kerstin malmberg n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kerstin Malmberg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Kerstin Malmberg - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Disruptive Behavior Disorders in adolescence related to levels of platelet MAO-B and polymorphisms in two candidate genes. Kerstin Malmberg. Målsättning med studien.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kerstin Malmberg' - ganesa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kerstin malmberg

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Disruptive Behavior Disorders in adolescence related to levels of platelet MAO-B and polymorphisms in two candidate genes

Kerstin Malmberg

m ls ttning med studien
Målsättning med studien
 • Övergripande syftet var att studera symptom på ADHD och DBD (inkl ODD och CD) hos ungdomar och samband med kandidatgenerna 5-HTT och MAO-A samt MAO-B aktivitet i blodplättar

ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity disorder, Uppmärksamhetsstörning hyperaktivitet/impulsivitet

ODD, Oppositional Defiant Disorder. Trotssyndrom

CD, Conduct Disorder. Uppförandestörning

DBD, Disruptive Behavior Disorders. Utagerande beteendestörning

MAO, Monoaminoxidas

5-HTT, 5-HydroxyTryptamine Transporter

biologiska mark rer f r serotoninsystemet
Biologiska markörer för serotoninsystemet
 • Två gener som har stor betydelse för serotonin systemet är:
  • 5-HydroxyTryptamineTransporter Linked-Poylmorphic region

(5-HTT LPR), existerar i trevarianter (polymorfism)

   • 5-HTT LPR lllånglångHomozygotförlång
   • 5-HTT LPR sskortkortHomozygotförkort
   • 5-HTT LPR lslångkortHeterozygot
  • Monoamine oxidas-A VariousNumberof Tandem Repeat (MAO-A VNTR), existerar i två varianter (polymorfism)
   • Repetitioner mindre än eller lika med 3 = kort MAO-A VNTR s
   • Repetitioner 4 och mer = lång MAO-A VNTR l
 • Monoamineoxidas B
  • MAO-B kan mätas i blodplättar och är där en markör för monoamine systemet i Centrala Nerv Systemet (CNS)
korta allelen r involverad i
Korta allelen är involverad i:

2014-08-17

Kerstin Malmberg

Affektiva störningar och alkoholberoende

Sämre svar på SSRI

Lägre nivåer av 5-HTmetaboliter hos människa och primater

Högre poäng på ”neurotisk” läggning

Starkare amygdala respons för situationer med rädsla och olika stimuli

4

4

slide5
MAO
 • Är involverad i signalsubstanserna dopamin, serotonin och noradrenalin
 • MAO-A
  • Lokaliserad på X kromosomen
  • Låg MAO-A aktivitet är associerad med
   • avvikande beteende-fenotyper (Brunner at al 1993, Cases et al 1995, Caspi 2002): Antisocial personlighet, impulsivitet, aggression
 • MAO-B
  • Låg MAO-B aktivitet i trombocyter har blivit associerad med
   • Impulsivitet, Aggressivitet, Sensationssökande, Undviker enformighet, Markör för endofenotyp associerad med typ II alkoholism

2014-08-17

5

insamlingsprocedur

271 twin pairs living in Stockholm area

156 (312 individuals) twin pairs

accepted a clinical investigation

and assessment

female =177 male= 135

Mean age 16 year (14.5 – 17.10 years) )

115 twin pairs

didn’t want to participate (67 families)

or didn’t answer letter or

phone (48 families)

247 individuals complete data with blood test

female= 142 male=105

Sample of genetic association analyses

female=105 male=92

Insamlingsprocedur

Kerstin Malmberg

Kerstin Malmberg

2014-08-17

6

metod
Metod

Bedömning och undersökning som inkluderade:

Intervju med Kiddie-Sads-Present and Lifetime version

(K-SADS-PL) med varje tvilling och minst en förälder

K-SADS-PL är en semistrukturerad diagnostisk intervju metod för att bedöma aktuell och tidigare episod av psykopatologi hos barn och ungdomar enligt DSM-IV-TR kriterier och består av en screening intervju och supplement

Blodprov

Kandidatgener

MAO-B i blodplättar

diagnostik av adhd subtyper odd och cd enligt k sads pl
Diagnostik av ADHD subtyper, ODD och CD enligt K-SADS-PL
 • Dimensionell skala; symptomen adderades för diagnoserna
 • Kliniska diagnoser när symptomet var säkert dvs ”Tröskelvärdet”
 • Subkliniska diagnoser när symptomet var säkert och ibland dvs ”Tröskel” och ”Under tröskel” tillsammans

2014-08-17

slide9
Subkliniska diagnoser och dimensionella mått på ADHD/DBD och samband med MAO-B aktivitet i blodplättar hos flickor
slide12

ADHD symptom och samband med kort 5-HTT LPR eller kort MAO-A VNTR genotyp i kombination med hög aktivitet av MAO-B i blodplättar hos pojkar

symptom enligt k sads pl screening intervju och mao b aktivitet i blodpl ttar samt 5 htt genotyper
Symptom enligt K-SADS-PL screening intervju och MAO-B aktivitet i blodplättar samt 5-HTT-genotyper
konklusion 1
Konklusion 1
 • Serotoninsystemet har samband med symptom på ADHD/DBD
  • Hos flickor :
   • Låg aktivitet av MAO-B i blodplättar och symptom på ODD och DBD
  • Hos pojkar
   • Hemizygositet för den korta MAO-A VNTR allelen och symptom på CD.
   • Heterozygositet för 5-HTT LPR genotyp och symptom på CD.
   • Hög aktivitet av MAO-B i blodplättar i kombination med den korta allelen av 5-HTT genotypen eller den korta MAO-A genotypen och symptom på ADHD
 • Serotoninsystemet har samband med flera andra symptom
  • Låg aktivitet av MAO-B i blodplättar och symptomen
   • “Irritablitet och vrede”, “Rädd att anknytningsobjektet ska skadas” och “Regelbrytare”
  • Homozygositet för den långa allelen 5-HTT LPR och symptomen
   • “Irritablitet och vrede”, “Brist på intresse och motivation”, “Rädd att vara ensam hemma “och “Provat Cannabis”
  • Heterozygositet för 5-HTT-LPR och symptomet
   • “Impulsivitet”
konklusion 2
Konklusion 2

En bred klinisk bedömning med en fördjupad anamnes och bedömning behövs för ungdomar med preliminär diagnos på ADHD/DBD

Subkliniska diagnoser på ADHD/DBD har ett samband med

Flera andra psykiatriska/psykologiska symptom

Rökning och hög konsumtion av alkohol

18

slide19
Tack till alla medarbetare
 • Jan-Olov Larsson, Docent Karolinska Institutet
 • Lars Oreland, Professor Uppsala Universitet
 • Paul Lichtenstein, Professor Karolinska Institutet
 • Hanna-Linn Wargelius, Med dr Uppsala Universitet
 • Tobias Edbom, Med dr Karolinska Institutet

Kerstin Malmberg