Nastavni plan
Download
1 / 26

NASTAVNI PLAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

NASTAVNI PLAN. je temeljni dokument kojim se određuju nastavni predmeti (i odgojno - obrazovna područja) koji se ostvaruju u određenom tipu škole ili neke druge odgojno – obrazovne institucije. Kako planirati i programirati ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NASTAVNI PLAN' - gali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nastavni plan
NASTAVNI PLAN

 • je temeljni dokument kojim se određuju nastavni predmeti (i odgojno - obrazovna područja) koji se ostvaruju u određenom tipu škole ili neke druge odgojno – obrazovne institucije


Kako planirati i programirati
Kako planirati i programirati?

 • Broj tema u HNOS-u ne predstavlja broj nastavnih sati – za određenu temu moguće je predvidjeti više sati, kao što je moguće više tema sjediniti u jedan do dva nastavna sata (obavezne i izborne teme)


Kako planirati i programirati1
Kako planirati i programirati?

 • Učitelj ima važnu ulogu u postavljanju jasnih i ostvarivih obrazovnih ciljeva u konkretnim uvjetima

 • Učitelj samostalno i odgovorno odlučuje o redoslijedu obradbe nastavnih tema, o broju nastavnih sati potrebnih za obradbu, vježbanje, ponavljanje i provjeru usvojenosti znanja


Tematsko planiranje:

 • započinje odabirom određene teme

 • određuju se ciljevi, zadaci, biraju sadržaji i aktivnosti koje će se realizirati

 • poželjno u realizaciji projekata, integriranog dana, izvanučionične ili terenske nastave


Godi nji globalni nastavni plan i program
Godišnji (globalni) nastavni plan i program

 • izrađuje se na početku školske godine

 • za izradbu učitelj koristi Nastavni plan i program za osnovnu školu koji sadrži: cjeline, teme, ključne pojmove, obrazovna postignuća


Godi nji globalni nastavni plan i program1
Godišnji (globalni) nastavni plan i program

 • sadrži naziv tema i broj predviđenih sati za realizaciju u jednom mjesecu (aktivnosti učenika)

 • na sjednici RV analizira se globalni plan, planiraju se projekti, izvanučionička nastava (terenska nastava), kazališne predstave...


Mjesečni plan i program

izrađuje se isključivo temeljem Nastavnog plana i programa HNOS-a (www.mzos.hr)


2. razred

- svibanj -Elementi pripreme
ELEMENTI PRIPREME

 • Tema

 • Cilj

 • Zadaci

 • Razrada teme po nastavnim satima (nastavnim jedinicama)

 • Plan rada s djecom s posebnim potrebama

 • Razrađeni kriteriji ocjenjivanja


Kod kurikulumskog planiranja klju na su 4 pitanja
KOD KURIKULUMSKOG PLANIRANJA KLJUČNA SU 4 PITANJA:

 • Kojesadržaje treba obraditi da bi se željeni ciljevi postigli?

 • Što se odgojem/obrazovanjem želi postići?

 • Kakva organizacija i metode poučavanja trebaju biti korištene da bi učenje bilo uspješno?

 • Na koji način treba mjeriti ili procijeniti rezultate učenja?


CILJ

 • Cilj označava konačna znanja, ponašanja, sposobnosti, vještine koje učitelj procjenjuje da na određenom sadržaju može zajedno s učenicima ostvariti. Cilj mora biti jasno formuliran kako bi se lako moglo provjeriti i vrednovati njegovo ostvarivanje.


Zadaci
ZADACI

 • Koraci kojima dolazimo do cilja

 • Konkretni i mjerljivi

 • Učenička postignućaKognitivna postignu a
KOGNITIVNA POSTIGNUĆA

 • ZAPAMĆIVANJE - sposobnost prizivanja činjenica, klasifikacija, definicija, teorija

 • Memorirati, definirati, opisati, označiti, nabrojati, prepoznati, ponoviti, odabrati, navesti


Razumijevanje
RAZUMIJEVANJE

 • Sposobnost transfera podataka iz jednog oblika u drugi, promišljanje o značenju usvojenih činjenica, interpretacija važnosti podataka

 • Pretvoriti, obraniti, izdvojiti, procijeniti, objasniti, proširiti, interpretirati, verbalne zadatke prevesti formule, na temelju činjenica predvidjeti posljedice, navesti primjer, interpretirati, parafrazirati, prepričati


Primjenjivanje
PRIMJENJIVANJE

 • Sposobnost primjene naučenih pravila, zakona, metoda ili teorija.

 • Promijeniti, izračunati, demonstrirati, otkriti, rukovati, modificirati, učiniti, predvidjeti, pripremiti, proizvesti, povezati, pokazati, riješiti koristiti


Analiziranje
ANALIZIRANJE

 • Naučene sadržaje razdvojiti na sastavne dijelove i razumjeti organizacijsku strukturu

 • Razdijeliti, razlikovati, izdvojiti, identificirati, rastaviti, ilustrirati, zaključiti, staviti u odnos, klasificirati, uspoređivati, suprotstavljati, prepoznati neizrečene pretpostavke, razlikovati činjenice od zaključaka, razlikovati uzrok od posljedice, odrediti relevantnost podataka, analizirati organizacijsku strukturu djela


Prosu ivanje
PROSUĐIVANJE

 • Sposobnost davanje argumenata, procjena, kritika

 • Procijeniti, usporediti, zaključiti, razlikovati, kritizirati, diskriminirati, objasniti, prosuditi, opravdati, interpretirati, podržati, prosuditi primjerenost zaključaka, prosuditi vrijednost nekog djela uporabom vanjskih standarda odličnosti, prosuditi logičnu postojanost pisanog materijala


Stvaranje
STVARANJE

 • Sposobnost stvaranja novog na osnovi prikupljenih informacija i prethodnih spoznaja

 • Kombinirati, kategorizirati, sastaviti,skladati, stvoriti


Psihomotori ka postignu a
PSIHOMOTORIČKA POSTIGNUĆA

 • Oponašanje

 • Rukovanje

 • Točnost

 • Raščlanjivanje

 • Opredmećivanje


Afektivna
AFEKTIVNA

 • Primanje vanjskih podražaja

 • Reagiranje

 • Vrednovanje

 • Organiziranje i predočavanje

 • Karakterizacija vrijednosti i sudova


Priprema
PRIPREMA

 • Tema:

 • Cilj:

 • Sadržaj ili nastavne jedinice

  1. sat (nastavna jedinica), tip sata

  2. sat (nastavna jedinica), tip sata

 • Cilj rada za učenike s posebnim potrebama


1 sat
1. SAT

 • Sadržaj ili nastavna jedinica

 • Zadaci i zadaci za učenike s posebnim potrebama

 • Artikulacija sata (najava teme, objašnjavanje ciljeva i zadataka, aktivnosti na usvajanju sadržaja, povratna informacija)

 • Načini vrednovanja učenikovih postignuća (posebno za učenike s posebnim potrebama)


ad