Pierwszy miesiąc CEIDG…
Download
1 / 11

Warszawa 04.08.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Pierwszy miesiąc CEIDG… doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Warszawa 04.08.2011. Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa 04.08.2011' - aoife


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pierwszy miesiac ceidg doswiadczenia zwiazane z funkcjonowaniem system w 1 centralna ewidencja i informacja o dzia

Pierwszy miesiąc CEIDG…doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów:1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG]2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Warszawa

04.08.2011


Pierwszy miesiac ceidg doswiadczenia zwiazane z funkcjonowaniem system w 1 centralna ewidencja i informacja o dzia

Główne cele projektu to:

 • centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej

 • umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną

 • elektroniczna wymiana danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej

 • skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej

 • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o kontrahentach

 • ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców i dążenie do realizacji wysokiej jakości usług w modelu one stop shop


Pierwszy miesiac ceidg doswiadczenia zwiazane z funkcjonowaniem system w 1 centralna ewidencja i informacja o dzia

Zostały uruchomione m.in. następujące usługi on-line:

 • możliwość złożenia on-line wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji;

 • informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG a także inne informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach-osobach fizycznych wg różnych kryteriów wyszukiwania:

  NAZWA, NIP, REGON oraz powiązanie z informacja KRS;

 • jak również udostępnianie informacji o koncesjach, zezwoleniach, zakazach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej, terminie i zakresie zmian we wpisie etc.

  Ponadto w ramach utrzymania i rozwoju systemu CEIDG przewiduje się rozszerzenie liczby usług w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców oraz obywateli.


Pierwszy miesiac ceidg doswiadczenia zwiazane z funkcjonowaniem system w 1 centralna ewidencja i informacja o dzia

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line

  i złożenie go elektronicznie.

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.

 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.

 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie.

  Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy.

  Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

  * Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego


Pierwszy miesiac ceidg doswiadczenia zwiazane z funkcjonowaniem system w 1 centralna ewidencja i informacja o dzia

 • Ewidencjonowanie przedsiębiorców przebiega z wykorzystaniem zintegrowanego formularza CEIDG-1 zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.:

  a) urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, możliwość wyboru formy opodatkowania oraz złożenia deklaracji płatnika podatku VAT),

  b) GUS (wniosek o wpis do REGON lub o zmianę cech objętych wpisem),

  c) ZUS (zgłoszenie/zmiana płatnika składek),

  d) KRUS(zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia

  społecznego rolników).

 • Podstawą do przyjęcia wniosku jest identyfikacja tożsamości przedsiębiorcy (elektronicznie lub w urzędzie gminy).


Statystyki
Statystyki wykorzystaniem zintegrowanego formularza CEIDG-1 zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.:


Upraszczanie i elektronizacja procedur administracyjnych
Upraszczanie i Elektronizacja wykorzystaniem zintegrowanego formularza CEIDG-1 zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.:Procedur Administracyjnych

Główne cele projektu to:

 • Elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • Przeszkolenie 12 500 pracowników administracji publicznej i sądów z zakresu nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowania CEIDG, procedur elektronicznych, elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) i e-podpisu,

 • Zapoznanie firm oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, za pomocą  kampanii informacyjnej o nowych zasadach rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowaniu CEIDG, ePK oraz procedurach elektronicznych,

 • Analizowanie, mapowanie, uproszczenie i elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • Utworzenie elektronicznego Punkt Kontaktowy (ePK) zawierającego informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jak również informacje wynikające z Dyrektywy usługowej 2006/123/WE,

 • Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Help Desk.


Struktura ppk epk w polsce

II-ga LINIA WSPARCIA wykorzystaniem zintegrowanego formularza CEIDG-1 zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.:

I-sza LINIA WSPARCIA

III-cia LINIA WSPARCIA

Departament

Administrowania Obrotem

Krajowa Izba Gospodarcza

Instytut Logistyki i Magazyn.

LEGISLACJA

Sekretariat Ministra

KOORDYNACJA

Departament

Administrowania Obrotem

Struktura PPK (ePK) w Polsce

W chwili obecnej nie ma fizycznych PPK ale będą… KSU

Minister Gospodarki

Właściwe Organy

Help Desk


Wi cej informacji 1 www ceidg gov pl 2 www eugo gov pl 3 www uepa gov pl

Więcej informacji: wykorzystaniem zintegrowanego formularza CEIDG-1 zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.:1. www.ceidg.gov.pl2. www.eugo.gov.pl3. www.uepa.gov.pl

Warszawa

04.08.2011

Infolinia 8:00-18:00

801 055 088

 22 486 68 70

Informacje dotyczące funkcjonowania CEIDG pracownicy urzędów i przedsiębiorcy mogą uzyskać poprzez Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny pod numerem telefonu: 22 693 59 61 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15