pazarlama hakk nda her ey l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Pazarlama Hakkında Her Şey” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Pazarlama Hakkında Her Şey”

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
gaia

“Pazarlama Hakkında Her Şey” - PowerPoint PPT Presentation

622 Views
Download Presentation
“Pazarlama Hakkında Her Şey”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Pazarlama Hakkında Her Şey” YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 12 Mart 2011 – 02 Nisan 2011

 2. Programın Amacı “Pazarlama Hakkında Her Şey” programı iş dünyasında yöneticilere ve yönetici adaylarına; giderek güçleşen rekabet koşullarında rekabetsel üstünlük yaratmak için müşteri merkezli bir organizasyon oluşturmak, global pazarlara açılmak ve marka oluşturmak amacıyla pazarlamanın temel kavramları ve kuralları hakkında bilgi edindirmek amacıyla oluşturulmuştur.

 3. Programın Süresi Program anlatılmak istenilen konular hakkında genel bilgiler verilmek üzere tasarlanmış olup toplam 42 saatten oluşmaktadır.

 4. Kimler Katılmalıdır • Pazarlama sadece pazarlamacıların işi değildir. Pazarlama, satış, finans, muhasebe, satış sonrası hizmetler gibi departmanlarda çalışan yöneticiler ya da yönetici adayları katılabilir. Ayrıca; • Kendi işini kuranlar ve yönetenler • İş kurmayı düşünenler • Satışçılık işiyle uğraşan profesyoneller • Pazarlama departmanı yöneticileri

 5. “Pazarlama Hakkında Her Şey” EĞİTİM KADROSU

 6. Prof.Dr.İbrahim Kırcova Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Pazarlama alanında dersler vermektedir. İnternette Pazarlama, Mobil Ticaret, E-Devlet, B2B E-Ticaret, e-ihracat, Kredi Kartı Kullanma Alışkanlıkları isimli kitapları vardır. Ulusal ve uluslar arası kongrelerde bildiriler sunmuş olup, çeşitli özel sektör kuruluşlarında seminerler vermiş, eğitim programlarına katılmıştır. İnfomag Dergisinde sürekli yazılar yazmaktadır. Prof. Dr. Ercan Gegez Marmara Üniversitesi İİBF öğretim üyesi,. Uluslar arası Pazarlara Giriş Stratejileri ve Pazarlama Araştırması isimli kitapları bulunmaktadır. Çok sayıda özel sektör kuruluşunda eğitim ve seminerde ders vermiş, ulusal ve uluslar arası kongrelerde bildiri sunmuştur.

 7. Prof. Dr. Emrah Cengiz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesidir. “Pazarlama Yönetimi”, “Satış Yönetimi”, “Uluslararası Pazarlama”, “Uluslararası İşletmecilik”, “Yeni Ürün Geliştirme”, “Halkla İlişkiler”, “Kitle İletişimi” konularında Lisans ve Lisansüstü düzeyde dersler veren Cengiz’in bu konularda çeşitli makale ve uluslararası tebliğleri bulunmaktadır. Doç.Dr.Müge Arslan Marmara Üniversitesi İİBF öğretim üyesidir. Pazarlama konularda dersler vermektedir. “Mağaza Atmosferi” isimli kitabı bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bildirisi bulunmaktadır.

 8. Yrd. Doç.Dr.Ebru Enginkaya Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Marka Yönetimi ve Pazarlama alanında dersler vermektedir. Uluslararası ve ulusal kongrelerde bildiriler sunmuş, çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. Mehmet Muratoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Mehmet Muratoğlu Sigorta sektöründe; sırasıyla 1992 – 1997 yılları arasında Emek Hayat Sigorta A.Ş ve Güneş Hayat Sigorta A,Ş.’ de Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, 1997–2003 yılları arasında Doğan Hayat Sigorta A.Ş (Fortis Emeklilik A.Ş.) de Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Satış mesleğinin gelişimi üzerine çeşitli eğitimlerin yanı sıra, bu mesleğin öneminin ve saygınlığının yaygınlaşması amacıyla; Şubat, 2010 da “Satış Adamları Derneği” nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve şu anda bu derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Satışta farklılıkların ortaya çıkarılması; Satışta verimliliği ve üretkenliği ölçme süreçleri; Yaratıcı ve kazanan satıcı yaklaşımları üzerine eğitimler vermektedir.

