slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hovedpunkter: Om det faglige begreb inklusion? Hvordan ser den inkluderende skole ud? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hovedpunkter: Om det faglige begreb inklusion? Hvordan ser den inkluderende skole ud?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Hovedpunkter: Om det faglige begreb inklusion? Hvordan ser den inkluderende skole ud? - PowerPoint PPT Presentation


 • 324 Views
 • Uploaded on

Inklusion som faglig praxis i skole og institution – fra et forældreperspektiv. John Willumsen, NVIE. Hovedpunkter: Om det faglige begreb inklusion? Hvordan ser den inkluderende skole ud? Hvad betyder inklusion for”de andre forældre” Hvilke krav stiller inklusion?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hovedpunkter: Om det faglige begreb inklusion? Hvordan ser den inkluderende skole ud?' - niveditha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Inklusion som faglig praxis i skole og institution – fra et forældreperspektiv

John Willumsen, NVIE

Hovedpunkter:

Om det faglige begreb inklusion?

Hvordan ser den inkluderende skole ud?

Hvad betyder inklusion for”de andre forældre” Hvilke krav stiller inklusion?

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

slide2

Om det faglige begreb inklusion?

 • 20. århundrede: segregering og integrationsbestræbelser:
 • Fokus på barnets handicap i et beskyttet miljø med vægt på effektiv ”helbredelse” hvorefter barnet evt. vender tilbage til majoriteten
 • 1994 Salamanca erklæringen - understreger tidlig integration og inklusion i de almindelige skoler …
 • 21. århundrede: fra integration til inkluderende praxis

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

slide3

Susan Tetler: Den inkluderende skole

INTEGRATION – 4 TYPER:

 • FORMEL INTEGRATION

majoritet

 • FRAGMENTERET
 • ASSIMILATIV
 • KOOPERATIV

INKLUSION

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

fra integrationsperspektiv til inklusionsperspektiv i institutioner og skoler
Fra integrationsperspektiv til inklusionsperspektiv i institutioner og skoler
 • Integrations-perspektiv Inklusions-perspektiv
 • Medicinsk perspektiv Pædagogisk perspektiv
 • Elevens mangler Elevens kompetencer
 • Forskellighed som problem Forskellighed ressource
 • Social tilpasning Anerkendende fællesskab
 • Børn tilpasses ressourcer Ressourcer tilpasses børn

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

slide5

Hvordan ser den inkluderende skole /institution ud?

 • Opbakning fra forældrene, ledelsen og planerne
 • Fælles ansvar og et godt samarbejde mellem forældre, lærer og speciallærer / pædagog og støttepædagog/støttecenter
 • Fælles inkluderende værdier - børn, lærere og forældre
 • Rammerne understøtter inklusions-praxis

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

slide6

Højt udviklet undervisningsdifferentiering:

 • Den enkeltes kompetencer i fokus for udvikling
 • Læreplaner reflekterer alles kompetencer
 • Hele gruppen/klassen profiterer optimalt

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

slide7

God balance mellem personlig/social og faglig/intellektuel udvikling:

 • Kooperativ læring bruges ofte
 • Vægt på anerkendende fællesskaber
 • Evaluering inddrager både social og faglig udvikling
 • Fysiske rammer understøtter social og faglig udvikling

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

slide8

Godt udviklet samarbejde:

 • Forældre, lærer-speciallærer, pædagog-støttepædagog/center
 • Inkluderende planer og skoleudvikling
 • Koordinering mellem daginstitution/SFO/skole/brobygning

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

slide9

Hvad betyder inklusion for ”de andre forældre”?

 • Højt udviklet undervisningsdifferentiering
 • God balance mellem personlig/social og faglig/intellektuel udvikling
 • Mere udviklet samarbejde mellem alle parter
 • Udvidet pædagogisk rådgivningsfunktion og videndeling

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

slide10

Hvilke krav stiller inklusion?

 • Samarbejde om et ændret perspektiv - mellem forældre, ledelse lærere og pædagoger:
 • Fra et integrativt til et inkluderende perspektiv
 • Special lærer/ støttecenter/støttepædagog rådgivende ressource
 • Fælles inkluderende værdier ”kultur” på alle niveauer

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

ofte stillede sp rgsm l i diskussionen om rummelighed og inklusion
Ofte stillede spørgsmål i diskussionen omrummelighed og inklusion:
 • Hvordan kan de svage børn så beskyttes mod nederlag i børnefællesskabet?
 • Kan alle børn drage nytte af samværet med jævnaldrende?
 • Går det ikke ud over de velfungerende børn?
 • Er det nu forbudt at bruge diagnoser?
 • Kan børn med særlige behov undvære støttepædagoger /støttelærere?
 • Lærer børnene så ikke bare at alt er tilladt?
 • Hvordan kan der så skabes fælles normer for social adfærd?
 • Er alle børn inkluderbare?

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

forslag til l sning
Forslag til læsning:
 • Den Inkluderende skole – fra vision til virkelighed, Susan Tetler, Gyldendal 2000
 • Skolens rummelighed - fra ide til handling, KVIS/Undervisningsministeriet 2003
 • Inklusionshåndbogen, Tony Booth og Mel Ainscow; DPU, 2004
 • Social inklusion – integration og inklusion i det moderne samfund; Bent Madsen; Socialpædagogisk Forlag; 2005
 • Fællesskabets skole - en rummelig skole, DLF 2006
 • Eksempler på god praksis i den inkluderende undervisning, Sammenfattende rapport, 2003, European Agency for Development in Special Needs Education
 • http://www.european-agency.org/site/info/publications/agency/ereports/docs/04docs/iecp_primary_da.doc
 • www.nvie.dk

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk

slide13

Salamanca-erklæringen (UNESCO) -uddrag:

 • de, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn,
 • almindelige skoler, som har denne inklusive orientering, er det mest effektive middel til at bekæmpe diskrimination, skabe trygge fællesskaber, bygge det inklusive samfund og opnå uddannelse for alle; desuden giver de langt de fleste børn en ordentlig uddannelse og forøger dermed hele uddannelsessystemets effektivitet og ressource- udnyttelse.

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

www.nvie.dk