Az ad z s rendje t rv ny 2003 vi xcii t rv ny
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. Felsőfokú szakképzés Csorba László. A törvény célja. Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék és illeték, valamint költségvetési támogatások tekintetében.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az ad z s rendje t rv ny 2003 vi xcii t rv ny

Az adózás rendje törvény2003. évi XCII. törvény

Felsőfokú szakképzés

Csorba László


A t rv ny c lja
A törvény célja

 • Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása

  • valamennyi adó,

  • állam által előírt járulék

  • és illeték,

  • valamint költségvetési támogatások tekintetében


Ltal nos felt telek
Általános feltételek

 • Az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége a törvények betartása tekintetében, méltányos joggyakorlás

 • Adózó jóhiszemű joggyakorlása és adóhatóság feladatai teljesítésének elősegítése

 • Minden adótárgy után meg kell fizetni az adót, akkor is, ha illegális

 • Adóelkerülési célú tevékenységgel nem lehet megmásítani az eredeti tevékenységet és annak adóját


A t rv ny hat lya
A törvény hatálya

 • Személyi:

  • székhellyel, lakhellyel rendelkező magányszemélyek, jogi személyek, egyéb szervezetek (adó),

  • vagy akik valamilyen közigazgatási, bírósági eljárásban vesznek részt (illeték)

  • Csak adófizetésre kötelezett még nem adózó!

  • Nem EU illetékes elektronikusan adózók

 • Területi: Magyarország


Ad hat s gok s fel gyelet k
Adóhatóságok és felügyeletük

 • APEH

 • VPOP

 • Önkormányzatok jegyzője

 • Felügyeleti szerv: Pénzügyminisztérium


Iratbetekint s
Iratbetekintés

 • Jogai és kötelezettségei gyakorlásához szükséges iratokba az adózó betekinthet, másolatot kérhet

 • Iratbetekintés joga korlátozott saját ügye iratai tekintetében is (belső levelezés, előkészítés)

 • Más adózóval kapcsolatos iratokat nem ismerhet meg - adótitok


Nellen rz si jog
Önellenőrzési jog

 • Magyar adóztatás önbevallásra épül

 • Utólagosan a bevallás módosítható, kivéve:

  ha adóigazgatási eljárás indult az ügyben


Ad k telezetts gek
Adókötelezettségek

 • Bejelentés, nyilatkozattétel

 • Adó-megállapítás

 • Bevallás

 • Adófizetés és adóelőleg-fizetés

 • Bizonylat kiállítása és megőrzése

 • Nyilvántartás-vezetés

 • Nyilatkozattétel

 • Adatszolgáltatás

 • Adólevonás, adóbeszedés


A bejelent s szab lyai
A bejelentés szabályai

 • Adóköteles tevékenységet csak adószámmal lehet, kivéve: nem gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, vagy illetékügyben

 • Be kell jelenteni kezdetben, majd változáskor is:

  • Név

  • Cím

  • Levelezési cím

  • Tevékenység kezdete és alapulása

  • Tevékenység

  • Gazdálkodási forma

  • Tulajdonosi kör

  • Telephely

  • Iratok őrzési helye

  • Foglalkoztatottak

  • Kapcsolt vállalkozások

  • Értékhatárok meghaladását

  • Adómentességet, választott adózási módot


Ad meg llap t sa
Adó megállapítása

 • Önadózás (adózó állapítja meg)

  • Pl. áfa, saját szja, eva, tánya, járulékok

 • Adólevonás (kifizető, munkáltató állapítja meg)

  • Pl. szja levonása: levont csak a levonótól követelhető

 • Adóbeszedéssel (erre kötelezett)

  • Pl.

