evaluarea intern a calit ii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Evaluarea intern ă a calităţii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Evaluarea intern ă a calităţii - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Evaluarea intern ă a calităţii. ABORDARI. Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă-abordare din perspectiva evaluării interne Organizarea dovezilor în vederea demonstrării progresului unităţii de învăţământ. DOCUMENTE TRIMISE LA ARACIP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evaluarea intern ă a calităţii' - gamba


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ABORDARI

 • Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă-abordare din perspectiva evaluării interne
 • Organizarea dovezilor în vederea demonstrării progresului unităţii de învăţământ
slide3

DOCUMENTE TRIMISE LA ARACIP

-cererea de declanşare a procedurii de evaluare externă a calităţii educaţiei ;

-fişa - tip a unităţii de învăţământ ;

-proiectul/ planul de dezvoltare instituţională, respectiv Planul de acţiune al şcolii;

-Rapoartele anuale de evaluare internă, respectiv Rapoartele de autoevaluare pentru învăţământul profesional şi tehnic realizate de unitatea de învăţământ respectivă în ultimii 3 ani şcolari încheiaţi, care să cuprindă şi planurile de îmbunătăţire aferente fiecărui an

slide4

Procedura de evaluare externă (propunere)

-Documentaţia depusă de organizaţia furnizoare de educaţie este înregistrată şi repartizată spre expertiză personalului din cadrul aparatului propriu al ARACIP. Rezultatul expertizei se comunică unităţii depunătoare în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei;

- În cazul în care se constată caracterul incomplet al documentelor prezentate, se comunică unităţii de învăţământ respective necesitatea completării acesteia, în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul în care unitatea de învăţământ nu transmite completările solicitate, cererea acesteia se respinge ca inadmisibilă.

slide5

Procedura de evaluare externă (propunere)

- După completarea documentaţiei, Biroul executiv al ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, aproba graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare, precum şi componenţa comisiilor de experţi, desemnate în acest scop;

- Perioada de desfăşurare a vizitelor de evaluare, precum şi componenţa comisiei de evaluare desemnate se aduce la cunoştinţa organizaţiilor furnizoare de educaţie solicitante, într-un termen de cel puţin 15 zile înainte de desfăşurarea vizitei de evaluare;

-Documentaţia depusă de unitatea de învăţământ respectivă este transmisă de ARACIP, pe e-mail, coordonatorului comisiei de evaluare, în vederea informării întregii echipe;

-Organizaţia furnizoare de educaţie poate solicita, în vederea pregătirii evaluării externe, consiliere din partea formatorilor-consilieri locali, înscrişi în Registrul special al ARACIP

slide6

Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă-abordare din perspectiva evaluării interne

HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

calitatea educa iei
Calitatea educaţiei

Un ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate

managementul propriu zis al calit ii
Managementul propriu-zis al calităţii

În evaluarea calităţii educaţiei, pe baza standardelor de referinţă, se urmăreşte progresul (care va fi continuu, permanent şi bazat pe dovezi), în privinţa:

 • Nivelului de realizare a obiectivelor asumate;
 • Satisfacerii nevoilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi de educaţie;
 • Iniţiativei, inovaţiei, creativităţii prin care furnizorul de educaţie îşi defineşte personalitatea proprie, prin care îşi atrage clienţii şi beneficiarii şi care se constituie ca exemple de bună practică.
slide9

Standard

descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie

Standard de referinţă

(de calitate)

descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul optimal de realizare a unei activităţi în educaţie, pe baza bunelor practici existente

slide10

Structura standardului

 • Domeniile şi criteriile prevăzute în art. 10 din Legea 87/2006;
 • Subdomeniile corespunzătoare domeniilor şi criteriilor respective;
 • Un număr (variabil) de indicatori pentru fiecare domeniu, criteriu şi subdomeniu prevăzut de Legea 87/2006;
 • Un număr (variabil) de descriptori care să arate, pentru fiecare indicator:
  • “regula”care trebuie respectată sau“rezultatul” care trebuie obţinut – pentru standardele de funcţionare (de autorizare, de acreditare / de evaluare periodică);
  • “cerinţele”care indică nivelul optimal de realizare – pentru standardele de calitate (de referinţă).
slide11

Derularea evaluării

Rolul şcolii în vizita de evaluare:

 • a). întâlnire internă a membrilor comisiei de evaluare, în preziua deschiderii activităţilor de evaluare externă, pentru organizarea agendei evaluării (abilitare cu organizarea internă a furnizorului de educaţie şi cu realitatea educaţională descrisă de Proiectul (planul) de dezvoltare instituţională (PDI) /Planul de acţiune al şcolii (PAS), Raportul anual de evaluare internă (RAEI) / Raportul de autoevaluare (RA), situaţia centralizată a rezultatelor şcolare pe ultimii 3 ani comparativ cu rezultatele la nivel de judeţ; programarea orară a activităţilor, respectiv a întâlnirilor ce urmează fi derulate)
 • b) deschiderea activităţilor de evaluare externă a calităţii în prezenţa reprezentanţilor unităţii de învăţământ (directorul şcolii, coordonatorul Comisiei pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, a membrilor Consiliului de Administraţie).
slide12

Autoevaluarea

Scopul autoevaluării:

Identificarea zonelor de îmbunătăţire pentru care vor fi propuse şi implementate măsuri de îmbunătăţire

slide13

Autoevaluarea

 • CEAC realizează autoevaluarea;
 • Prin autoevaluare se demonstrează progresul unităţii de învăţământ;
 • Progresul fiecărui elev reprezintă cerinţa fundamentală în măsurarea calităţii educaţiei furnizate.
slide14
Pentru o şcoală mai bună !

ARACIP :

Str. Spiru Haret nr. 12,

et. I, cam. 35-46,

Bucureşti, sector 1, cod 010176

Tel: 0213104213; fax. 0213192096

http://aracip.edu.ro

www.edu.ro/ARACIP

E-mail:aracip@medu.edu.ro