t rk e sorular l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türkçe Soruları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türkçe Soruları

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 46
galvin

Türkçe Soruları - PowerPoint PPT Presentation

216 Views
Download Presentation
Türkçe Soruları
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Türkçe Soruları • Bardak, tabak, tava, vazo, tencereYukarıdaki varlıkları “mutfak gereçleri” başlığı altında toplarsak hangisi dışarıda kalır? A)  Tava B)  Vazo    C)  Bardak D)  Tencere

 2. 2. Oyun oynarken yanlışlıkla bir arkadaşınıza çarptınız. Arkadaşınız yere düştü.Yukarıda anlatılan durumda hangisini söylemeniz uygun değildir? A)  Özür dilerim. B)  Yanlışlıkla oldu. C)  Bir yerin acıdı mı? D)  Hemen yerden kalk!

 3. Bir ara yere bakmış yavru ceylan. Yüzlerce canlı, ayaklarının altında kıpırdanıyormuş. Annesi ona gördüklerinin karınca olduğunu anlatmış. Birden karıncaların arasından havaya bir çekirge sıçramış. Yavru ceylan çekirgeyi de karınca sanmış. “Hayır yavrum.” demiş annesi. “O bir çekirge.” Yavru ceylan bu kez çekirgenin neden sıçradığını sormuş. Annesi yanıtlamış: “Üzerine basarız diye korkuyor da ondan.” Yavru ceylan, çekirgeye: “Korkma, korkma!” demiş. “Biz sana zarar vermeyiz.” (Aşağıdaki iki soruyu metne göre yanıtlayınız.) • Aşağıdakilerden hangisi yavru ceylanın merak ettiklerinden değildir? A)  Çekirgenin sıçramasının nedeni B)  Ayaklarının altında kıpırdayanların ne olduğu C)  Çekirgelerin insanlara zarar verip vermeyeceği D)  Karıncaların arasından sıçrayan hayvanın ne olduğu

 4. Bir ara yere bakmış yavru ceylan. Yüzlerce canlı, ayaklarının altında kıpırdanıyormuş. Annesi ona gördüklerinin karınca olduğunu anlatmış. Birden karıncaların arasından havaya bir çekirge sıçramış. Yavru ceylan çekirgeyi de karınca sanmış. “Hayır yavrum.” demiş annesi. “O bir çekirge.” Yavru ceylan bu kez çekirgenin neden sıçradığını sormuş. Annesi yanıtlamış: “Üzerine basarız diye korkuyor da ondan.” Yavru ceylan, çekirgeye: “Korkma, korkma!” demiş. “Biz sana zarar vermeyiz.” (Aşağıdaki iki soruyu metne göre yanıtlayınız.) • Yavru ceylan için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi en uygundur? A)  Meraklı ve iyi kalpli B)  Mutlu ve neşeli C)  Üzgün ve umutsuz D)  Meraklı ve endişeli

 5. karşı - arkadaşlarımıza - olmalıyız – hoşgörülü Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak istersek hangisi ikinci sırada yer alır? A)  karşı B)  arkadaşlarımıza C)  olmalıyız D)  hoşgörülü Arkadaşlarımıza karşı hoşgörülü olmalıyız.

 6. “Okul gezisine kimler .................?” cümlesinin aşağıdaki kelimelerden hangisiyle bitmesi uygun değildir? A)  katılacak B)  gelecek C)  düzenleyecek    D)  çağırılacak

 7. Babam bize askerlik hatıralarını anlattı. Yukarıdaki cümlede geçen “hatıralarını” kelimesinin yerine hangi kelimeyi yazabiliriz? A)  bilgilerini B)  arkadaşlarını C)  olaylarını D)  anılarını

 8. Sıcak havalarda ince giysiler giymeliyiz. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin yerine hangilerini yazarsak cümle tam tersi bir anlam kazanır? A)  soğuk – kalın B)  serin – güzel C)  ılık – kalın D)  soğuk - renkli

 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmaz? A)  Fırından ekmek alacağım B)  Çalışmadan başaramazsın C)  Ne zaman döneceksiniz D)  Kardeşim salıncağa bindi

 10. I.Ay, iğne elime battı II.Ne zamandır bu günü bekliyordum III.Kaç kişi geleceklerini söylemediler IV.Bunları sana kim anlattı Yukarıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?  A)  I B)  II C)  III D)  IV

 11. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A)  Bursa’ya otobüsle gideceğiz. B)  Arkadaşım sevgi güzel resim yapar. C)  Antalya’da iki hafta kaldık. D)  Murat’a bir hediye aldım.