 • Bevallás alapján kivetéssel, kiszabással (adóhatóság)

 • Adatszolgáltatás alapján adó-megállapítással (adóhatóság)

  • Pl. szja – kérésre: saját, vagy munkáltató

 • Utólagos adó-megállapítással: korábban a feltételek nem álltak fenn (önrevízióval derül ki ez a tény)


Bevall si hat rid k
Bevallási határidők

 • Áfa: tárgyidőszakot (hónap, negyedév)követő hónap 20-ig, kivéve éves: február 15-ig

 • Járulékok: minden hónap 12-ig

 • Szja: egyéni vállalkozók és áfások február 15, többiek május 20-ig

 • Társasági adó: tárgyévet követő május 31-ig

 • Költségvetési támogatásokról: tárgyhót követő 20-ig

 • Helyi adók: tárgyévet követő május 15-ig


Ad megfizet se
Adó megfizetése

 • Legkésőbb a bevallás, illetéknél kérelem benyújtásának határidejéig

 • Megfizetés nem pótolja a bevallást

 • Negyedéves feltöltési kötelezettség a társasági adónál

 • Adóhatóság által megállapított adónál: 15 napos határidő


Megfizet s m dja
Megfizetés módja:

 • Egyszerű magánszemélynél: csekk, illetékbélyeg, vagy ha van, bankszámláról

 • Bankszámlavezetésre kötelezettnél: bankszámláról átutalással (áfások, egyéni vállalkozók, társaságok), illetékbélyeggel

 • Hová: egyedi adónem számlára (pl. munkaadói járulék beszedési számla), kérelemre (illetékbélyeg)


Ad kiutal sa
Adó kiutalása

 • Csak ha nincs köztartozás!

 • Bevallás benyújtását követő 30. napig (pl. támogatások igénylése), de szja március 1-től

 • Minimum a bevallás benyújtási határideje + 30. vagy 45. nap (áfa 500 e Ft felett)

 • Ha javítani, kiegészíteni kell a bevallást, akkor újra indul a határidő

 • Ha ellenőrzés van folyamatban, akkor annak befejezését követően, ha elnyúlik

 • Hová: bankszámlára, vagy egyszerű magánszemélynél lakcímre, csekkel


K sedelmes kiutal s k vetkezm nye
Késedelmes kiutalás következménye:

 • Késedelmi kamat: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese

 • Nem jár, ha az igénylés minimum 50%-a jogosulatlan volt, amit ellenőrzés tárt fel, vagy az ellenőrzést az adózó akadályozta.


Bizonylati rend
Bizonylati rend

 • Elv: minden

  • bizonylatnak,

  • nyilvántartásnak,

  • igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az adó (támogatás) alapját és összegét, kedvezményeket, mentességeket meg lehessen állapítani belőle pontosan, számszerűen

 • Mögöttes jogszabályok: számviteli törvény, egyedi adótörvények


Bizonylatok meg rz se
Bizonylatok megőrzése:

 • Bejelentett iratőrzési helyen

 • Max. 3 napig vár az adóhatóság könyvelés miatt távol levő iratra

 • Megőrzés elévülésig: adott adó bevallásának éve december 31-től számított 5. év végéig.

 • Megőrzés „örökre”: nyugdíjjal kapcsolatos bizonylatok


Nyilatkozatt tel
Nyilatkozattétel

 • Az adózó köteles nyilatkozni általa érintett gazdasági események vonatkozásában adóhatósági felszólításra.

 • Miről? Szerződéses viszonyairól, azok részleteiről, jellemzőiről, ezekkel összefüggő adatairól

 • Kivéve: közvetlen családtagok esetében


Adatnyilv ntart s adatszolg ltat s
Adatnyilvántartás - adatszolgáltatás

 • Adatszolgáltatás: nem a saját, hanem más adózó adókötelezettségével kapcsolatos

 • Az adóhatóság felé kell rendszeresen teljesíteni

 • Felkérésre adatszolgáltatás: adózók (nyilatkozattétel), nem adózók (állami, önkormányzati szervek)

 • Legfontosabb adatszolgáltatók:

