Warszawa 04.08.2011 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa 04.08.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa 04.08.2011

play fullscreen
1 / 11
Warszawa 04.08.2011
147 Views
Download Presentation
gamba
Download Presentation

Warszawa 04.08.2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nowelizacja ustawy SDG i organizacji systemu rejestracji działalności gospodarczej:1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG]2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy Warszawa 04.08.2011

  2. Główne cele projektu to: • centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej • umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną • elektroniczna wymiana danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej • skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o kontrahentach • ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców i dążenie do realizacji wysokiej jakości usług w modelu one stop shop

  3. Zostały uruchomione m.in. następujące usługi on-line: • możliwość złożenia on-line wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji; • informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG a także inne informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach-osobach fizycznych wg różnych kryteriów wyszukiwania: NAZWA, NIP, REGON oraz powiązanie z informacja KRS; • jak również udostępnianie informacji o koncesjach, zezwoleniach, zakazach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej, terminie i zakresie zmian we wpisie etc. Ponadto w ramach utrzymania i rozwoju systemu CEIDG przewiduje się rozszerzenie liczby usług w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców oraz obywateli.

  4. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania: • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie. • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. * Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

  5. Ewidencjonowanie przedsiębiorców przebiega z wykorzystaniem zintegrowanego formularza CEIDG-1 zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.: a) urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, możliwość wyboru formy opodatkowania oraz złożenia deklaracji płatnika podatku VAT), b) GUS (wniosek o wpis do REGON lub o zmianę cech objętych wpisem), c) ZUS (zgłoszenie/zmiana płatnika składek), d) KRUS(zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). • Podstawą do przyjęcia wniosku jest identyfikacja tożsamości przedsiębiorcy (elektronicznie lub w urzędzie gminy).

  6. Statystyki

  7. Upraszczanie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych Główne cele projektu to: • Elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, • Przeszkolenie 12 500 pracowników administracji publicznej i sądów z zakresu nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowania CEIDG, procedur elektronicznych, elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) i e-podpisu, • Zapoznanie firm oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, za pomocą  kampanii informacyjnej o nowych zasadach rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowaniu CEIDG, ePK oraz procedurach elektronicznych, • Analizowanie, mapowanie, uproszczenie i elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, • Utworzenie elektronicznego Punkt Kontaktowy (ePK) zawierającego informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jak również informacje wynikające z Dyrektywy usługowej 2006/123/WE, • Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Help Desk.

  8. II-ga LINIA WSPARCIA I-sza LINIA WSPARCIA III-cia LINIA WSPARCIA Departament Administrowania Obrotem Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Logistyki i Magazyn. LEGISLACJA Sekretariat Ministra KOORDYNACJA Departament Administrowania Obrotem Struktura PPK (ePK) w Polsce W chwili obecnej nie ma fizycznych PPK ale będą… KSU Minister Gospodarki Właściwe Organy Help Desk

  9. Więcej informacji:1. www.ceidg.gov.pl2. www.eugo.gov.pl3. www.uepa.gov.pl Warszawa 04.08.2011 Infolinia 8:00-18:00 801 055 088  22 486 68 70 Informacje dotyczące funkcjonowania CEIDG pracownicy urzędów i przedsiębiorcy mogą uzyskać poprzez Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny pod numerem telefonu: 22 693 59 61 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15