 12. “köydeki arkadaşım yasemin beni ziyarete gelecekmiş.” cümlesinde hangi sözcük ya da sözcüklerin yazımı yanlıştır? A)  köydeki B)  arkadaşım – yasemin   C)  yasemin D)  köydeki – yasemin

 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “balık” kelimesi çoğul durumda kullanılmıştır? A)  Geçimini balıkçılık yaparak sağlıyormuş. B)  Küçük bir balıkçı kasabasında yaşıyormuş. C)  Balıkları kovadan çıkarıp bir bir denize attı. D)  Akvaryumdaki kırmızı balığı çok seviyordu.

 14. 14. Okulların olduğu yerlerde aşağıdaki sembollerden hangisi bulunur?

 15. Onur rüyasında doktor olduğunu gördü. Üzerinde beyaz bir önlük, gözünde gözlük, boynunda stetoskop, elinde hastaların ateşini ölçmek için bir derece vardı.Aşağıdaki resimlerden hangisi Onur’un rüyasını tam olarak anlatır?

 16. Hayat Bilgisi • “Başarılı olmak için okula ………. gitmeliyiz.” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? A)  erken B)  servisle C)  mutlu D)  hazırlıklı

 17. Pelin, top oynamayı ve resim yapmayı sevmektedir. Arzu, bilgisayar kullanmaktan zevk almaktadır. Mete’nin ise top oynamak ve kitap okumak hoşuna gitmektedir. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)  Üç arkadaş aynı fiziksel özelliklere sahiptir. B)  Pelin ve Mete’nin beğenileri arasında benzerlikler vardır. C)  Arzu ve Pelin’in beğenileri aynıdır. D)  Arzu, Mete ve Pelin’in arkadaşı değildir.

 18. Arkadaşlıkla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)  Arkadaşlar, birbirine karşı dürüsttür. B)  Arkadaşlar birbirlerine yalan söylemezler. C)  Arkadaşlar, duygularını birbiriyle paylaşırlar. D)  Arkadaşlar yalnızca oyun oynarlar.

 19. Öğretmeni Berna’ya arkadaşlarıyla iletişim kurması için önerilerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz? A)  Arkadaşın konuşurken onun yüzüne bakmalısın. B)  Arkadaşlarınla sesini yükselterek konuşmalısın. C)  Arkadaşın sana bir şey anlatırken dikkatle dinlemelisin. D)  Arkadaşının sözünü kesmemelisin.

 20. Emre, arkadaşı kitabını yırttığı için çok öfkelenmiştir. Bu durumda Emre, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A)  Yüksek sesle konuşmalı, öfkesini belli etmelidir. B)  Arkadaşıyla sakince konuşmalı, duygularını anlatmalıdır. C)  Bir daha o arkadaşıyla görüşmemelidir. D)  Arkadaşını cezalandırmalı, öfkelendiğini belirtmelidir.

 21. Elif, arkadaşlarından biraz daha kilolu bir çocuktur. Mine, Elif’in yanında sürekli yiyeceklerden bahseder. Elif, Mine’nin özellikle bu şekilde davrandığını düşünerek arkadaşına küser.Bu durumda Mine nasıl davranmalıydı? A)  Elif’le birlikteyken yiyeceklerden söz etmeyebilir. B)  Kendisine başka arkadaşlar bulabilir. C)  Elif’e yiyecek getirebilir. D)  Çok yemek yiyerek kendisi de kilo alabilir.

 22. Umut, turuncu saçlı, yüzünde çilleri olan bir çocukmuş. Okulda bazı öğrenciler Umut’un yüzüne bakıp gülerlermiş. Umut, olanlara çok üzülürmüş. Bu durumda Umut kendisiyle alay edenlere karşı ne yapmalıdır? A)  Öğretmenine şikayet etmelidir. B)  Alay ettiklerinde okula gitmemelidir. C)  Onlara kendisiyle alay etmemelerini söylemelidir. D)  Umut da onlarla alay etmelidir.

 23. Öğretmenimizle sorun yaşadığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? A)  Öğretmenimize karşı saygılı davranmalıyız. B)  Öğretmenimizin sözünü dinlemeliyiz. C)  Öğretmenimize duygularımızı yüksek sesle söylemeliyiz. D)  Yaşadığımız soruna çözüm yolları aramalıyız.

 24. Aşağıda kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)  Bir yerin ayrıntılı olarak çizilmiş halidir. B)  Ölçüsüz yapılan bir çizimdir. C)  Kuşbakışı görünümden yararlanarak çizilir. D)  Bir yerin kabataslak çizimidir.

