stratejik y netim hatice celep 19 04 2011 ii maliye uzmanlar e itimi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stratejik Yönetim Hatice CELEP 19.04.2011 II. Maliye Uzmanları Eğitimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stratejik Yönetim Hatice CELEP 19.04.2011 II. Maliye Uzmanları Eğitimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Stratejik Yönetim Hatice CELEP 19.04.2011 II. Maliye Uzmanları Eğitimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 324 Views
 • Uploaded on

Stratejik Yönetim Hatice CELEP 19.04.2011 II. Maliye Uzmanları Eğitimi. Sunum İçeriği. MB Stratejik Yönetim Modeli MB Stratejik Planı ve Performans Esaslı Bütçesi İzleme-Değerlendirme Çıkarılan Dersler. STRATEJİK YÖNETİM MODELİ. Amaç. Genel Olarak:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stratejik Yönetim Hatice CELEP 19.04.2011 II. Maliye Uzmanları Eğitimi' - gamba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sunum eri i
Sunum İçeriği
 • MB Stratejik Yönetim Modeli
 • MB Stratejik Planı ve Performans Esaslı Bütçesi
 • İzleme-Değerlendirme
 • Çıkarılan Dersler
slide3
.

STRATEJİK YÖNETİM

MODELİ

slide4
Amaç
 • Genel Olarak:
  • Stratejik plan ile performans programı ilişkisini kurmak
  • Performans programı ile bütçe ilişkisini kurmak
  • Bu ilişkiyi bütçe uygulamasında devam ettirmek
  • İzleme ve değerlendirmeyi sağlamak
 • Performans Esaslı Bütçeye İlişkin Olarak:
  • 1. AŞAMA: Performans Programı: Bütçe ile ilişkisini net olarak ortaya koymaksızın ve sadece bütçe hazırlama aşamasına yoğunlaşmış bir yapı.
  • 2. AŞAMA: Performans Esaslı Bütçe: Bütçe ile Performans Programı dokümanının tek bir belge haline getirildiği, hazırlama, uygulama ve değerlendirmeyi de içeren bir yapı.
kavramlar ve s re

Performans P

Bütçe

Kavramlar ve Süreç

.

Stratejik Plan

Performans Esaslı Bütçe

İzleme

Değerlendirme

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi

Stratejik Yönetim Sistemi

stratejik plan
Stratejik Plan
 • İdarenin, amaçlarını ve önceliklerini belirlemesini ve mevcut kaynaklarıyla bunlara ulaşabilmesini sağlayan sistematik bir süreçtir.
 • Unsurları:
  • Misyon
  • Vizyon
  • Tema
  • Stratejik Amaç
  • Stratejik Hedef
  • Stratejik Gösterge
performans esasl b t e
Performans Esaslı Bütçe
 • Kaynakların etkin dağıtılmasını temel alan ve hesap verebilirliği sonuç odaklı bir yapıya taşıyan bütçeleme yaklaşımıdır. Bu sayede;
  • Kaynak kullanımında etkinlik artışı ve
  • Kaynak dağıtımında rasyonellik hedeflenmektedir.
 • Unsurları:
  • Performans Hedefi
  • Performans Göstergesi
  • Faaliyet/Proje
  • Maliyet
slide9
Tema
 • Yönetimin odaklanması gereken alanları belirler.
 • Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabittir.
 • Böylece idarenin odaklandığı alanlar hakkında plan dönemlerinden daha uzun bir zaman dilimi için değerlendirme yapılmasına imkan verir.
 • Politika Belirlemeye Katkı
 • Kurumsal Gelişim

Örnek

stratejik ama
Stratejik Amaç
 • Belirli bir zaman diliminde idarenin ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.
 • İdarenin amaçlara odaklanması ve iyi bir bütçeleme için:
  • Stratejik amaçlar ortak bir hizmet alanına hitap etmemeli.
  • Sınırlı sayıda tutulmalıdır.
 • Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmak
 • Devletin haklarını etkin bir hukuk hizmeti sağlayarak korumak

Örnek

stratejik hedef
Stratejik Hedef
 • Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
 • İyi bir stratejik hedef; spesifik ve ölçülebilir olmalı.
 • Bununla birlikte politika oluşturma görevi icra eden idareler;
  • Stratejik amaçları daha kısa vadeli ve
  • Daha spesifik hale getirmek suretiyle stratejik hedef oluşturabilmeleri modelimize göre mümkündür.
 • Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak
 • Uluslararası standartlara uygun şeffaf ve hesap verebilir bir muhasebe sistemi kurmak

Örnek

stratejik g sterge
Stratejik Gösterge
 • Stratejik hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını ortaya koyacak verilerin ifade kısmıdır.
 • Stratejik plan kapsamında oluşturulacak göstergeleri ifade eder. Üst politika belgeleriyle yakından ilişkili olmalıdır.
 • İzleme ve değerlendirme öncelikle bu göstergeler üzerinden yapılmalıdır.
 • Faiz dışı fazlanın GSMH’ye oranı
 • Kayıtdışı ekonomi oranı
 • Milli emlak gelirlerinin genel bütçe gelirleri içindeki payı

