การผลิตกระเเสไฟฟ้า
Download
1 / 18

??????? 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Updated On :

การผลิตกระเเสไฟฟ้า จากกังหันลม. กังหันลมกับการผลิตไฟฟ้า .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? 1' - gale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slide2 l.jpg

กังหันลมกับการผลิตไฟฟ้า

หลักการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็นพลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม


Slide3 l.jpg

หลักการใช้พลังงานลม

หลักการใช้พลังงานลมคือการเปลี่ยนพลังงานจากกระแสลมเป็นพลังงานกังหันลมที่แรงและความเร็วสูงเหมาะสำหรับขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยบริเวณที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ส่วนใหญ่เป็นบริเวณใกล้ทะเลเช่นฉะเชิงเทราสมุทรสาครสงขลาภูเก็ตและปัตตานีเป็นต้น


Slide4 l.jpg

http://www2.dede.go.th/dede/renew/Twm/main.htm

http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/usr/bers/map/map1_thailand.pdf

http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=97

Web ผลการสำรวจความเร็วลมในประเทศไทย


Slide5 l.jpg
ตัวอย่างผลงานที่ผลิตและติดตั้งแล้วเสร็จตัวอย่างผลงานที่ผลิตและติดตั้งแล้วเสร็จ

ภาพที่ 1 ติดตั้งให้ราชบุรีพลังงาน

จ.นครศรีธรรมราช

ภาพที่ 2 ติดตั้งที่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี


Slide6 l.jpg

ภาพที่ ตัวอย่างผลงานที่ผลิตและติดตั้งแล้วเสร็จ4

ติดตั้งที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ภาพที่ 3 ติดตั้งที่บึงพระรามเก้า จ.ปทุมธานี

ภาพที่ 5 ติดตั้งที่ ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี


Slide7 l.jpg

ภาพที่ ตัวอย่างผลงานที่ผลิตและติดตั้งแล้วเสร็จ6

ติดตั้งที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 7

ติดตั้งให้กับโครงการ 200 กิโลวัตต์เกาะล้าน

จ.ชลบุรี


Slide8 l.jpg

ที่บ้านอ่าวไผ่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


Slide9 l.jpg

กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อสาธิตนำร่องที่บ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกังหันลมแกนนอนขนาด 250 กิโลวัตต์

โครงการสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 250 กิโลวัตต์


Slide10 l.jpg

ใบพัด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกังหันลมแกนนอนขนาด

เพลาแกนหมุน

ห้องส่งกำลัง

ห้องเครื่อง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ระบบควบคุมไฟฟ้า

ระบบเบรก

แกนคอหมุนรับทิศทางลม

เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม

เสา

ส่วนประกอบของระบบกังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้า


Slide11 l.jpg
ข้อดี อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกังหันลมแกนนอนขนาด-ข้อเสียของการใช้พลังงานลม


Slide12 l.jpg
ข้อดี อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกังหันลมแกนนอนขนาด

 • เป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้ตลอด หรือไม่มีวันหมด

 • ลงทุนเพียงครั้งเดียว

 • เกิดการเผาไหม้จึงไม่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ


Slide13 l.jpg
ข้อด้อย อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกังหันลมแกนนอนขนาด

 • มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ในการติดตั้ง

 • บำรุงรักษายาก

 • อัตราการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่แน่นอน

 • ไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดอัตราในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้


Slide14 l.jpg
ข้อพิจารณาในการนำเอามาใช้ข้อพิจารณาในการนำเอามาใช้

 • ปริมาณลมโดยเฉลี่ยของพื้นที่นั้นๆ

 • จุดคุ้มทุนในการติดตั้ง

 • ความเร็วลมโดยเฉลี่ยของพื้นที่นั้นๆ

 • ชนิด หรือแบบของกังหันลมที่เหมาะสม

 • สถานที่ในการติดตั้ง


Slide15 l.jpg
ปัญหาข้อพิจารณาในการนำเอามาใช้-อุปสรรคแนวคิดในการแก้ไข


Slide16 l.jpg

จะพบปัญหาในด้านข้อพิจารณาในการนำเอามาใช้ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากความเร็วและทิศทางของลมไม่แน่นอน อีกทั้ง เสาของกังหันลมมีขนาดใหญ่ ทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก

ชิ้นส่วนต่างๆของกังหันลม ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง และเป็นจุดเสียดุลทางการค้ากับต่างชาติ ดังนั้นในอนาคตหากจะพัฒนา ให้สามารถนำพลังงานลม มาใช้ได้ควรที่จะคำนึงถึงผลกระทบ ในด้านต่างๆด้วย


Slide17 l.jpg
ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน/สิ่งแวดล้อมความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน/สิ่งแวดล้อม

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพในเชิงอนุรักษ์มากขึ้น

 • เร่งรัดส่งเสริมการจัดการด้านไฟฟ้าและปรับบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม

 • กำหนดปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

 • ปรับปรุงระบบการขนส่งและการจราจรเพื่อการประหยัดพลังงานและลดปัญหามลพิษ

 • ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีการผลิต และการใช้พลังงานนอกระบบ

 • ประหยัดพลังงานทุกชนิดทุกโอกาส

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ให้มากที่สุด


Slide18 l.jpg

จบการนำเสนอความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน/สิ่งแวดล้อม


ad