 25. Okulun tarihini araştıran bir öğrenci hangi kaynaktanyararlanamaz? A)  Okul müdürü B)  Okul öğretmenleri C)  Okulun eski fotoğrafı D)  Sınıf arkadaşı

 26. Emre yanlışlıkla sınıf dolabının kilidini bozmuş. Korktuğu için kaçmıştır. Emre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)  Sorumsuz B)  Yaramaz C)  Dikkatsiz D)  Savurgan

 27. Arkadaşlarımızın oyununa katılmak istediğimizde nasıl davranmalıyız? A)  Arkadaşlarımıza sormadan oyuna katılmalıyız. B)  Oyuna katılmak için izin istemeliyiz. C)  Sıra beklemeden oyuna katılmalıyız. D)  Oyunu bozmalı, yeniden oyun kurmalıyız.

 28. Teneffüs zili çalınca öğrenciler sınıflarından çıkmışlar. Bazı öğrenciler aşağıya inmek, bazıları yukarı çıkmak istemiş. Merdivende kargaşa yaşanmış. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A)  Öğrencilerin okul kurallarına uymaması B)  Zilin yanlış zamanda çalması C)  Öğrencilerin yaşının küçük olması D)  Okulda deprem tatbikatı yapılması

 29. “Okulumuz açıldığı için çok sevinçliydim. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı göreceğim için çok heyecanlandım. Okulda gözlerim öğretmenimi ve arkadaşlarımı aradı. Onları gördüğümde ne kadar özlediğimi fark ettim. Koşarak yanlarına gittim, onlara sarıldım. Okulumu ve arkadaşlarımı çok sevdiğimi anladım.”Parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A)  Okul açıldığı için sevinç duymaktan B)  Öğretmen ve arkadaşların özlendiğinden C)  Arkadaşlarla iyi ilişkiler kurulması gerektiğinden D)  Okul ve arkadaş sevgisinden

 30. 30. Aşağıdakilerden hangisi kaynakları tutumlu kullanmaya örnektir? A)  Ali’nin ellerini yıkadıktan sonra ışığı kapatması B)  Berke’nin dişlerini günde iki kere fırçalaması C)  Özlem’in saçlarını bol şampuan ve suyla yıkaması D)  Berna’nın masasını düzeltirken annesinden yardım istemesi

 31. Beş yüz beş sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A)  500 B)  505 C)  550 D)  555

 32. On dört sayısının birler ve onlar basamağındaki rakamlarının arasına bir adet sıfır yazılarak oluşturulan yeni sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)  On beş B)  Yüz dört C)  Yüz kırk D)  Dört yüz on

 33. 234 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirirse sayının değerinde nasıl bir değişme olur? A)  1 artar B)  10 azalır C)  100 azalır D)  90 artar

 34. A)  Yüzler basamağındaki sayının basamak değeri 400’dür. B)  Rakamlarının sayı değerleri toplamı 6’dır. C)  Üç basamaklı bir sayıdır. D)  Onlar basamağındaki rakam 0’dır. 34.

 35. I. 346II. 351III. 356IV. 348Yukarıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlandığında 350 sayısı elde edilmez? A)  I B)  II C)  III D)  IV

 36. 128 YTL 36. Yukarıdaki ineğin fiyatı en yakın onluğa yuvarlanarak arttırılıyor. İneğin yeni fiyatı kaç YTL dir? A)  120 B)  125 C)  130 D)  140

 37. + 379 245 ABC 37. Yukarıdaki toplama işleminde A+B+C toplamı kaçtır? A)  9 B)  10 C)  11 D)  12

 38. A)  5 B)  6 C)  7 D)  9 38.

 39. Canan, 346 ve 612 sayılarının toplamını sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak doğru bir şekilde tahmin ediyor.Canan’ın tahmini aşağıdaki sayılardan hangisidir? A)  950 B)  960 C)  970 D)  980

 40. 40. A)  53 B)  58 C)  63 D)  73

 41. 41. A)  413 – 325 = 88 B)  413 – 88 = 325 C)  413 + 325 = 532 D)  413 + 325 = 738

 42. Üç basamaklı en büyük çift sayı, üç basamaklı en küçük tek sayıdan kaç fazladır? A)  896 B)  897 C)  898 D)  899

 43. A ve B sayıları 3 basamaklı ve 10’un katları olan doğal sayılardır. Eren, A sayısından B sayısını çıkarırken sonucu bulmak için A sayısının yüzler basamağındaki rakamı 4 azaltmıştır.Buna göre, B sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)  400 B)  300 C)  200 D)  100

 44. 44. 21 x 4 < akoşulunu sağlayan en küçük a tam sayısı kaçtır? A)  84 B)  85 C)  86 D)  87

 45. Bir çiftçi ürettiği 235 kg buğdayın 103 kilogramını satmıştır.Çiftçinin satmadığı buğday kaç kilogramdır? A)  112 B)  122 C)  132 D)  142

 46. KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Ali Barsal 3-B Sınıfı Öğretmeni