Örnek

performans hedefi
Performans Hedefi
 • İdarelerin, stratejik hedeflerine ulaşmak için bir mali yılda gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı- sonuç odaklı hedeflerdir.
 • Stratejik göstergelerin yıl ve rakamsal hedefle ilişkilendirilmesi neticesinde oluşur.
 • Tüm stratejik göstergelerin performans hedefine dönüşmesi gerekmez, ana performans hedefi oluşturularak diğer stratejik hedefler bunun etrafında performans göstergesi olarak izlenebilir.
 • Harcama birimi düzeyinde tespit edilir.
 • 2009 yılı bütçesinde kaynak tahsisi geliştirilecek olan PEB rehberine göre yapılacaktır.
 • 2008 yılında 3 adet IPSAS standardı uygulanacaktır.

Örnek

performans g stergesi
Performans Göstergesi
 • Performans hedeflerinin belirlenmesine, anlaşılmasına ve izlenebilmesine yardımcı olmak üzere üretilen her türlü metriktir.
 • Stratejik göstergenin yıllık rakamsal ifadesi olabileceği gibi, her türlü çıktı,sonuç vb. göstergeler de olabilir.
 • Gelir vergisi ile ilgili 4 adet rapor oluşturmak.
 • KPDS C seviyesindeki personel sayısını % 5 oranında artırmak.

Örnek

faaliyet proje
Faaliyet / Proje
 • Neden faaliyet/proje

PEB Bütçe

ABS Bütçe

Yatırım programı

Bütçe Uygulama

Değerlendirme

Proje/Faaliyet

faaliyet proje1
Faaliyet / Proje
 • Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayan ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir etkinliklerdir.
 • Faaliyet: Bütçedeki cari ödeneklerle gerçekleştirilir. Faaliyet sayısı belli bir sayının üzerinde olmamalıdır.
 • Proje: Bütçedeki yatırım ödenekleriyle gerçekleştirilir.
 • Muhakemat Hizmetleri Faaliyeti
 • Hükümet konakları projesi

Örnek

maliyetlendirme
Maliyetlendirme
 • Maliyet, bir faaliyet veya proje ile doğrudan ilişkili olan giderler için kullanılan bir kavram olarak kabul edilmiştir.
 • Birim dolaylı maliyet, birimin kullandığı fakat herhangi bir faaliyet veya proje ile direk ilişkisi kurulamayan dolaylı giderleri kapsamaktadır.
 • İdare dolaylı maliyeti, dolaylı maliyet giderlerinin İdare düzeyinde olan halidir.
 • Maliyet kalemleri ABS’nin ekonomik sınıflandırmasına paralel bir şekilde yapılmaktadır.
slide21

Performans Hedefi ….

Performans Hedefi 3

Performans Hedefi 2

Performans Hedefi 1

PH 1- Lisansüstü eğitim gören personel sayısının toplam personele oranını % 1 oranında artırmak.

Açıklama:

Performans Göstergesi

1- …………………. % 27

2- …………………. % 12

3- ………………… 3 adet

4- ………………… 2 defa

Stratejik Hedef

Stratejik Amaç

Tema

1- Ekonomik büyüme.

……

4- Hizmetten yararla…

……..

1- Politika belirlemeye..

2- Kamu kaynakların …

3- Kurumsal gelişim…..

…………

1- Tek bir Orta …

11- Kaynakların ….

15- İnsan kaynak …..

……..

Stratejik Planlama ve

Bütçe Hazırlık Süreci

Faaliyet/Proje (FP) No: 1

Kurumsal Kod:

F/P:Eğitim Faaliyeti

Açıklama: ……………………..

…………………….

……………………..

Maliyet

12.01.00.23-01.1.2.00-1.01.1.1.01- 1000 YTL

12.01.00.23-01.1.2.00-1.03.2.1.01- 3500 YTL

……..

Bütçe fişi

slide22

Ödeme Emri Belgesi

Bütçe İşlemleri

Bütçe Uygulama Süreci

Faaliyet/Proje (FP) No: 1

Kurumsal Kod:

F/P:Eğitim Faaliyeti

Açıklama: ……………………..

…………………….

……………………..

Maliyet

12.01.00.23-01.1.2.00-1.01.1.1.01- 1000 YTL

12.01.00.23-01.1.2.00-1.03.2.1.01- 3500 YTL

……..

slide23
.

MALİYE BAKANLIĞI

STRATEJİK PLANI VE

PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ

al ma y ntemi

Birim

Yönlendirme

Komitesi

Üyesi

Bütçeden

Sorumlu

İdareci

SGB

Uzmanı

Birim Çalışma Grubu

Birim

Birim

Birim

Birim

Yönlendirme

Komitesi

Üyesi

Yönlendirme

Komitesi

Üyesi

Yönlendirme

Komitesi

Üyesi

Yönlendirme

Komitesi

Üyesi

Bütçeden

Sorumlu

İdareci

Bütçeden

Sorumlu

İdareci

Bütçeden

Sorumlu

İdareci

Bütçeden

Sorumlu

İdareci

SGB

Uzmanı

SGB

Uzmanı

SGB

Uzmanı

SGB

Uzmanı

Birim Çalışma Grubu

Birim Çalışma Grubu

Birim Çalışma Grubu

Birim Çalışma Grubu

Çalışma Yöntemi

.

