croatian infrastructure project challenges a panel discussion on croatian infrastructure n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure PowerPoint Presentation
Download Presentation
Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure. Preparation and Implementation of Infrastructure projects in water sector financed by EU grants Robert Kartelo Hrvatske vode. 10. November 2009. Potreba za usklađenjem s EU direktivama.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
croatian infrastructure project challenges a panel discussion on croatian infrastructure

Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Preparation and Implementation of Infrastructure projects in water sector financed by EU grants

Robert Kartelo

Hrvatske vode

10. November 2009.

potreba za uskla enjem s eu direktivama
Potreba za usklađenjem s EU direktivama
 • Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EC
 • Direktiva 91/271/EEC o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda
 • Direktiva 98/83/EEC o vodi za piće
 • Direktiva 91/676/ EEC o zaštiti voda od onečišćenja izazvanih nitratima poljoprivrenog porijekla
 • Direktiva 2006/11/EC o ispuštanju opasnih tvari
 • Direktiva 2006/118/EC o podzemnim vodama
financijske potrebe
Financijske potrebe
 • Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) predviđa slijedeće:
  • Za ostvarenje EU standarda u javnoj vodoopskrbi, odnosno za punu provedbu Direktive vode za piće procijenjena su potrebna ulaganja od oko 13 mlrd. kuna.
  • Za ostvarenje EU standarda u odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, odnosno za punu provedbu Direktive o pročišćavanju otpadnih voda procijenjena su potrebna ulaganja od 20 mlrd. kuna.
  • Vremenska dinamika provedbe Direktive 91/271/EC je 2030. godina.

U prethodne iznose nisu uključeni troškovi sanacije, rekonstrukcije, kao niti pogona i održavanja postojećih i budućih sustava

priprema projekata
PRIPREMA PROJEKATA
 • Projekti potrebno pripremati po aglomeracijama, odnosno po krajnjim korisnicima - komunalnim poduzećima (ako je isto za više aglomeracija)
 • Projekti moraju analizirati cjelovito prostor i dati integralna rješenja
 • Projekti mogu uključivati ne samo izgradnju, već i sanaciju i rekonstrukciju postojećih objekata
 • Projekti mogu uključivati i komponentu vodoopskrbe
 • Svaki projekt traži detaljnu pripremu
priprema projekata1
PRIPREMA PROJEKATA
 • Svaki projekt traži detaljnu pripremu koja uključuje:
  • Varijantno rješenje cjelokupnog sustava (koncepcija)
  • Monitoring količina i kakvoće voda (po potrebi)
  • Studiju izvodljivosti
  • Analizu troškova i koristi
  • Studiju utjecaja na okoliš
  • Aplikacijski paket (Aplikacijski obrazac + prilozi)
  • Izradu projekta do razine idejnog projekta za UPOV, idejnog projekta za UPOV, odnosno do razine glavnog projekta za sve ostale objekte planirane projektom
  • Izradu natječajne dokumentacije
  • Izrada plana implementacije projekta
  • Ishođenje lokacijske dozvole za UPOV, odnosno potvrda glavnih projekta za ostale objekte
  • Riješena sva imovinsko – pravna pitanja
primjeri projekata
PRIMJERI PROJEKATA
 • Projekt A 216 mil. kn
  • Opseg projekta
   • UPOV 80.000 ES
   • Vodosprema 2100 m3
   • Vodoopskrbna mreža 9 km
   • Rekonstrukcija glavnih čvorova 50 kom
   • Mreža javne odvodnje 37 km
   • Preljevi 8 kom
   • Crpne stanice 7 kom
  • 21 građevinska dozvola
primjeri projekata nastavak
PRIMJERI PROJEKATA - nastavak
 • Projekt B 114 mil. kn
  • Opseg projekta
   • UPOV 20.000 ES
   • Vodoopskrbna mreža 21 km
   • Kućni vodomjeri 1700 kom
   • Mreža javne odvodnje 25 km
   • Crpne stanice 4 kom
   • Čišćenje kolektora 22 km