A tanoda
Download
1 / 13

A TANODA - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

A TANODA. Dr. Schiffer Csilla.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A TANODA' - gale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A tanoda

A TANODA

Dr. Schiffer Csilla


„Olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetés miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.” (Kerényi, 2005, 15)


A tanod k c lja
A TANODÁK CÉLJA keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetés miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.” (Kerényi, 2005, 15)

 • megpróbálnak hozzájárulni tanulóik iskolai sikerességéhez – képességeik kibontakoztatása által,

 • megpróbálják csökkenteni a szociális hátrányokból fakadó nehézségeiket,

 • segítik megőrizni az otthoni kultúra értékeit, azaz erősítik a programban résztvevő gyermekek kulturális identitását


A belv rosi tanoda
A BELVÁROSI TANODA keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetés miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.” (Kerényi, 2005, 15)

 • A Belváros Tanoda Alapítvány 1 éves előkészítő munkát követően 1990-ben kezdte meg tevékenységét Budapesten, az V. kerületben. (1056. Bp. Irányi u. 19-23.)

 • A nevelés-oktatás általános célja, feladataaz iskolai oktatásból kimaradt fiatalok gimnáziumi képzése, érettségire való felkészítése, kétszintű érettségiztetése, szakképzése, mentális gondozása integrált módon személyre szabott tanulási program és személyközpontú gondoskodás alapján.

 • A Tanoda feladata, hogy a gimnáziumi tananyag elsajátítása, az érettségire való felkészítés, szakképzés mellett segítse a tanulással, szocializációval kapcsolatos gátak, szorongások leépítését; fejlessze a fiatalok tanulási és kommunikációs kedvét, készségét, képességét, a megfelelő önértékelés kialakulását.


C lcsoport
CÉLCSOPORT keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetés miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.” (Kerényi, 2005, 15)

 • A 15-22 év közötti

 • középiskolát megkezdett, de abból különböző okok miatt kimaradt,

 • kallódó, deviáns életvezetésű fiatalok, köztük a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő, látás-, hallás-, mozgássérült, testi, érzékszervi fogyatékos (sajátos nevelési igényű), tanulmányi problémákkal küszködő fiatalok.


A tanoda munkacsoportjai
A TANODA MUNKACSOPORTJAI keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetés miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.” (Kerényi, 2005, 15)

 • A Tanodában három munkacsoport foglalkozik a fiatalokkal, ebből kettő speciális célcsoporttal:

  • Megálló Oktatási Program: a szenvedélybeteg- és komoly életvezetési zavarokkal és tanulási problémákkal küszködő fiatalok egész napos ellátását, érettségire való felkészítését vállalja, napirendbe szervezett, terápiával is kiegészülő segítő munkával

  • Váltó Program: a kriminális életvezetésű, előzetes letartóztatásban lévő, büntetésüket töltő, szabadult, ill. szabadlábon lévő fiatal felnőttek oktatását és reszocializációját végzi

  • Tanoda Program:azoknak a középiskolákból kimaradt deviáns fiataloknak kínál tanulási lehetőséget, akik elsősorban a személyközpontú oktatásért fordulnak az intézményhez segítségért


 • Felmérik az egyes tanulók tudásszintjét, képességeit és érdeklődési területeit

 • A tanulóközösen egyéni tanulási és teljesítményprogramot alakítanak ki, melyet szerződésben rögzítenek.

 • Nincsenek osztályok és évfolyamok, a diákok tantárgyanként kialakított, kis létszámú tanulócsoportokban tanulnak.


C lok
CÉLOK és érdeklődési területeit

 • Kemény, közös munka során képessé tenni a bekerülő fiatalokat az önálló, támogatás nélküli, értelmes és lehetőleg örömökben gazdag életvezetésre, s felkészülni az érettségi vizsgára.

 • Az intézmény tanárai nem várják el, hogy a diákok minden tantárgyból a maximumot teljesítsék. Az elvárás az, hogy a diákok az általuk választott témakörökben alaposan elmerüljenek, a többi tárgyból pedig az alapszintet teljesítsék.


Oktat nevel tev kenys g
OKTATÓ-NEVELŐ TEVÉKENYSÉG és érdeklődési területeit

 • A tanórák alatt minden egyes alkalommal intenzív kommunikáció zajlik. Az oktatók minden egyes foglalkozás ideje alatt minden diákot megszólítanak, munkára invitálnak és késztetnek.

 • Ennek azért van különleges jelentősége, mert az intézmény diákjai esetében csak kis százalékban lehet számítani az otthoni munkára.

 • Az információk és a tudás megszerzésének elsődleges helye az ő esetükben a Tanoda.


M dszerek
MÓDSZEREK és érdeklődési területeit

 • Alapmódszer: a beszélgetés.

 • A Tanoda munkatársai a tanítás tekintetében is elsődlegesen segítő személyek.

 • Az alkalmazott módszerek lényege a személyközpontúság, ami által minden diák a maga tempójában juthat el az érettségiig.

 • A Tanodában segítő foglalkozású szakemberek, pedagógusok, szociális munkások, népművelők dolgoznak, akiknek legfontosabb feladata a segítő kapcsolat alakítása, fenntartása, és akik a tanár-diák kapcsolatot is így értelmezik, működtetik.


Egy tan v id beoszt sa
Egy TANÉV időbeosztása és érdeklődési területeit

 • Több tanulmányi időszak:

 • Műhelymunka időszakkal kezdődik (tanórák, ahol a szaktanár és a diákok közösen dolgozzák fel a tananyagot)

 • Konzultációs- és vizsgaidőszak

 • Egyéni és csoportos konzultációk (vizsgák előtt a tantárgyanként)

 • Fakultációk (foto, film, zene, vallástörténet, sport …)

 • Spontán szerveződött tevékenységek (önálló tanulás, beszélgető csoportok, közös játék, közös zenélés …)


Jellemz i
JELLEMZŐI és érdeklődési területeit

az intenzív, közös munkán, elfogadáson, bizalmon és őszinteségen alapuló, egyenrangú partnerként együttműködő tanár-diák kapcsolat

a napi odafigyelés minden diákra

az otthon-érzet, a családias légkör, a kölcsönös törődés

a diákok és tanárok személyes igényeinek tiszteletben tartása,

az egymás iránti türelem, és a közösen végzett munka öröme és buktatói,

a folytonos változás és tanulás


Irodalom
IRODALOM és érdeklődési területeit

 • Győrik Edit (2007): A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja, Budapest

 • Kerényi György (szerk. 2005): Tanodakönyv. Javaslatok tanodák szervezéséhez. Sulinova Kht, Budapest

 • Németh Szilvia (szerk. 2008): A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése, Tárki-tudok, Budapest, http://www.tarki-tudok.hu/file/tanulmanyok/tanodaelemzes.pdf


ad