SGB

mb performans esasl b t esi
MB Performans Esaslı Bütçesi

Performans Göstergesi

Bakanlık Düzeyinde 90

Birim Düzeyinde 442

slide26
Tema

1- POLİTİKA BELİRLEMEYE KATKI: 10.498.587

2- KAMU KAYNAKLARININ ETKİN YÖNETİMİ: 479.066.891

3- KURUMSAL GELİŞİM: 273.076.211

4- DENETİM VE DANIŞMANLIK: 97.319.587

5- AB UYUMU: 2.519.725

TOPLAM: 862.481.000

stratejik ama1
Stratejik Amaç

1- Maliye politikalarının belirlenmesine katkı: 10.498.587

2- Kamu kaynaklarının toplanmasında ve

harcanmasında etkinlik: 297.018.254

3- Taşınmazların ekonomiye kazandırılması: 182.048.637

4- Kurumsal gelişimi sağlamak: 223.805.846

5- Mali yönetim ve kontrol sistemini güçlendirmek: 49.270.365

6- Hazine hakkını savunmak: 73.613.111

7- Suç ekonomisini ve kayıt dışılığı azaltmak: 18.902.573

8- Mali yönetim ve kontrol sistemlerini uyumlaştırmak: 4.803.903

9- AB’ye uyum: 2.519.725

slide29
.

İZLEME DEĞERLENDİRME

hedef ni in belirlenir
Hedef niçin belirlenir?
 • Hedef belirlemek suretiyle başarı kriteri de belirlenmiş olur.
 • Hedef olmazsa kaynaklar, idarenin başarısına hizmet eden faaliyetler yerine, başka faaliyetlere harcanır.
 • Bütün idareler ve personel başarmak için bir hedefe ihtiyaç duyar.
 • Hedefler olmazsa daireler ve personel farklı önceliklere yönelebilir.
performans neden l l r
Performans neden ölçülür?
 • Ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz.
 • Sonuçları ölçemezseniz başarı ile başarısızlığı ayırt edemezsiniz.
 • Başarıyı tespit edemezseniz onu teşvik edemezsiniz.
 • Başarıyı teşvik edemiyorsanız başarısızlığı teşvik edebilirsiniz.
 • Başarısızlığı tespit edemiyorsanız onu düzeltemezsiniz.
performans y netimi
Performans Yönetimi

Stratejik Plan

Performans Esaslı

Bütçe

Faaliyet Raporu

2008 y l nda izleme
2008 yılında izleme?
 • Performans bütçede yer alan Performans Hedefi ve Göstergeleri Başkanlığımız tarafından izlenmektedir.
 • Bu amaçla 3 aylık dönemler halinde harcama birimlerinden bilgi istenmektedir.
 • Bu nedenle harcama birimlerine performans yönetimi sistemini oluşturmaları konusunda gerekli sunumlar yapılmıştır.
peki nas l
Peki nasıl?
 • Performans bütçe uygulamasının izlenmesi Maliye SGB.Net sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
 • Bu sistem, Performans Hedef ve Göstergelerinin elektronik ortamda izlenmesini de sağlamaktadır.
 • Bu nedenle;
  • Sistem, verileri Bakanlığın diğer sistemlerinden anlık olarak elde etme yeteneğine sahip olarak tasarlanmıştır.
  • Esas bu olmakla birlikte bazı bilgiler harcama birimleri tarafından doğrudan sisteme girilmeye devam edecektir.
slide35
.

Bu Süreçte Çıkarılan

Dersler

kar lan dersler
Çıkarılan Dersler
 • Stratejik amaçlar aynı hizmet alanına yönelik olmamalıdır.
 • Stratejik hedefler başarılması kolay olan ve maliyet gerektirmeyen hususlardan oluşmamalıdır.
 • Bir stratejik hedefe bir birimin hizmet etmesi hedeflenmeli; iki veya en fazla üçü geçmemelidir.
 • Bir harcamacı birim çok fazla stratejik hedefe hizmet etmemelidir.
 • Stratejik hedefler ile üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, AB Programı, Yıllık Program vs.) arasında yakın bir ilişki kurulmalıdır.
 • Üst parametrelerin çokluğu Performans Hedefi (PH) ve Performans Göstergesinin (PG) sayısının fazla olmasına neden olduğundan amaç ve hedefler sınırlı sayıda tutulmalıdır.
 • Aksi halde izleme değerlendirmenin maliyeti artmaktadır.
 • Bu durum aynı zamanda faaliyet ve projelerin birden fazla üst PH’a hizmet etmesine neden olmaktadır.
 • Faaliyetlerin sayısının fazla olması maliyetlendirmeyi zorlaştırmaktadır.
slide37
.

Saygılarımla…

hatice.celep@sgb.gov.tr