srities rodiklius ( 2005 m. ugdymo turinys buvo trečioje vietoje, o mokymasis ir ugdymas- penktoje)
 • Mokyklos strateginis valdymas ( pokyčiai buvusioje srityje- Ištekliai)
 • Mokymosi pasiekimai
palyginus rezultatus su atlikto pla iojo audito rezultatais 2005 m darytina i vada kad1
Palyginus rezultatus su atlikto plačiojo audito rezultatais 2005 m., darytina išvada, kad:
 • Suprastėjo Pagalbos mokiniui rodikliai, todėl čia reikalingi veiksmingi sprendimai ir pokyčiai;
 • Mažiau pokyčių mokytojai pastebi srityse Mokyklos kultūra ( buvęs Etosas) buvo pirma vieta, dabar- trečia iš penkių, todėl ši sritis gali būti tobulintina.
slide14
4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.1. Rūpinimasis mokiniais

4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika

4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida

slide15
4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.2. Pedagoginė, psichologinė, socialinė

4.2.1. Pagalba mokantis

4.2.2. Psichologinė pagalba

4.2.3. Socialinė pagalba

slide16
4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių

4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas

4.3.2. Gabių vaikų ugdymas

slide17
4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.4. Pagalba planuojant karjerą

4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį

4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą

4.4.3. Profesinis švietimas

slide18
4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.5. Tėvų pedagoginis švietimas

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis

4.5.2. Tėvų švietimo politika

kuriuos veiklos rodiklius mokytojai vertina geriausiai t y velg pozityvi poky i
Kuriuos veiklos rodiklius mokytojai vertina geriausiai? ( t. y. įžvelgė pozityvių pokyčių?)
 • Mokyklos atvirumas ir svetingumas ( sritis Mokyklos kultūra)- ketvirtu lygiu vertino 48 % pedagogų;
 • Aplinkos jaukumas ( sritis Mokyklos kultūra)- 43 % pedagogų;
 • Ugdymo planai ir tvarkaraščiai ( sritis Ugdymas ir mokymasis) – 32 % pedagogų;
 • Planavimo procedūros ( sritis Mokyklos strateginis valdymas) – 29 % pedagogų;
 • Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje ( sritis Mokyklos kultūra) – 29% pedagogų.
 • Mokyklos vizija, misija ir tikslai ( sritis Mokyklos strateginis valdymas) – 25 % pedagogų;
si lau
Siūlau
 • Giluminį auditą atlikti pradedant nuo srities Pagalba mokiniui vertinimo, t. y. nuo prasčiausiai įvertintos srities,

tam, kad

kuo skubiau būtų atrasti tinkami sprendimai pozityviems pokyčiams.