Yhd 12 3105 maa ja pohjavesihydrologia
Download
1 / 26

Yhd-12.3105 Maa- ja pohjavesihydrologia - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Yhd-12.3105 Maa- ja pohjavesihydrologia. Johdanto & kertausta. Teemu Kokkonen. Vesitekniikka Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan laitos Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Email: [email protected] Puh. 09-470 23838 Huone: 272 (Tietotie 1 E). Kurssin sisältö.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yhd-12.3105 Maa- ja pohjavesihydrologia' - galya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yhd 12 3105 maa ja pohjavesihydrologia

Yhd-12.3105 Maa- ja pohjavesihydrologia

Johdanto & kertausta

Teemu Kokkonen

Vesitekniikka

Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan laitos

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Email: [email protected]

Puh. 09-470 23838

Huone: 272 (Tietotie 1 E)


Kurssin sis lt

Kurssinsisältö


Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittaminen

 • Harjoitukset (30 p)

 • Suunnitteluharjoitus (30 p)

 • Tentti (40 p)Suunnitteluharjoitus

Suunnitteluharjoitus

 • Perustuu Tuusulan vesilaitoksen Jänikselinnan tekopohjavesilaitoksen aineistoihin

 • Kokeellinen ja haastava, mutta toivottavasti mielenkiintoinen

  • Mallivastausta ei olemassa, katsotaan kuinka pitkälle pääsemme...

 • Laskennassa käytetään valmista MODFLOW-ohjelmistoa

 • Työtä on paljon ja se on loogisesti jaettavissa

  • Suositeltava suoritustapa on ryhmätyö (4-5 henkeä per ryhmä)

  • Halutessaan yksinkin saa tehdä

  • Itsenäiseen ryhmänmuodostukseen aikaa perjantaihin 11.11. asti, silloin lyödään ryhmät lukkoon

 • Loppuseminaari Pe9.12. klo 10.15-12.00


Optima oppimisymp rist

Optima-oppimisympäristö

 • Kurrssilleperustetaan työtila Optimaan

 • ”Harjoitukset”-kansio

  • Kaikki harjoitukset palautetaan Optimaan

  • Nimeä harjoitukset seuraavasti: Sukunimi_Etunimi_MPV_HNumero.tunniste

   • Esim. Kokkonen_Teemu_MPV_H1.xlsx, Kokkonen_Teemu_MPV_H1.docx

  • Jokaiselle löytyy oma palautuskansio ”Harjoitukset”-kansiosta

   • Omaan palautuskansioon on oletuksena luku- ja kirjoitusoikeus henkilöllä itsellään ja Teemulla

   • Tänne ladataan harjoituksien palautukset ”Uusi objekti”-toiminnolla

    • Excel- ja tekstidokumentteja


Optima oppimisymp rist1

Optima-oppimisympäristö

 • ”Suunnitteluharjoitus”-kansio

  • Suunnitteluharjoitukselle on oma kansio kullekin ryhmälle kansiossa ”Suunnitteluharjoitus”

   • Kansioon on luku- ja kirjoitusoikeudet oikeudet kaikilla ryhmän jäsenillä ja Teemulla

  • Suunnitteluharjoitus-kansiosta löytyy valmiiksi kansiot ”Data”, ”Raportit”


Noppa

Noppa

 • Noppa-sivu toimii kurssin kotisivuna

  • Harjoitukset jaetaan Nopan kautta

  • Luennot löytyvä Nopasta

  • Kaikkia koskevia viestejä lähetetään Noppa-uutisina

   • Tulevathan ne kaikille sähköpostilla?


Vertaistuki

Vertaistuki

 • Välillä kenties on tarpeen kilpailla, mutta...

  • Kysyä sopii kenen kanssa? Voisimmeko pyrkiä saamaan aikaan mahdollisimman hyvän oppimistuloksen koko ryhmämme sisällä saavuttaen siten ehkä kilpailuetua niihin verrattuna, jotka eivät kurssia ole suorittaneet?

  • Voisiko toimivan vertaistuen tuloksena myös yksilönkin oppimistulos parantua?

   • Henkilö, joka hakee apua epäselvään kohtaaan, saa ohjeita

   • Henkilö, jolle itselle asia on selvä, sen selittäminen jollekulle toiselle syventää omaa ymmärtämistä

    • Tunnettuahan on, että opettaja monesti oppii itse kurssilla eniten...

   • Kahden tai useamman henkilön yhdistäessä ymmärryksensä niin kullekin erikseen epäselväksi jäänyt tehtävä saattaakin avautua

  • Hyvää fiilistä avun antamisesta ja saamisesta ei sovi aliarvioida...

Työelämässä ja laajemminkin yhteiskunnassa pärjäämisen maksimoinnissakaan pelkkä oman ymmärryksen kasvattaminen toisiin nähden ei välttämättä ole paras strategia – yhteistyökykykyisiä ’joukkuepelaajia’ arvostetaan


Muu tuki

Muu tuki

 • Minultakin ilman muuta saa kysellä

 • Lähiopetustilaisuuksissa ja niiden jälkeen voidaan käydä läpi harjoituksissa ja suunnitteluharjoituksessa esiin nousseita ongelmia

 • Sähköpostillakin saa lähestyä

  • Yksinkertaisiin kysymyksiin saatetaan vastatakin :-)

  • Pidempää selittämistä vaativat tapaukset käsitellään suullisesti lähiopetustilaisuuksien yhteydessä, tai tarpeen vaatiessa sovitaan muu aika tapaamiselle