  • Kifizető

  • Munkáltató

  • Biztosítóintézet

  • Ingatlanügyi hatóság

  • hitelintézet


Ad titok
Adótitok

 • Az adózóról az adatok titkosak

  • A többi adózó elől

  • Olyan adóhatósági alkalmazottak elől, akiknek munkájához nem feltétlenül szükséges

 • Megkaphatják az adatokat

  • Bíróság

  • Nyomozóhatóság

  • Egyéb


Nellen rz s
Önellenőrzés

 • Jog és nem kötelezettség

 • Minimum 1000, helyi adónál 100 Ft eltérésnél

 • Az ok feltárásától 15 napon belül benyújtandó

 • Késedelmi pótlék helyett sima jegybanki alapkamat a kötelezettség növekedésre: önellenőrzési pótlék. Megfizetése bevallás benyújtásakor – a többlet kötelezettségnek is.

 • Kiutalási határidők a benyújtásától kezdődnek

 • Nem lehet önellenőrzés lezárt, vagy elévült, vagy még nem bevalláses-edékes, vagy ellenőrzés alatt álló időszakot és adónemet illetően


Apeh feladata
APEH feladata

 • Az adók beszedése

 • Illetékek beszedése

 • Járulékok beszedése

 • Köztartozások végrehajtása

 • Támogatások (nem mind) kifizetése és feltételei teljesültének (bizonylati) ellenőrzése

 • Adóvisszatérítés és feltételeinek (bizonylati és érdemi) ellenőrzése


Vpop feladatai
VPOP feladatai

 • Regisztrációs adóbeszedés

 • Külföldi rendszámú járművek adóinak beszedése

 • Jövedéki adóbeszedés

 • Adójegyes dohányáruk áfája

 • Energiaadó beszedése

 • Termékimport adóbeszedése (nem áfa): vámbeszedés


Nkorm nyzati ad hat s g feladatai
Önkormányzati adóhatóság feladatai

 • Helyi adók beszedése

 • Belföldi rendszámú járművek adóbeszedése

 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása

 • Egyes köztartozások behajtása

 • Illetékesség: lakóhely, székhely, telephely, termőföld helye szerinti önkormányzat


Az ad igazgat si elj r s fajt i
Az adóigazgatási eljárás fajtái

 • Ellenőrzés (hivatalból indul)

 • Hatósági eljárás (hivatalból, vagy kérelemre indul)

 • Végrehajtási eljárás (hivatalból indul)


Az ad igazgat si elj r s ellen rz s
Az adóigazgatási eljárás - ellenőrzés

 • Ellenőrzés célja:

  • adózói kötelezettségek jogszerű gyakorlásának felülvizsgálata

  • Adómegrövidítés megakadályozása

  • Jogtalan kifizetések megakadályozása

  • Adózói tudat fejlesztése, szinten tartása


Az ellen rz s fajt i
Az ellenőrzés fajtái

 • Bevallások utólagos vizsgálata

 • Állami garancia beváltása

 • Egyes adókötelezettségek teljesítése

 • Adatgyűjtés

 • Illetékfizetési kötelezettség teljesítése

 • Ellenőrzéssel lezárt időszak ismételt ellenőrzése


Ellen rz sre val kiv laszt s
Ellenőrzésre való kiválasztás

 • Kötelező ellenőrzés (pl. végelszámolásnál, összeghatár feletti áfa visszaigénylésnél, legnagyobb 3000 adózó)

 • Kockázatelemzés révén automatikus kiválasztás

 • Célzott kiválasztás utasításra

 • Célzott kiválasztás látókörbe kerüléskor

 • Bevallás kiegészítése vonatkozásában ellenállása adózónak

 • Ellenőrzési irányelvek az adott évre


Az ellen rz si folyamat
Az ellenőrzési folyamat

 • 1. Értesítés, idézés

 • 2. Megbízólevél átadása (ez a kezdet, ha nincs értesítés)

 • Határidő:

  • 30 nap (+90 másodfok vezetője, +90 nap felügyeleti szerv vezetője, +120 nap pénzügyminiszter – hivatalvezetői előterjesztésre)

