hoofdstuk 4 argumentatieleer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 4 Argumentatieleer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 4 Argumentatieleer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Hoofdstuk 4 Argumentatieleer - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

Hoofdstuk 4 Argumentatieleer. argumentatieleer. Doel: gevoel te krijgen hoe iemand tot een bepaald standpunt komt, hoe een standpunt verdedigd kan worden en hoe een standpunt aangevallen kan worden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hoofdstuk 4 Argumentatieleer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
argumentatieleer
argumentatieleer
 • Doel: gevoel te krijgen hoe iemand tot een bepaald standpunt komt, hoe een standpunt verdedigd kan worden en hoe een standpunt aangevallen kan worden.
 • Redenering: verzameling van oordelen, waarvan één de conclusie is en de anderen gebruikt worden om die ene conclusie te rechtvaardigen.
geldige redenering
geldige redenering
 • Een redenering is geldig dan en slechts dan als in alle situaties waarin de premissen waar zijn de conclusie ook waar is.
 • Modes ponens
  • Als p dan q
  • p
  • Dus: q
 • Modus tollens
  • Als p dan q
  • Niet q
  • Dus: niet p
 • Ongeldige redenering aantonen d.m.v een tegenvoorbeeld.
deductief en niet deductief redeneren
deductief en niet-deductief redeneren
 • Deductief:
  • De conclusie ligt opgesloten in de premissen.
 • Niet-deductief:
  • De premissen geven een beperkte mate van steun aan de conclusie.
  • Nieuwe premissen kunnen de conclusie versterken of verzwakken.
niet deductief redeneren
niet-deductief redeneren
 • Plausibiliteitsbeginsel
 • Inductief redeneren: redeneren van het bijzondere naar het algemene
 • Is de redenering deugdelijk? Beantwoord de evaluatievragen:
  • Zijn de uitgevoerde experimenten relevant voor de conclusie?
  • Zijn er genoeg experimenten uitgevoerd om de conclusie te ondersteunen?
  • Zijn er tegenvoorbeelden?
 • Drogreden: fout of gebrek in de redenering
  • bv: overhaaste generalisering
redeneren in een ethisch betoog
redeneren in een ethisch betoog
 • analogieredenering
 • gevolgenethiek: utilisme
  • doel-middelredenering
  • causaliteitsredenering
 • beginselenethiek: Kant
  • bewijs uit het ongerijmde
  • doel-middelredenering
 • deugdenethiek
  • eigenschap-oordeelredenering
analogieredenering
analogieredenering
 • Als iets in een voorbeeldsituatie zo is/was, dan is dat ook zo in een vergelijkbare situatie.
 • Formeel:
  • Situatie q is vergelijkbaar met situatie p (analogiepremisse)
  • Als situatie p zich voordoet dan geldt r
  • Dus: als situatie q zich voordoet dan geldt r
slide9
Evaluatievragen:
  • Zijn de twee situaties vergelijkbaar?
   • Zijn er belangrijke relevante overeenkomsten?
   • Zijn er belangrijke relevante verschillen?
  • Is het wel waar wat beweerd wordt over de voorbeeldsituatie? Als situatie p zich voordoet, geldt dan inderdaad r?
 • Drogreden:
  • Valse analogie
redeneren in een utilistisch betoog
redeneren in een utilistisch betoog
 • Een handeling is moreel wenselijk dan en slechts dan als die handeling het grootste geluk voor het grootste aantal mensen teweegbrengt.
 • Doel-middelredenering: uit een gegeven doel wordt het middel afgeleid dat het doel realiseert.
  • doel utilisme: grootste geluk voor het grootste aantal mensen
  • middel utilisme: de handeling
doel middelredenering
doel-middelredenering
 • Als je wilt dat doel x bereikt wordt, dan moet je handeling y uitvoeren.
 • Formeel:
  • x (het doel)
  • Het uitvoeren van handeling y (het middel) realiseert het doel x (doel-middelpremisse)
  • Dus: doe y
slide12
Evaluatievragen:
  • Realiseert handeling y wel het doel x?
  • Is handeling y wel uitvoerbaar?
  • Leidt uitvoering van handeling y niet tot onaanvaardbare neveneffecten?
  • Zijn er geen andere (betere) handelingen om x te bereiken?
  • Is het doel wel gewenst?
 • Realiseert handeling y wel doel x:
  • Causaliteitsredenering
  • Aantonen dat het gevolg ook het beste gevolg is (comparatief oordeel)
causaliteitsredenering
causaliteitsredenering
 • Bij deze redenering wordt gebruikgemaakt van het feit dat uit een bepaalde situatie of handeling die wordt uitgevoerd, een bepaald te verwachten gevolg is af te leiden.
 • Formeel:
  • p (handeling of situatie)
  • Dus: q (het verwachte gevolg)