Jotakin arvostelusta

Jotakin arvostelusta

 • Harjoitukset (yht. 30 p)

  • Jokaisessa harjoituksessa on annettu kyseisen harjoituksen maksimipistemäärä

 • Suunnitteluharjoitus (yht. 30 p)

  • Yhteisen työn arvostelu + ryhmän sisäinen itsearvostelu

 • Tentti (yht. 40 p)

  • Harjoitukset ymmärtämällä selvinnee tentistäkin kunnialla


Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

 • Tuomo Karvosen www-kirja

  • Ei enää verkossa, laitetaan luettavaksi Aalto-koneisiin

 • Wang, H.F. and Anderson, M.P., Introduction to groundwater modelling, W.H. Freeman and company, 1982

 • Bear, J. and Verruijt, A., Modeling groundwater flow and pollution, Reidel, 1994

 • Freeze, R.A. and Cherry, J.A., Groundwater, Prentice Hall, 1979

 • Kirjastoistajaverkostalöytyypaljonmuutakinkirjallisuuttahakusanoilla “groundwater” tai “groundwater modeling”

  • Kertokaapa, joslöydättehyvän! Etenkinverkostavapaastiluettavissaolevamateriaalikiinnostaisi


Darcyn koe henry darcy 1856

DH = H1 - H2

H1

H2

Darcynkoe (Henry Darcy 1856)

z1

H1 =

+ h1

= h1

 • VirtaamaQ on

  • Verrannollinenpoikkipinta-alaanA

  • Verrannollinenvedenpintojeneroonsiään- jaulosvirtaussäiliöissäDH

  • KääntäenverrannollinenhiekkasuodattimenpituuteenL

h2=


Hydraulinen korkeus

Hydraulinenkorkeus

 • Engl. piezometric head, hydraulic head

 • Energiamääräyksikköpainoakohden

 • Mistäenergiakomponenteistakoostuuvedenenergiasisältö?

 • Gravitaatio:

 • Paine:

 • Nopeus:

Kokoonpuristumaton neste

dz / dt = v => dz = vdt

Kiihtyvyys


Hydraulinen korkeus1

Hydraulinen korkeus

 • Veden kokonaisenergia E [J]:

 • Hydraulinen korkeus H [m]:

maa- ja pohjavesien liikkeissä nopeudet pieniä, jätetään tämä pois

p0 = ilmanpaine, sovitaan että sitä merkitään nollalla

Painekorkeus, merkitään h:lla

gravitaatiokorkeus


Hydraulinen johtavuus

Hydraulinen johtavuus

 • PalautetaanmieliinDarcynkoe:

  jossaQ on virtaama [m3/s], A on poikkipinta-ala [m2], DH on erohydraulisessakorkeudessa [m] jaL on pituus [m]

 • VerrannollisuuskerrointaKkutsutaanhydrauliseksijohtavuudeksijasenyksiköksi saadaan:


Permeabiliteetti

Permeabiliteetti

 • Hydraulinen johtavuus K riippuu sekä väliaineen (permeabiliteetti) että siinä liikkuvan nesteen (viskositeetti) ominaisuuksista

k = permeabiliteetti [m2]

r = tiheys [kg/m3]

g = putoamiskiihtyvyys [m/s2]

m = nesteen viskositeetti [Ns/m2 = kg/m/s]


Darcyn laki 1d

Darcyn laki 1D

 • Merkitään virtaamaa poikkipinta-alaa kohden (siis Q/A) symbolilla q ja kutsutaan sitä Darcyn nopeudeksi (engl. specificdiscahrge)

 • Lisäksi kun huomioidaan, että virtauksen suunta on pienenevää hydraulista korkeutta kohti, saadaan:

 • Annetaan etäisyyden L lähetä nollaa, niin saadaan:

dH / dx on hydraulinen gradientti


Darcyn laki 1d1

Darcyn laki 1D

 • Darcyn nopeuden (q) ja keskimääräisen veden virtausnopeuden (v) välinen suhde (n on huokoisuus):


Darcyn laki 3d

Darcyn laki 3D

 • Homogeenisessa, isotrooppisessa tapauksessa Darcyn laki voidaan kirjoittaa kolmessa ulottuvuudessa seuraavasti:


Heterogeenisyys ja anisotropia

Heterogeenisyys ja anisotropia

 • Mikäli hydraulinen johtavuus ei riipu sijainnista pohjavesiesiintymässä, esiintymä on homogeeninen – muuten heterogeeninen

 • Mikäli hydraulinen johtavuus ei riipu suunnasta, esiintymä on isotrooppinen – muuten anisotrooppinen

Anisotropia

HeterogeenisyysAnisotropia

y

x

Anisotropia

y

Anisotropian suunta yhtenevä koordinaattiakselien suunnan kanssa:

x-suuntainen gradientti saa aikaan vain x-suuntaista virtausta

Anisotropian suunta EI yhtenevä koordinaattiakselien suunnan kanssa:

x-suuntainen gradientti saa aikaan sekä x- että y-suuntaista virtausta

x


Anisotropia1

y

q

y’

x’

x

Anisotropia

Darcyn laki yleisemmässä muodossa (2D):

= 0

= 0


Anisotropia2

Anisotropia

 • Sekä vektori q (Darcyn nopeus, ks. edellisen kalvon kuva) että gradienttivektori voidaan esittää molemmissa koordinaatistoissa – ja muuntaa koordinaatistosta toiseen lineaarisella muunnoksella


ad