  • végelszámolásnál 60 nap,

  • utólagos, ismételt ellenőrzésnél 90 nap, legnagyobb 3000 tagjánál 120 nap

  • + mindegyikhez a kapcsolódó vizsgálat határideje


Ellen rz si folyamat
Ellenőrzési folyamat

 • 3. Maga a vizsgálat (helyszíni, vagy hivatali helyiségben)

 • 4. Esetleges felhívás rendezésre, pótlásra, kiegészítésre, fordításra (határidőbe nem számít bele)

 • 5. Tényállás tisztázása – az adózó javára szolgáló bizonyítékokat is figyelembe kell venni, fel kell tárni


Ellen rz si folyamat1
Ellenőrzési folyamat

 • 6. Adózónak joga van az ellenőrzés iratait megismerni, észrevételt tenni, személyazonosságát az ellenőrnek ellenőrizni, tájékoztatást kérni

 • 7. Jegyzőkönyv átadása

 • 8. 15 napon belül esetleg kiegészítő jegyzőkönyv, de az ellenőrzésnek vége a 15. nap (+15, +15 hosszabbítás lehetséges)


Ad meg llap t s becsl ssel
Adó-megállapítás becsléssel

 • Csak akkor alkalmazható, ha fennállnak feltételei:

  • Vagyonszerzési illeték számítása

  • Ha az adóalap nem állapítható meg bizonylatok hiányában

  • Ha feltételezhető, hogy adókerülő magatartást folytat az adózó

 • Menete: adóalap becslése rendelkezésre álló adatrészek alapján


Ism telt ellen rz s
Ismételt ellenőrzés

 • Utóellenőrzés (megnézik, végrehajtották-e a korábbi határozatban foglaltakat)

 • Adózó kérelmére „perújítás” – új adatok, körülmények merülnek fel

 • Nyugdíjügyben

 • Felülellenőrzés (hivatalvezetői utasításra, új adatok fellelésekor 6 hónapon belül)


Kisellen rz sek nem lez rt id szak
„Kisellenőrzések” – nem lezárt időszak

 • Egyes adókötelezettségek ellenőrzése „pénzforgalmi ellenőrzés”. Maximum mulasztási bírság és „nagy” ellenőrzés

 • Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés – még nem a bevallást, csak a részadatokat ellenőrzik. Maximum mulasztási bírság, és „nagy ellenőrzés”.


A hat s gi elj r s
A hatósági eljárás

 • Hivatalból indul: ha az ellenőrzés, vagy más adatgyűjtés alapján ténylegesen döntést kell hozni:

  • Adóalapról, adómértékről, illetékalapról és mértékről, pótlékokról, bírságokról, jogosultságról, méltányosságról, különösen ellenőrzés után: utólagos adómegállapítás

 • Kérelemre indul, ha döntést kell hozni:

  • Fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés, adó soron kívüli megállapítása (halál, emigrálás), adó feltételes megállapítása (kapcsolt vállalkozások, belső ár)


Hat s gi elj r s hat rideje
Hatósági eljárás határideje

 • Alaphatáridő 60 nap a határozathozatalra

 • 8 nap a fellebbezésre

 • 5 nap a felterjesztésre

 • 15 nap fellebbezés elbírálására


Ad hat s gi hat rozat jogorvoslata
Adóhatósági határozat jogorvoslata

 • Egy éven belül megváltoztatható

 • Egy éven túl csak az adózó javára változtatható, ha nincs új adat, új ellenőrzés

 • Bíróságon felülvizsgáltatható, ami a végrehajtást nem akadályozza, csak egy bírósági fok: első-fokon jogerős


V grehajt si elj r s
Végrehajtási eljárás

 • Kell hozzá: végrehajtható okirat

  • Adózói bevallás

  • Határozat

  • Végzés

  • Más szerv bejelentkezése köztartozásról

 • Kell hozzá: adózói nem teljesítés

 • Végrehajt:

  • Maga az adóhatóság

  • Önálló bírósági végrehajtó