Ofwel:

  • p
  • p veroorzaakt q oftewel p heeft q tot gevolg (causaliteitspremisse)
  • Dus: q
slide14
Evaluatievragen:
  • Zal de gegeven situatie of handeling inderdaad tot het verwachte gevolg leiden?
   • Zijn er bijvoorbeeld geen zaken vergeten met betrekking tot het verwachte gevolg?
  • Hoe bepaal je het verwachte gevolg? En is dat verdedigbaar?
 • Drogreden:
  • Post hoc ergo popter hoc (daarna dus daardoor)
  • Hellend vlak
redeneren in een kantiaans betoog
redeneren in een kantiaans betoog
 • Een handeling is moreel wenselijk dan en slechts dan als die handeling voldoet aan het universaliseringsbeginsel.
  • Handel alleen volgens die maxime waarvan je tegelijkertijd kunt willen dat ze een algemene wet wordt.
 • Een handeling is moreel wenselijk dan en slechts dan als die handeling voldoet aan het wederkerigheidsbeginsel.
  • Handel zo dat je de mensheid, zowel in je eigen persoon als in de persoon van ieder ander, tegelijkertijd altijd ook als doel en nooit enkel als middel gebruikt.
 • bewijs uit het ongerijmde
bewijs uit het ongerijmde
bewijs uit het ongerijmde
 • De stelling wordt bewezen door te laten zien dat de negatie van die stelling leidt tot een tegenspraak.
 • Formeel:
  • Het aannemen van A leidt (logisch) tot p
  • Het aannemen van A leidt (logisch) tot niet-p
  • Dus: niet-A
 • Evaluatievragen:
  • Leidt het aannemen van A werkelijk tot p?
  • Leidt het aannemen van A werkelijk tot niet-p?
  • Is niet-A (of niet-p) inderdaad de negatie van A (of p). Mag uit niet niet-A A geconcludeerd worden?
wederkerigheidsbeginsel
wederkerigheidsbeginsel
 • doel-middelredenering
  • doel: geld verkrijgen
  • middel: een valse belofte doen
 • We moeten altijd de vrijheid van onszelf en anderen respecteren om zelf weloverwogen keuzes te maken.
  • Kan de ander instemmen met het middel en het bereikte doel hiervan?
redeneren in een deugdenethisch betoog
redeneren in een deugdenethisch betoog
 • Een handeling is moreel wenselijk dan en slechts dan als die handeling zou worden uitgevoerd door een deugdzaam persoon.
eigenschap oordeelredenering
eigenschap-oordeelredenering
 • Als iemand of iets X bepaalde eigenschappen vertoont, dan is over diegene of datgene oordeel A gerechtvaardigd.
 • Formeel:
  • X heeft bepaalde eigenschappen
  • Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor A (eigenschap-oordeelpremisse)
  • Dus: voor X geldt A
slide20
Evaluatievragen:
  • Rechtvaardigen de genoemde eigenschappen het oordeel A?
  • Zijn de genoemde eigenschappen wel allemaal kenmerkend voor A?
  • Zijn er niet ook andere eigenschappen die noodzakelijk zijn voor A?
  • Bezit X geen eigenschappen die het oordeel niet-A rechtvaardigen?
  • Bezit X wel de genoemde eigenschappen?
drogredenen
drogredenen
 • Drogreden
  • Fout of gebrek in een redenering
  • Elke redenering die gebruikt wordt met de bedoeling te misleiden
 • Drogredenen in een ethische discussie
 • Risico-drogredenen
drogredenen in een ethische discussie
drogredenen in een ethische discussie
 • De persoonlijke aanval
 • Verwarring van ethiek en recht
 • Stroman
 • Ad consequentiam
 • Naturalistische drogreden
 • Ambiguiteit
risico drogredenen
risico-drogredenen
 • drogreden van het kleine risico
 • drogreden van natuurlijkheid
 • drogreden van onwetendheid
 • drogreden van afwachtendheid
 • drogreden van technocratie
 • drogreden van overeenstemming
 • drogreden van het uitdrukken in geld