slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hovedpunkter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hovedpunkter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Hovedpunkter - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Hovedpunkter. Hva er HL7 Oversikt over HL7 Behovet for nasjonale tilpasninger KITH’s rolle. Hva er HL7. HL7 er en organisasjon for utvikling av standarder for uveksling av helseinformasjon Viktige aktiviteter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hovedpunkter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hovedpunkter
Hovedpunkter
 • Hva er HL7
 • Oversikt over HL7
 • Behovet for nasjonale tilpasninger
 • KITH’s rolle
hva er hl7
Hva er HL7
 • HL7 er en organisasjon for utvikling av standarder for uveksling av helseinformasjon
 • Viktige aktiviteter
  • RIM – Reference Information Model – felles informasjonsmodell for alle HL7 meldinger
  • Templates – faste datastrukturer for spesifikke sammenhenger (blodtyper osv.)
  • Vocabulary – kodelister
  • CDA – Clinical Document Architecture (felles arkitektur for kliniske dokumenter)
versjoner av hl7
Versjoner av HL7
 • Versjon 2.3 – 2.6 – Stor utbredelse men:
  • For fleksibel
  • Lite metodisk bygd opp (bottom up) – mange lokale varianter
  • Primært ikke-XML
 • Versjon 3
  • Full bearbeiding – ikke kompatibelt m. 2.x
  • RIM-basert – skal sikre sammenheng i informasjonen, semantisk interoperabilitet
 • CDA – dokumentorientert – fokus på tekstlig informasjon med koding som 2. prioritet
utbredelse av versjoner
Utbredelse av versjoner
 • HL7 v 2.6 akkurat ferdig – 2.7 under veis
 • 2.x: Bred markedsstøtte, aktiv deltagelse fra leverandører ”bra nok – virker”
 • v3 – 15 års utvikling, men primært større offentlige prosjekter (ex. NHS), nye anvendelser uten gamle grensesnitt
tilgjengelig informasjon om hl7 v 3
Tilgjengelig informasjon om HL7 v.3
 • Kompleks
 • Ingen lett vei inn i standarden
 • Ingen ”HL7 for dummies”
 • I utgangspunktet ikke åpent tilgjengelig
 • Til hinder for dialog med klinikere?
  • Hadde utviklingsarbeidet med meldinger for eResept, ELIN, ELIN-k med stor grad av klinisk involvering vært mulig/like enkelt?
 • Enkelte meldinger underlagt særnorske juridiske reguleringer
 • Norsk arbeidspraksis, organisering, tilpassing til ”foretningsprosesser” i helsesektoren
hl7 v 3
HL7 v.3
 • RIM – felles informasjonsmodell
 • HDF – HL7 Developement Framework – standardiseringsprosessen fra RIM til meldinger
  • Modelldrevet utvikling dokumenterer prosesser, aktører, regler og artifakter
  • Gradvis innsnevring av RIM til domenemodeller og til slutt til interaksjoner (meldinger)
cda vs messaging
CDA vs. Messaging
 • CDA er XML-basert standard for kliniske dokumenter – fokus på menneskelig lesbarhet
 • Mulighet for strukturert informasjon basert på RIM
 • Ikke events, triggers etc – ingen dynamisk modell
 • Meldinger: – fokus på maskin/maskin
cda og niv valg
CDA og nivåvalg
 • Fare for utglidning mot fritekst?
 • CDA bør ikke være en snarvei hvor arbeidet med struktur i EPJ legges vekk
 • Stor nytteverdi av felles arkitektur, men forutsetterryddig prosess
vurdering av hl7
”Vurdering” av HL7
 • KITH har fulgt med på HL7 lenge
  • Felles datatyper, tilnærming til koder osv.
 • HL7 dekker viktige områder for integrasjon særlig i spesialisthelsetjensten
 • Ennå uavklart om HL7s RIM er ”riktig tilnærming” til semantisk interoperabilitet og om v.3 vil ”lykkes”
 • Sannsynligvis riktig valg i spesialisthelsetjenesten
 • Spredning utover spesialisthelsetjenesten må følge en evolusjonær tilnærming – vurdere kost/nytte og risiko
behovet for nasjonal tilpasning
Behovet for nasjonal tilpasning
 • HL7 v.3 er et rammeverk
 • Nasjonale tilpasninger innebærer bla.:
  • Riktig forståelse av brukerkravene
  • Begrensninger ift. hva som skal overføres
  • Valg av kodeverk
  • Dokumentasjon og eksempler
 • Viktig med blikk mot andre nasjonale meldinger
 • Kvalitetssikring
behov for testing og validering
Behov for testing og validering
 • HL7 v3 på tvers av virksomheter og systemer krever detaljerte lokale/nasjonale retningslinjer.
 • HL7 interoperabilitet krever strenge meldingsprofiler og test av konformitet
 • I tillegg : Runtime validering vha. schema og schematron tilpasset meldingsprofilene?
 • Tilsvarende behov som for KITH-XML
mapping mellom hl7 og kith meldinger
Mapping mellom HL7 og ”KITH-meldinger”
 • Mulig i en del sammenhenger – men ikke uten videre problemfritt
 • Hvem skal ha ansvaret for konverteringen?
  • Leverandøren av systemet (lab, epj osv.) eller helseforetaket?
  • Hvem har ansvar når informasjon mangler?
 • Ulike svar for ulike løsninger?
 • Ansvar viktig ift. godkjenning, men også ift. å sikre at nødvendig informasjon er tilstede i meldingen
fokusomr der for videre arbeid
Fokusområder for videre arbeid
 • Kompetanse
 • Utvikling
 • Tilgjengeliggjøring
 • Test og godkjenning
n dvendige steg
Nødvendige steg
 • Prioritering av områder og bygging av kompetanse
 • Koordinering av regionale aktiviteter
 • Utvikling av nasjonale implementasjonsguider
  • Sentrale områder først – ex control act og transmission wrapper
 • Kvalitetssikring
 • Tilgjengeliggjøring av informasjon – norske profiler, skjema, mapping’er
 • Håndtering av HL7 kodeverk
  • Sentral publisering
kiths rolle
KITHs rolle
 • Aktiv deltaker i arbeidet med nasjonale og internasjonale sektorstandarder
 • Kompetansesenterfunksjonen: veilede i valg av standarder, bidra til effektiv bruk av standarder
 • Kvalitetssikring
 • Tilgjengeliggjøring av informasjon
 • Test- og godkjenning