 9. Şu sorulara cevap arayanlar da programa katılmalıdırlar; • Pazarlama değişiyor mu? • Rekabetsel üstünlük nedir? Ne işe yarar? • Müşteri değeri nedir? • Maliyetlerimi nasıl düşürebilirim? • Daha fazla kâr etmenin başka yolu yok mu? • Fiyatları düşürmeden rekabet etmek mümkün mü? • Teknolojiden nasıl yararlanabilirim? • İnterneti işimin içine nasıl katabilirim? • Pazarlama araştırması yapsam ne kazanırım? • Dış pazarlara nasıl açılırım? • Marka yaratmak için ne yapmam gerekir? • Perakende işimi nasıl geliştirebilirim? • Satışlarım neden artmıyor?

 10. Programın içeriği • Program 7 modülden oluşmaktadır.Her modül kendi içinde yer alan konuları bu alanda yaşanan gelişmeler ve değişimleri temel alarak aktarılacaktır. Programı oluşturan modüller sırasıyla;

 11. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar • Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar; giriş konusu olarak pazarlamayı etkileyen akımlar, kavramlar ve trendler ele alınacaktır.

 12. Şimdi Global Pazarlara Açılma Zamanı mıdır ? Global pazarlara açılmak, yeni pazarlar bulmak, uluslar arası düzeyde rekabet yeteneği kazanmak amacıyla uygulanan stratejiler üzerinde durulacaktır.

 13. Müşteri İlişkileri Yönetim Ne İşe Yarar? • Ürüne odaklanmaktan vazgeçmek zorunda olan şirketlerin CRM stratejisi ile ilgili bilmek istedikleri bu modülde ele alınmaktadır. Temel CRM kavramları, teknoloji, analitik ve operasyonel CRM kavramları, Veri madenciliği konuları incelenmektedir.

 14. Perakendecilik nereye gidiyor? • Perakendecilik alanında son gelişmeler, mağaza yönetimi, mağaza atmosferinin önemi, alışveriş merkezleri ve görselliğin önemi vurgulanacaktır.

 15. İnternette Pazarlama İşime Nasıl Değer Katar? • İş dünyasını etkileyen en önemli gelişme olan internetin iş modellerine yansıması bu modülde ele alınıyor. İnternete dayalı pazarlamanın altyapı ve üstyapı unsurları incelenerek internetten pazarlama stratejisi oluşturma üzerinde duruluyor.

 16. Marka Yaratmanın Yolları • Marka yaratmanın yolları ve yöntemleri, markanın yarattığı katma değer, markanın konumlandırılması, global marka yaratmak için yapılması gerekenler

 17. Satışta İknânın Önemi ve Yaratıcı Satışçılık • Satışta Yaratıcılık, müşteri psikolojisini anlama, satışta ikna yöntemleri, müzakere yöntemleri, satış yönetiminin incelikleri anlatılacaktır.

 18. Program size ne katar • En yeni pazarlama kavramlarını, araçlarını, tekniklerini doğru bir şekilde kullanma özelliği, • İç ve dış piyasaları gözlemleme,izleme ve fırsatları değerlendirme yeteneği, • İnternet, Pazar araştırması, yaratıcı satış, CRM gibi konuları iş modelinizle birleştirmeyi öğrenme imkanı.

 19. Detaylı Bilgi İçin YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Betül Altınbaşak 0 216 411 43 44 / 0216 386 43 63(direkt) GSM: 0532 372 42 94 baltinbasak@cozum-ik.com